"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
چارت سازماني

 

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بعنوان رياست شورايعالي.

معاون پژوهشي آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

رئيس پژوهشكده تحقيقات دندانپزشكي

رئيس پژوهشگاه رويان ( و يا نماينده ايشان)

رئيس مركز.

سه نفركارشناس ازاعضا هيأت علمي مركز  به پيشنهاد رئيس مركز و تصويب معاون پژوهشي دانشگاه و حكم رئيس دانشگاه.

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal