صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي فيزيك
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
 
شريفه
 
شاهي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
ليزر و فتونيك
 
دانشگاه مالايا
 
1389
 
norshahi9@gmail.com
2 داود صديقي مورناني تمام وقت مربي
فيزيك اتمي و مولكولي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1376

d.sedighi@khuisf.ac.ir

3 سيدحسين مؤيدي تمام وقت بورسيه
مديرگروه فيزيك

فيزيك اتمي و مولكولي دانشگاه تبريز 1375

moayedi@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/03
تعداد بازدید:
7905
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal