صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی حسابداری
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مهدي آقابيگ زاده نائيني طرح مشمولان
استاديار
مديرگروه كارشناسي حسابداري
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران(اصفهان)
1396

m.aghabeigzadeh@khuisf.ac.ir

 2 نگار بهادر تمام وقت
 مربي  اقتصاد دانشگاه اصفهان
 1372 nbahador@khuisf.ac.ir
 3 مهرداد دادخواه تمام وقت
 مربي  اقتصاد دانشگاه اصفهان
 1371 mdadkhah@khuisf.ac.ir
4 محسن دستگير تمام وقت استاد
حسابداري و مديريت مالي دانشگاه ويكتوريا 1977

mdastgir@hotmail.com

5 افسانه سروش يار تمام وقت استاديار
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1393

a_soroushyar@yahoo.com

6 غلامرضا سليمانيان  بورسيه مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه 1387

gh.soleimanian@khuisf.ac.ir

7 مصطفي صبوري بورسيه مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 1383

m.saboori@khuisf.ac.ir

8 سعيد علي احمدي تمام وقت استاديار

مديرگروه كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي حسابداري

حسابداري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1391

s.aliahmadi@khuisf.ac.ir

9 محمد عليمرادي  بورسيه مربي رئيس دانشكده علوم انساني و حقوق
حسابداري دانشگاه تهران 1371

alimoradi@khuisf.ac.ir

10 حمزه محمدي خشوئي تمام وقت
استاديار
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان
1394

mohammadi.khosh@yahoo.com

11 هادي هرمزي بورسيه
مربي
حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي 1380

mandegar110@gmail.com

12 سيدمنصور يزدانيان بورسيه
مربي
حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1379

yazd118@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/18
تعداد بازدید:
20348
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal