صفحه اصلی فرمها  شماره تلفن های کارگزینی هیأت علمی گروههای آموزشی

گروه آموزشي زبان فرانسه
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مرجان پالهنگ تمام وقت مربي
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه اصفهان 1373

m.palhang@khuisf.ac.ir

2 شادي خاتمي تمام وقت استاديار مديرگروه كارشناسي وكارشناسي ارشدزبان فرانسه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

chadi.khatami@gmail.com

3 ليلي دادرس تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1381

dadras@khuisf.ac.ir

4 مريم ديباج تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

m.dibaj@yahoo.com

5 مسعود قبه تمام وقت مربي
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه اصفهان 1377

m.ghobbeh@khuisf.ac.ir

6 پريسا مهم كارخيرانديش تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

p.kheirandish@khuisf.ac.ir

yamahdi
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal