صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

فرمها
 
 

فرمها

 فرمهای حق التدریس
 
***
 
 راهنمای ثبت نام غیرحضوری درسازمان تأمین اجتماعی
فرم شماره یک(گزینش)
 Doc Pdf

فرمهای استخدام

Doc

pdf

فرم کارگروه جذب-غیرپزشکی

راهنما

 فرمهای تبدیل وضعیت
 Doc pdf راهنما 

فرمهای ارتقاء مرتبه به دانشیاری و استادی(غیرپزشکی)

شیوه نامه 1

شیوه نامه 2

شناسنامه علمی(pdf)

شناسنامه علمی(word)

 
فرمهای ارتقاء مرتبه به دانشیاری و استادی(علوم پزشکی)
    

دستورالعمل پرونده ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی

pdf

مدارک لازم جهت ارتقاء مرتبه علمی

pdf

نامه درخواست  جهت ارتقاء

فرم گزارش کار طرح مشمولان

Doc

pdf

 
فرم تسویه حساب
 pdf 
 
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal