صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی زمین شناسی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 رامين ارفع نيا تمام وقت استاديار
زمين شناسي-تكتونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

arfania@khuisf.ac.ir

2 سيدحسن حجازي تمام وقت استاديار
زمين شناسي-سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1388

hhejazi@khuisf.ac.ir

3 عبدالحسين كنگازيان تمام وقت استاديار
زمين شناسي-رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

kangazian@khuisf.ac.ir

4 احسان اله ناصحي تمام وقت استاديار
زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1377

e.nasehi@khuisf.ac.ir

5 علي خان نصراصفهاني تمام وقت دانشيار
زمين شناسي-اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1378

nasr@khuisf.ac.ir

6 واچيك هايراپطيان تمام وقت استاديار مديركل امور بين الملل واحد و مديرگروه زمين شناسي
زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي دانشگاه اصفهان 1386

vachik@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/05
تعداد بازدید:
5257
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal