صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی حقوق
 
 
16
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
احمد
آذين
تمام وقت
استاديار
 

علوم سياسي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1383

2 سيدمحمدصادق احمدي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي 1391

sms_ahmadi@khuisf.ac.ir

3 محمود اشرافي مهابادي تمام وقت
مربي
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه كاشان 1396

mahmood.ashrafy@yahoo.com

4
 
حسن

پاك طينت

استاديار
مديرگروه كارشناسي حقوق
حقوق خصوصي
دانشگاه تهران
1394

5 زينب پورخاقان شاهرضايي تمام وقت استاديار

 

حقوق بين الملل عمومي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1392

poorkhaghan@gmail.com

6 محمد جعفري فشاركي تمام وقت استاديار
مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق

حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

afesharaki60@yahoo.com

7 مسعود حيدري تمام وقت
استاديار
حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم
1394

m.heydari@khuisf.ac.ir

8 علي رادان جبلي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1380

a.radan@khuisf.ac.ir

9 احمدرضا رفيعي فروشاني تمام وقت استاديار
الهيات و معارف-فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

a.rafie@khuisf.ac.ir

10 ليلا رئيسي دزكي تمام وقت دانشيار
حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

 

 
11
 
محمدرضا
 
شادمان فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق كيفري و جرم شناسي
 
دانشگاه تربيت مدرس
 
1387
 
mrsh23@gmail.com
12 محمدشريف شاهي تمام وقت استاديار
حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391

dr.shahi2@khuisf.ac.ir

 
13
 
اصغر
 
عالميان
 
بورسيه
 
مربي
مدير كل روابط عمومي دانشگاه
 
 
حقوق
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
 
1386
 
a.alamian@khuisf.ac.ir
14 سيدمهدي علامه تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم 1392

sm_allameh@khuisf.ac.ir

 
15
 
مريم
 
قرباني فر
 
تمام وقت
 
استاديار
  
حقوق خصوصي
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران
 
1395
 
m290.ghorbanifar@gmail.com
16 محمدرضا قنبري بورسيه مربي
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق 1384

law.ghanbari@yahoo.com

17 مهناز گودرزي تمام وقت استاديار

معاون آموزشي و دانشجويي و رئيس اداره پژوهشي دانشكده علوم انساني و حقوق و مديرگروه علوم سياسي و روابط بين الملل

روابط بين الملل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران 1392

goodarzi_mahnaz@yahoo.com

18 محمود مالمير تمام وقت دانشيار
علوم سياسي-امنيت ملي دانشگاه علوم و فنون فارابي 1381

dr.m.malmir@yahoo.com

19 مجتبي نيك دوستي تمام وقت استاديار
حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1382

m.nikdoosti@khuisf.ac.ir

 20 
محمدرضا
 
يزداني زازراني
 
تمام وقت
 
استاديار
  
علوم سياسي-سياست گذاري عمومي
 
دانشگاه تهران
 
1392
 
yazdani.mrz@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
31391
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal