صفحه اصلی فرمها

گروه آموزشي زبان فرانسه
 
رديف نام نام خانوادگي نحوه همكاري مرتبه علمي پست سازماني رشته تحصيلي نام دانشگاه سال اخذ مدرك ايميل
1 مرجان پالهنگ تمام وقت مربي
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه اصفهان 1373

m.palhang@khuisf.ac.ir

2 شادي خاتمي تمام وقت استاديار مديرگروه كارشناسي وكارشناسي ارشدزبان فرانسه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

chadi.khatami@gmail.com

3 ليلي دادرس تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1381

dadras@khuisf.ac.ir

4 مريم ديباج تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1385

m.dibaj@yahoo.com

5 مسعود قبه تمام وقت مربي
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه اصفهان 1377

m.ghobbeh@khuisf.ac.ir

6 پريسا مهم كارخيرانديش تمام وقت استاديار
زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران 1386

p.kheirandish@khuisf.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
4414
yamahdi
 
 
آئين نامه مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي 
 
 
 
  
 
به سایت کارگزینی هیات علمی خوش آمدید
Powered by DorsaPortal