صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي علوم پايه دندانپزشكي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مريم استادشريف معمار تمام وقت استاديار
مدير گروه علوم پايه دندانپزشكي

زيست شناسي-سلولي مولكولي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

maryam.ostadsharif@gmail.com

2 آرزو طهمورث پور تمام وقت دانشيار
زيست شناسي-ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

atahmoures@khuisf.ac.ir

 
3
 
حميد
 
عزيزي ملك آبادي
 
تمام وقت
 
استاديار
 رئيس اداره نظارت و ارزيابي دانشگاه  
زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1384
 
hazizi@khuisf.ac.ir
 4طيبهمحمدي فارساني
 تمام وقت
 استاديار  زيست فناوري پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1396 tmfarsani@gmail.com
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/13
تعداد بازدید:
4810
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal