فرم آناليز آماري پس از تكميل توسط دانشجو براي استاد راهنما ارسال شده و به وسيله استاد راهنما به ايميل مركز ارسال گردد. خواهشمند است در ايميل ارسالي توسط استاد راهنما ذكر شود كه موارد مطرح شده در فرم تكميل شده مورد تاييد است.
 
ايميل مركز: rdc.khu@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳۹۹ دهم آذر
(مرکز" مشاوره پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان
Powered by DorsaPortal