صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی زمین شناسی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 رامين ارفع نيا تمام وقت استاديار
زمين شناسي-تكتونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

arfania@khuisf.ac.ir

2 سيدحسن حجازي تمام وقت استاديار
زمين شناسي-سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

hhejazi@khuisf.ac.ir

3 عبدالحسين كنگازيان تمام وقت استاديار
زمين شناسي-رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

kangazian@khuisf.ac.ir

4 احسان اله ناصحي تمام وقت استاديار
زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1377

e.nasehi@khuisf.ac.ir

5 علي خان نصراصفهاني تمام وقت دانشيار
زمين شناسي-اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1378

nasr@khuisf.ac.ir

6 واچيك هايراپطيان تمام وقت استاديار مديركل امور بين الملل واحد و مديرگروه زمين شناسي
زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان 1386

vachik@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal