پايان نامه ها
 پست الكترونيك
   كتابخانه مركزي
  

ارتباط با ما

 

جستجو
 
چکیده پایان نامه ها، طرحها و مقالات
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فرم هاي دانشجويان دكتري تخصصي(PHD)

فرم آمادگي دفاع مقطع دكتري تخصصي

DOC

PDF

آرم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

JPG


آرم انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي
 

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه

DOC

PDF

فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه(ورودي هاي 94 و قبل)

DOC

PDF

فرم شركت دانشجو در جلسه دفاع رساله دكتري تخصصي

DOC

PDF

فرم طرح تحقيق (پروپوزال)-درخواست تصويب موضوع رساله دكتري تخصصي(Ph.D)

DOC

PDF

تصـويب نامــه فارسي

DOC

PDF

تصـويب نامــه انگليسي 96

DOC

PDF

ارزشيابي نمره دفاع پايان نامه(ورودي هاي 94 و قبل)

DOC

PDF

بخشنامه مراحل انجام رساله دكتري تخصصي

DOC

PDF

چك ليست بررسي طرح پژوهشي از نظر رعايت كدهاي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي

DOC

PDF

راهنماي نگارش پايان نامه هاي  دانشگاه ازاد خوراسگان (جديد)

DOC

PDF

روند اخذ كد اخلاق در پژوهش پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي تحقيقاتي

DOC

PDF

فرم درخواست كد اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي- پايان‌نامه/ طرح پژوهشي

DOC

PDF

فرم تاييد مقاله جهت پيش دفاع دكتري تخصصي

DOC

PDF

فرم تاييد مقاله جهت تسويه حساب دانشجويان دكتري تخصصي

DOC

PDF

فرم تاييد مقاله جهت دفاع دانشجويان دكتري تخصصي

DOC

PDF

فرم تحويل نسخه پايان نامه

DOC

PDF

فرم درخواست تعيين استاد راهنما (ويژه دانشجويان دكتري تخصصي )

DOC

PDF

فرم جلسه پيش دفاع

DOC

PDF

فرم دفاع پروپوزال

DOC

PDF

مدارك لازم جهت اخذ كد و دفاع

DOC

PDF

مراحل اداري تصويب رساله دانشجويان دكتري تخصصي

DOC

PDF

فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه(ورودي هاي 95 و بعد)
 DOC  PDF
فرم عناوين پيشنهادي موضوع در شوراي تخصصي گروه
DOC
 PDF
فرم ارائه سمينار پيشرفت كار رساله دكتري DOC PDF
عناوين رشته ها و گرايشها(فارسي و انگليسي) DOC PDF
فرم تعهد انتشار نتايج حاصل از رساله DOC PDF
فرم تاييد چكيده و صفحه عنوان انگليسي (قبل از تاييد حوزه پژوهشي ) DOC PDF
۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
سامانه ها
اوقات شرعی
Design by:Alireza Salehi
Powered by DorsaPortal