صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي فيزيك
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
 
شريفه
 
شاهي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
ليزر و فتونيك
 
دانشگاه مالايا
 
1389
 
norshahi9@gmail.com
2 داود صديقي مورناني تمام وقت مربي
فيزيك اتمي و مولكولي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1376

d.sedighi@khuisf.ac.ir

3 سيدحسين مؤيدي تمام وقت بورسيه
مديرگروه فيزيك

فيزيك اتمي و مولكولي دانشگاه تبريز 1375

moayedi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal