صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشی اقتصاد
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 سعيد دائي كريم زاده تمام وقت دانشيار
مديرگروه اقتصاد

علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

karimzadeh@khuisf.ac.ir

2 همايون رنجبر تمام وقت دانشيار
علوم اقتصادي-تجارت بين الملل دانشگاه اصفهان 1383

hranjbar@khuisf.ac.ir

3 حسين شريفي رناني تمام وقت دانشياراقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

h.sharifi@khuisf.ac.ier

4 سارا قبادي تمام وقت استاديار
علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1389

sghobadi@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/18
تعداد بازدید:
9613
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal