صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول


 
فرم ورود اطلاعات اعضاي هيأت علمي

گروه آموزشی حسابداری
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مهدي آقابيگ زاده نائيني طرح مشمولان
استاديار
مديرگروه كارشناسي حسابداري
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
1396

m.aghabeigzadeh@khuisf.ac.ir

2 ناصر ايزدي نيا نيمه وقت دانشيار
حسابداري دانشگاه علامه طباطبائي 1382

naser.izadinia@gmail.com

3 محسن دستگير تمام وقت استاد
حسابداري و مديريت مالي دانشگاه ويكتوريا 1977

mdastgir@hotmail.com

4 افسانه سروش يار تمام وقت استاديار
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1393

a_soroushyar@yahoo.com

5 غلامرضا سليمانيان  بورسيه مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه 1387

gh.soleimanian@khuisf.ac.ir

6 مصطفي صبوري بورسيه مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 1383

m.saboori@khuisf.ac.ir

7 سعيد علي احمدي تمام وقت استاديار

مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي حسابداري

حسابداري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1391

s.aliahmadi@khuisf.ac.ir

8 محمد عليمرادي  بورسيه مربي رئيس دانشكده علوم انساني و حقوق
حسابداري دانشگاه تهران 1371

alimoradi@khuisf.ac.ir

9 حمزه محمدي خشوئي تمام وقت
استاديار
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان
1394

mohammadi.khosh@yahoo.com

10 هادي هرمزي بورسيه
مربي
حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي 1380

mandegar110@gmail.com

11 سيدمنصور يزدانيان بورسيه
مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

yazd118@yahoo.com

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal