یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
 
بر اساس بخشنامه هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي امكاني بعنوان فعاليت دانشجويان در قالب كار دانشجويي فراهم شده تا دانشجويان ضمن كسب تجربه محيط كار بتوانند از اين طريق بخشي از هزينه هاي تحصيلي خود را جبران نمايند در اين ارتباط دانشجويان مي توانند با مراجعه به حوزه معاونت دانشجويي و ارائه درخواست خود با قسمتهاي مختلف دانشگاه همكاري نمايند. بديهي است ميزان حق الزحمه دانشجويان بسته به سنوات تحصيلي آنها و مقطع تحصيلي داشته و در نهايت مبلغ مورد نظر از شهريه ترم آتي آنها كسر خواهد شد.
در اين ارتباط دانشجويان مي بايست حداقل يك نيمسال تحصيلي را پشت سر گذاشته و از معدل و وضعيت آموزشي مناسبي برخوردار باشند.
 
بر اساس بخشنامه هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي امكاني بعنوان فعاليت دانشجويان در قالب كار دانشجويي فراهم شده تا دانشجويان ضمن كسب تجربه محيط كار بتوانند از اين طريق بخشي از هزينه هاي تحصيلي خود را جبران نمايند در اين ارتباط دانشجويان مي توانند با مراجعه به حوزه معاونت دانشجويي و ارائه درخواست خود با قسمتهاي مختلف دانشگاه همكاري نمايند. بديهي است ميزان حق الزحمه دانشجويان بسته به سنوات تحصيلي آنها و مقطع تحصيلي داشته و در نهايت مبلغ مورد نظر از شهريه ترم آتي آنها كسر خواهد شد.
در اين ارتباط دانشجويان مي بايست حداقل يك نيمسال تحصيلي را پشت سر گذاشته و از معدل و وضعيت آموزشي مناسبي برخوردار باشند.
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
Powered by DorsaPortal