صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی عمران
 
7
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 عليرضا امامي تمام وقت استاديار
مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان 1394

emami.a@khuisf.ac.ir

2 محمدصادق بيرژندي تمام وقت
استاديار
مديرگروه مهندسي عمران
مهندسي عمران-سازه دانشگاه صنعتي اصفهان 1395

ms_birzhandi@yahoo.com

3 عليرضا پارسايي تمام وقت
استاديار
مرمت و احياء بناها و بافت هاي تاريخي
دانشگاه هنر اصفهان 1396

A.PARSAIE

4
محمدجواد
حاج رسوليها
تمام وقت
 
 استاديار
 
 
مهندسي عمران-سازه
دانشگاه صنعتي اصفهان
1397
mj.hajrasouliha@cv.iut.ac.ir
 
5
 
علي
 
خوش فطرت
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مهندسي عمران-آب
 
دانشگاه شيراز
 
1390
 
khoshfetrat@khuisf.ac.ir
6 سيدعليرضا زارعي تمام وقت
استاديار
مهندسي عمران-سازه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1395

a.r.zareei@khuisf.ac.ir

7 محمدمهدي زعفراني تمام وقت
استاديار
مهندسي عمران-سازه دانشگاه صنعتي اصفهان
1395

mm.zafarani@cv.iut.ac.ir

 
8
 
هادي
 
سروري
 
تمام وقت

 
استاديار
 
مهندسي عمران-مديريت ساخت
 
دانشگاه تكنولوژي مالزي
 
1395
 
9 حسن سعادتمند تمام وقت مربي
مهندسي عمران-سازه دانشگاه يزد 1382

h_saadatmand@khuisf.ac.ir

 
10
 
رضا
 
فروغي ابري
 
بورسيه
 
مربي
  
مهندسي عمران-مكانيك خاك و پي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
 
1389
 
rforoughiabari@yahoo.com
 
11
 
رضا
 
معصومي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مديريت ساخت
 
دانشگاه نورتسترين آمريكا
 
1394
 
rmasoumi2005@gmail.com
12 محمد نجار تمام وقت استاديارمهندسي عمران-سازه دانشگاه صنعتي اصفهان 1389

m.najar@khuisf.ac.ir

 
13
 
دانيال
 
نصر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
مهندسي عمران-راه و ترابري
 
دانشگاه علم و صنعت ايران
 
1395
 
nasr@civileng.iust.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/08
تعداد بازدید:
14343
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal