صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي علوم پايه دندانپزشكي
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مريم استادشريف معمار تمام وقت استاديار
مدير گروه علوم پايه دندانپزشكي

زيست شناسي-سلولي مولكولي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

maryam.ostadsharif@gmail.com

2 آرزو طهمورث پور تمام وقت دانشيار
زيست شناسي-ميكروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1387

atahmoures@khuisf.ac.ir

 
3
 
حميد
 
عزيزي ملك آبادي
 
تمام وقت
 
استاديار
 رئيس اداره نظارت و ارزيابي دانشگاه  
زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
1384
 
hazizi@khuisf.ac.ir
 4طيبهمحمدي فارساني
 تمام وقت
 استاديار  زيست فناوري پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تهران  1396 tmfarsani@gmail.com
 
 
yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal