صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي مامايي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
 
1
 
محبوبه
 
اسدي
 
تمام وقت
 
مربي
  
مامايي
 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 
1392
 
mahboobehasadi@rocketmail.com
2 بهناز تركان تمام وقت مربي
مديرگروه مامائي
مامايي -بهداشت مادر وكودك دانشگاه تربيت مدرس 1383

torkan@khuisf.ac.ir

 3 
زهرا
 
جهاني
 
تمام وقت
 
مربي
  
مامايي
 
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
1392
 
z.jahani.midwife@gmail.com
4 فروزنده دشتي تمام وقت مربي
مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران 1375

dashti@khuisf.ac.ir

 5 
فرزانه
 
غلامعليان
 
تمام وقت
 
مربي
  
مامايي
 
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز(پرديس)
1394
 
 
fa.gholamalian@yahoo.com
6 نازي كريمي تمام وقت مربي
مامائي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 1387

karimi_nazli@khuisf.ac.ir

7 ميترا ملائي نژاد تمام وقت مربي
مامائي-آموزش مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران 1379

melika1353@yahoo.com

8 مهسا السادات موسوي تمام وقت
استاديار
بهداشت باروري
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1397

m.mousavi@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal