یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)

با توجه به نيازي كه در سطح دانشگاه بمنظور ايجاد محلي براي استراحت ،مطالعه و آرامش دانشجويان گرانقدر خواهر دانشگاه احساس مي شد به پيشنهاد معاونت محترم دانشجويي دانشگاه باغ زيتون پشت دانشكده پرستاري و مامايي بمنظور احداث مجموعه سالن مطالعه،رستوران و بوفه اختصاصي خواهران در نظر گرفته شد.به لطف و مساعدت رياست محترم دانشگاه و همت ساير همكاران در حوزه هاي اداري مالي ،عمراني و تداركات دانشگاه خوشبختانه مجموعه مذكور در روز دوشنبه مورخ 92/7/22 به دست با كفايات رياست محترم دانشگاه طي مراسمي با حضور مسئولين محترم دانشگاه افتتاح گرديد.به همين بهانه به شرح ويژگيها و امكانات مجموعه خواهيم پرداخت.

مجموعه مذكور قابليت ارائه صبحانه ،ناهار و ميان وعده و ساير تنقلات را خواهد داشت.

بر اساس توافق انجام شده و تخفيف داده شده به مديريت مجموعه مقرر گرديده مواد غذايي با كيفيت مناسب و ارزانتر از قيمت ساير اماكن عرضه شود

كليه پرسنل شاغل خواهر مي باشند

مجموعه داراي 3 سالن بمنظور استفاده دانشجويان دختر مي باشد

مجموعه داراي 3 ورودي از سمت دندانپزشكي،پشت دانشكده پرستاري و مسجد مي باشد

در آينده نزديك به سيستم وايرلس مجهز خواهد شد همچنين تعدادي آلاچيق قرار است در محوطه ساخته شده و در اختيار دانشجويان قرار گيرد.همچنين در طرح توسعه مجموعه امكان گسترش فضا بمنظور بهره برداري بمنظور سالن مطالعه در نظر گرفته شده است

 

با توجه به نيازي كه در سطح دانشگاه بمنظور ايجاد محلي براي استراحت ،مطالعه و آرامش دانشجويان گرانقدر خواهر دانشگاه احساس مي شد به پيشنهاد معاونت محترم دانشجويي دانشگاه باغ زيتون پشت دانشكده پرستاري و مامايي بمنظور احداث مجموعه سالن مطالعه،رستوران و بوفه اختصاصي خواهران در نظر گرفته شد.به لطف و مساعدت رياست محترم دانشگاه و همت ساير همكاران در حوزه هاي اداري مالي ،عمراني و تداركات دانشگاه خوشبختانه مجموعه مذكور در روز دوشنبه مورخ 92/7/22 به دست با كفايات رياست محترم دانشگاه طي مراسمي با حضور مسئولين محترم دانشگاه افتتاح گرديد.به همين بهانه به شرح ويژگيها و امكانات مجموعه خواهيم پرداخت.

مجموعه مذكور قابليت ارائه صبحانه ،ناهار و ميان وعده و ساير تنقلات را خواهد داشت.

بر اساس توافق انجام شده و تخفيف داده شده به مديريت مجموعه مقرر گرديده مواد غذايي با كيفيت مناسب و ارزانتر از قيمت ساير اماكن عرضه شود

كليه پرسنل شاغل خواهر مي باشند

مجموعه داراي 3 سالن بمنظور استفاده دانشجويان دختر مي باشد

مجموعه داراي 3 ورودي از سمت دندانپزشكي،پشت دانشكده پرستاري و مسجد مي باشد

در آينده نزديك به سيستم وايرلس مجهز خواهد شد همچنين تعدادي آلاچيق قرار است در محوطه ساخته شده و در اختيار دانشجويان قرار گيرد.همچنين در طرح توسعه مجموعه امكان گسترش فضا بمنظور بهره برداري بمنظور سالن مطالعه در نظر گرفته شده است

 
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
Powered by DorsaPortal