پايان نامه ها
 پست الكترونيك
   كتابخانه مركزي
  

ارتباط با ما

 

جستجو
 
چکیده پایان نامه ها، طرحها و مقالات
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فرم هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

 فرم تاييد داوران جهت دفاع

DOC

PDF

فرم ارزيابي درجه قابل كسب در جلسه دفاع(در شرايط عدم ارسال مفاله)-ورودي مهر95 به بعد

DOC

PDF

فرم انصراف از مقاله -ورودي 94 و قبل از آن

DOC

PDF

فرم آمادگي دفاع مقطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

DOC

PDF

تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه

DOC

PDF

فرم شركت دانشجو در جلسات دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد

DOC

PDF

مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي

DOC

PDF

مراحل اداري تهيه و تصويب پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

DOC

PDF

فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه(ورودي هاي 94 و قبل)

DOC

PDF

فرم طرح تحقيق (پروپوزال):درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

DOC

PDF

آرم انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي

JPG

 

آرم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

JPG

 

تصـويب نامــه انگليسي

DOC

PDF

تصـويب نامــه فارسي(ورودي هاي 94 و قبل)

DOC

PDF

ارزشيابي نمره دفاع پايان نامه (ورودي هاي 94 و قبل)

DOC

PDF

چك ليست بررسي طرح پژوهشي از نظر رعايت كدهاي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي

DOC

PDF

راهنماي نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري(كليه رشته ها)

DOC

PDF

روند اخذ كد اخلاق در پژوهش پايان نامه هاي دانشجويي و طرح هاي تحقيقاتي

DOC

PDF

فرم درخواست كد اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي- پايان‌نامه/ طرح پژوهشي

DOC

PDF

فرم تحويل نسخه پايان نامه كارشناسي ارشد، دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي

DOC

PDF

مدارك لازم جهت اخذ كد و ثبت زمان دفاع

DOC

PDF

مراحل اداري تصويب پايان نامه دانشجويان ارشد و دكتري حرفه اي

DOC

PDF

 تصويب نامه فارسي(ورودي هاي 95 و بعد)        
 DOC  PDF
فرم گزارش پيشرفت كار شش ماهه پايان نامه(ورودي هاي 95 و بعد)
DOC
PDF
فرم عناوين پيشنهادي موضوع در شوراي تخصصي گروه
DOC
 PDF
فرم درخواست تمديد مهلت چاپ مقاله DOC PDF
عناوين رشته ها و گرايشها(فارسي و انگليسي) DOC PDF
فرم تعهد انتشار نتايج حاصل از پايان نامه DOC PDF
فرم خام نمره مقاله براي دانشجويان پزشكي DOC PDF
فرم تاييد چكيده و صفحه عنوان انگليسي (قبل از تاييد حوزه پژوهشي ) DOC  PDF
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
سامانه ها
اوقات شرعی
Design by:Alireza Salehi
Powered by DorsaPortal