یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)
با توجه به اعتقاد معاونت محترم دانشجويي دانشگاه در خصوص سلسله مراتب ارشادي و لزوم اعمال اهرمهاي تربيتي و ارشادي قبل از ارجاع تخلفات دانشجويان به كميته انضباطي با پيشنهاد جناب آقاي دكتر جلالي زند براي اولين بار كميته ارشاد دانشگاه با همكاري حوزه معاونت فرهنگي راه اندازي شد بديهي است در اين كميته سعي خواهد شد تا با تشكيل جلسات حضوري با دانشجويان نسبت به توجيه آنها اقدام گردد در همين ارتباط تشكيل و راه اندازي كميته تاكنون گره گشاي دانشجويان بوده و منشا اثرات فراواني بوده است
با توجه به اعتقاد معاونت محترم دانشجويي دانشگاه در خصوص سلسله مراتب ارشادي و لزوم اعمال اهرمهاي تربيتي و ارشادي قبل از ارجاع تخلفات دانشجويان به كميته انضباطي با پيشنهاد جناب آقاي دكتر جلالي زند براي اولين بار كميته ارشاد دانشگاه با همكاري حوزه معاونت فرهنگي راه اندازي شد بديهي است در اين كميته سعي خواهد شد تا با تشكيل جلسات حضوري با دانشجويان نسبت به توجيه آنها اقدام گردد در همين ارتباط تشكيل و راه اندازي كميته تاكنون گره گشاي دانشجويان بوده و منشا اثرات فراواني بوده است
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
Powered by DorsaPortal