صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی کامپیوتر
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 نرگس حبيبي تمام وقت استاديار
علوم كامپيوتر-هوش مصنوعي دانشگاه تكنولوژي مالزي 1393

narges.habibi@gmail.com

2 زهرا حسيني پزوه تمام وقت
استاديار
مديرگروه كارشناسي كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1397

z.hossaini@gmai.com

3 فرساد زماني بروجني تمام وقت استاديار
علوم كامپيوتر-محاسبات هوشمند دانشگاه پوتراي 1392

farsad.zamani@yahoo.com

4 محمدرضا سلطان آقائي كوپائي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي كامپيوتر

شبكه هاي كامپيوتري دانشگاه پوتراي 1389

soltan@khuisf.ac.ir

5 علي سليماني مرغملكي تمام وقت مربي
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار دانشگاه صنعتي شريف 1375

asoleymani@khuisf.ac.ir

6 زهره فتوحي تمام وقت مربي
مهندسي برق-مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان 1377

z.fotouhi@khuisf.ac.ir

7 مينا كيميايي  بورسيه مربي
مهندسي كامپيوتر-معماري كامپيوتر دانشگاه صنعتي اميركبير 1379

m.kimiaei@khuisf.ac.ir

 
8
 
محدثه
 
همدانيان
 
بورسيه
 
مربي
  
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
1391
 
hamedanian_m@yahoo.com
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/13
تعداد بازدید:
11598
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal