یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
طبق بخشنامه هاي صادره توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي حوزه معاونت دانشجويي عهده دار برگزاري جشنهاي دانش آموختگي دانشجويان مي باشد و در همين ارتباط اين حوزه مفتخر است كه با تلاش و همياري دانشجويان توانسته تاكنون جشنهاي درخوري را براي دانشجويان برگزار نمايد.
معمولاً دانشجويان متقاضي در نيمسال پاياني تحصيلات خود ضمن ارائه درخواست كتبي به مدير گروه رشته با مراجعه به معاونت دانشجويي نسبت به انجام مراحل مختلف برگزاري جشن اقدام نموده و در اين راستا دانشگاه بمنظور برگزاري هرچه باشكوهتر جشن از هيچ كمكي مضايقه نمي نمايد
طبق بخشنامه هاي صادره توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي حوزه معاونت دانشجويي عهده دار برگزاري جشنهاي دانش آموختگي دانشجويان مي باشد و در همين ارتباط اين حوزه مفتخر است كه با تلاش و همياري دانشجويان توانسته تاكنون جشنهاي درخوري را براي دانشجويان برگزار نمايد.
معمولاً دانشجويان متقاضي در نيمسال پاياني تحصيلات خود ضمن ارائه درخواست كتبي به مدير گروه رشته با مراجعه به معاونت دانشجويي نسبت به انجام مراحل مختلف برگزاري جشن اقدام نموده و در اين راستا دانشگاه بمنظور برگزاري هرچه باشكوهتر جشن از هيچ كمكي مضايقه نمي نمايد
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
Powered by DorsaPortal