یا اللهُ یا رحمانُ یا رحیم یا مُقَلِّبَ القُلوب ثَبِّت قَلبی عَلی دینِک (خواندن این ذکربعدازنمازهای واجب بسیارتاکیدشده است.)

 

 اداره امور فارغ التحصيلان واحد خوراسگان از سال 1369 با فارغ التحصيلي اولين دانشجويان اين دانشگاه شروع به كار نمود تعداد دانش آموختگان اين واحد تا پايان سال 89 از مرز 40000 نفر گذشته است .بررسي وضعيت تحصيلي ازآزمون ورودي تا پايان
تحصيلات، صدور گواهينامه موقت، صدور مدرك دائم  و  صدورريز  نمرات وصدور تائيديه هاي تحصيلي ، معرفي دانش
 آموختگان پزشكي جهت طرح،اخذ مجوز صدورمدرك رشته هاي پزشكي از اهم وظايف اين اداره مي باشد. اين اداره علاوه بر امور فارغ التحصيلان واحد، صدور مدارك آموزشكده فني و حرفه اي سما و مركز زواره را بعهده دارد
               مدت زمان انجام امور در اداره امور فارغ التحصيلان
- صدور تاييديه فراغت از تحصيل دانش آموختگان مشمول يك روزه انجام مي گردد 
- صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات بر حسب حجم كار از يك روز تا حداكثر 5 روزه انجام مي شود
- صدور دانشنامه پايان تحصيلات و تاييد آن در سازمان مركزي بطور ميانگين 2 ماهه انجام مي شود.
- پاسخ تاييديه مدارك حداكثر تا 48 ساعت انجام مي شود.
- زمان پاسخگويي به مراجعين در اداره امور فارغ التحصيلان كمتر از 10 دقيقه مي باشد.
        قسمتي از امور انجام شده در سال 1389
-صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات 3501 فقره
صدور مدارك دائم 3501 فقره
صدور ريز نمرات خارج از كشور 536 فقره
صدور تاييديه هاي تحصيلي بيش از 3000 فقره
معرفي دانش آموختگان جهت طرح 137 فقره
پيگيري جهت اخذ مجوز صدور مدرك 205 فقره
  شرايط پذيرش وظيفه امريه دار در سازمان قضايي نيروهاي مسلح:
 

 

 اداره امور فارغ التحصيلان واحد خوراسگان از سال 1369 با فارغ التحصيلي اولين دانشجويان اين دانشگاه شروع به كار نمود تعداد دانش آموختگان اين واحد تا پايان سال 89 از مرز 40000 نفر گذشته است .بررسي وضعيت تحصيلي ازآزمون ورودي تا پايان
تحصيلات، صدور گواهينامه موقت، صدور مدرك دائم  و  صدورريز  نمرات وصدور تائيديه هاي تحصيلي ، معرفي دانش
 آموختگان پزشكي جهت طرح،اخذ مجوز صدورمدرك رشته هاي پزشكي از اهم وظايف اين اداره مي باشد. اين اداره علاوه بر امور فارغ التحصيلان واحد، صدور مدارك آموزشكده فني و حرفه اي سما و مركز زواره را بعهده دارد
               مدت زمان انجام امور در اداره امور فارغ التحصيلان
- صدور تاييديه فراغت از تحصيل دانش آموختگان مشمول يك روزه انجام مي گردد 
- صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات بر حسب حجم كار از يك روز تا حداكثر 5 روزه انجام مي شود
- صدور دانشنامه پايان تحصيلات و تاييد آن در سازمان مركزي بطور ميانگين 2 ماهه انجام مي شود.
- پاسخ تاييديه مدارك حداكثر تا 48 ساعت انجام مي شود.
- زمان پاسخگويي به مراجعين در اداره امور فارغ التحصيلان كمتر از 10 دقيقه مي باشد.
        قسمتي از امور انجام شده در سال 1389
-صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات 3501 فقره
صدور مدارك دائم 3501 فقره
صدور ريز نمرات خارج از كشور 536 فقره
صدور تاييديه هاي تحصيلي بيش از 3000 فقره
معرفي دانش آموختگان جهت طرح 137 فقره
پيگيري جهت اخذ مجوز صدور مدرك 205 فقره
  شرايط پذيرش وظيفه امريه دار در سازمان قضايي نيروهاي مسلح:
 
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
Powered by DorsaPortal