صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول

گروه آموزشی اقتصاد
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1
 
مهرداد
دادخواه تيراني
 
تمام وقت
 
مربي
  
اقتصاد
 
دانشگاه اصفهان
 
1371
 
mdadkhah@khuisf.ac.ir
 
2
 
نگار
 
بهادر
 
تمام وقت
 
مربي
  
اقتصاد
 
دانشگاه اصفهان
1372
 
nbahador@khuisf.ac.ir
3 سعيد دائي كريم زاده تمام وقت دانشيار
مديرگروه اقتصاد

علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

karimzadeh@khuisf.ac.ir

4 همايون رنجبر تمام وقت دانشيار
علوم اقتصادي-تجارت بين الملل دانشگاه اصفهان 1383

hranjbar@khuisf.ac.ir

5 حسين شريفي رناني تمام وقت دانشياراقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

h.sharifi@khuisf.ac.ier

6 سارا قبادي تمام وقت استاديار
علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

sghobadi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal