صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشی اقتصاد
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 سعيد دائي كريم زاده تمام وقت دانشيار
مديرگروه اقتصاد

علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

karimzadeh@khuisf.ac.ir

2 همايون رنجبر تمام وقت دانشيار
علوم اقتصادي-تجارت بين الملل دانشگاه اصفهان 1383

hranjbar@khuisf.ac.ir

3 حسين شريفي رناني تمام وقت دانشياراقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

h.sharifi@khuisf.ac.ier

4 سارا قبادي تمام وقت استاديار
علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

sghobadi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal