صفحه اصلي فرمها آيين نامه ها و بخشنامه ها گروههاي آموزشي سوالات متداول

فرمها
 
 

فرمها

 فرمهاي حق التدريس
 
***
 
 
فرم شماره يك(گزينش)
 Doc Pdf

فرمهاي استخدام

Doc

pdf

فرم كارگروه جذب-غيرپزشكي

راهنما

 فرمهاي تبديل وضعيت
 Doc pdf راهنما 

فرمهاي ارتقاء مرتبه به دانشياري و استادي(غيرپزشكي)

شيوه نامه 1

شيوه نامه 2

شناسنامه علمي(pdf)

شناسنامه علمي(word)

 
فرمهاي ارتقاء مرتبه به دانشياري و استادي(علوم پزشكي)
    

دستورالعمل پرونده ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي

pdf

مدارك لازم جهت ارتقاء مرتبه علمي

pdf

نامه درخواست  جهت ارتقاء

فرم گزارش كار طرح مشمولان

Doc

pdf

 
فرم تسويه حساب
 pdf 
 
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal