صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی ریاضی
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 هما الماسيه تمام وقت استاديار
رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

h.almasieh@khuisf.ac.ir

2 مجيد توسلي كجاني تمام وقت دانشيار
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

mtavassoli@khuisf.ac.ir

3 محمد جلالي ورنامخواستي تمام وقت استاديار
رياضي كاربردي دانشگاه پوتراي 1390

m.jalali_upm@yahoo.com

4 علي جمشيدي تمام وقت استاديار

مدير گروه رياضي

 

رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

alijamshidi63@yahoo.com

5 
سميه
 
عباسي
 
تمام وقت
 
استاديار
  
آمار
 
دانشگاه اصفهان
 
1396
 
s_abbasi_29@yahoo.com
6 مسعود علامه تمام وقت استاديار
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1384

allame@khuisf.ac.ir

7 زينب كمالي تمام وقت استاديار
رياضي محض-آناليز دانشگاه اصفهان 1392

ze.kamali@sci.ui.ac.ir

8 ثريا كاظمي جوجپلي تمام وقت مربي
رياضي محض دانشگاه صنعتي اميركبير 1376

skazemi@khuisf.ac.ir

9 فهيمه السادات ميردامادي تمام وقت
استاديار
رياضي -آناليز
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1395

f.mirdamadi_206@yahoo.com

10 عبدالله هادي وينچه مأمور استاد
رياضي كاربردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

ahadi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal