صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی شیمی محیط زیست
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 ليلا خزدوز تمام وقت استاديار
شيمي دانشگاه صنعتي اصفهان 1388

l.khazdooz@khuisf.ac.ir

2 عباس عابداصفهاني تمام وقت مربي
شيمي تجزيه دانشگاه اصفهان 1369

aabed@khuisf.ac.ir

3 محمدمهدي قيصري تمام وقت استاديار
مدير گروه شيمي
شيمي تجزيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1390

mgheisary@yahoo.com

4 مريم يادگاري تمام وقت استاديار
شيمي معدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1390

m.yadegari@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal