صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی برق و الکترونیک
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 محمدرضا اميني تمام وقت استاديار

مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه صنعتي اصفهان 1393

mr.amini@khuisf.ac.ir

 2 رضا انتشاري نجف آبادي
بورسيه
 مربي 
 مهندسي پزشكي-بيوالكتريك
 دانشگاه صنعتي اميركبير
1377
 renteshari@iaumajlesi.ac.ir
3 هادي ثقفي تمام وقت استاديار
مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان 1393

h.saghafi@yahoo.com

4 مجيد دلشاد تمام وقت دانشيار رئيس دانشكده فني و مهندسي
مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان 1388

delshad@khuisf.ac.ir

5 سيدمهدي سجاديه تمام وقت استاديار مديرگروه آموزشي مهندسي برق و الكترونيك مهندسي برق-مخابرات دانشگاه صنعتي اصفهان 1391

m.sajadieh@khu.ac.ir

 6 عباس سعادت تمام وقت
 استاديار  مهندسي پزشكي-بيومواد
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1391 
7 عاطفه سليمي تمام وقت
استاديار
مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه صنعتي اصفهان 1394

atefeh.salimi@gmail.com

 8 
رامتين
 
صادقي
 
طرح مشمولان
 
استاديار
  
مهندسي برق-قدرت
 
دانشگاه  اصفهان
 
1396
 
9 محمد علي عباسيان تمام وقت استاديار
مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان 1389

m.abbasian@khuisf.ac.ir

 10 فرهاد عظيمي فر
 تمام وقت
 استاديار 
 مهندسي پزشكي-بيومكانيك
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1396 farhadazimi.2000@gmail.com
11 محمد مهدوي مزده تمام وقت استاديار
مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه صنعتي اصفهان 1392

mu.mahdavi@gmail.com

12 محمدروح اله يزداني تمام وقت
دانشيار
مدير كل خدمات پژوهشي و توليد علم

مهندسي برق و الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

m.yazdani@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/23
تعداد بازدید:
10674
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal