با توجه به اعتقاد معاونت محترم دانشجويي دانشگاه در خصوص سلسله مراتب ارشادي و لزوم اعمال اهرمهاي تربيتي و ارشادي قبل از ارجاع تخلفات دانشجويان به كميته انضباطي با پيشنهاد جناب آقاي دكتر جلالي زند براي اولين بار كميته ارشاد دانشگاه با همكاري حوزه معاونت فرهنگي راه اندازي شد بديهي است در اين كميته سعي خواهد شد تا با تشكيل جلسات حضوري با دانشجويان نسبت به توجيه آنها اقدام گردد در همين ارتباط تشكيل و راه اندازي كميته تاكنون گره گشاي دانشجويان بوده و منشا اثرات فراواني بوده است
۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن
دفتر فروغ سبز
شیوه ارتباط با معاونت فرهنگی و دانشجویی
فرم ثبت نام شورای تعامل و هم اندیشی دانشجو و دانشگاه
Powered by DorsaPortal