صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی کامپیوتر
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 نرگس حبيبي تمام وقت استاديار
علوم كامپيوتر-هوش مصنوعي دانشگاه تكنولوژي مالزي 1393

narges.habibi@gmail.com

2 زهرا حسيني پزوه تمام وقت
استاديار
مديرگروه كارشناسي كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1397

z.hossaini@gmai.com

3 فرساد زماني بروجني تمام وقت استاديار
علوم كامپيوتر-محاسبات هوشمند دانشگاه پوتراي 1392

farsad.zamani@yahoo.com

4 محمدرضا سلطان آقائي كوپائي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كامپيوتر

شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه پوتراي 1389

soltan@khuisf.ac.ir

5 علي سليماني مرغملكي تمام وقت مربي
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه صنعتي شريف 1375

asoleymani@khuisf.ac.ir

6 زهره فتوحي تمام وقت مربي
مهندسي برق-مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان 1377

z.fotouhi@khuisf.ac.ir

7 مينا كيميايي  بورسيه مربي
مهندسي كامپيوتر-معماري كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير 1379

m.kimiaei@khuisf.ac.ir

 
8
 
محدثه
 
همدانيان
 
بورسيه
 
مربي
  
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
1391
 
hamedanian_m@yahoo.com
 
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal