صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی ریاضی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 هما الماسيه تمام وقت استاديار
رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

h.almasieh@khuisf.ac.ir

2 مجيد توسلي كجاني تمام وقت دانشيار
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

mtavassoli@khuisf.ac.ir

3 محمد جلالي ورنامخواستي تمام وقت استاديار
رياضي كاربردي دانشگاه پوتراي 1390

m.jalali_upm@yahoo.com

4 علي جمشيدي تمام وقت استاديار

مدير گروه رياضي

 

رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

alijamshidi63@yahoo.com

5 
سميه
 
عباسي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
آمار
 
دانشگاه اصفهان
 
1396
 
s_abbasi_29@yahoo.com
6 مسعود علامه تمام وقت استاديار
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384

allame@khuisf.ac.ir

7 زينب كمالي تمام وقت استاديار
رياضي محض-آناليز دانشگاه اصفهان 1392

ze.kamali@sci.ui.ac.ir

8 ثريا كاظمي جوجپلي تمام وقت مربي
رياضي محض دانشگاه صنعتي اميركبير 1376

skazemi@khuisf.ac.ir

9 فهيمه السادات ميردامادي تمام وقت
استاديار
رياضي -آناليز
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1395

f.mirdamadi_206@yahoo.com

10 عبدالله هادي وينچه مأمور استاد
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

ahadi@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
10489
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal