"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
تاريخچه

ضرورت و اهميت تاسيس مركز تحقيقاتي

امروزه با توسعه علم و آگاهي بيشتر ما از بدن انسان و بيماريهاي مرتبط با آن، بسياري از بيماريها درمان گرديده و يا قابل كنترل شده اند. با اين وجود هنوز علم پزشكي خود را در درمان بسياري از بيماريها مانند سرطانها، بيماريهاي سيستم عصبي و از دست رفتن اعضا ، ناتوان مي بيند. پيچيدگيهاي شگرف بدن انسان و برهم كنش بافتها بر يكديگر باعث شده تا دربسياري از موارد داروها و تكنيكهاي درماني موجود داراي اثر قطعي نباشد و يا در عين اثربخشي، با عوارض جانبي ناخواسته همراه گردد. به همين علت محققين به دنبال راهكاري بوده اند تا بر اين نقايص علم پزشكي غلبه نمايد. با كشف سلولهاي بنيادي بخصوص سلولهاي بنيادي بالغين، اميدهاي بسياري بوجود آمده كه انسان را قادر سازد با استفاده از اين سلولهاي ويژه، آسيبهاي وارده به بافتهاي بدن را ترميم نمايد. توانايي اين سلولهاي تمايز نيافته به تمايز و تبديل به سلولهاي هدف، باعث رونق گرفتن علومي مانند سلول درماني ، مهندسي بافت و... شده است.

اما آنچه در پيشنهاد تاسيس اين مركز مدنظر قرار گرفته است ، تفاوت بين مقوله تحقيقات آزمايشگاهي در زمينه سلولهاي بنيادي و استفاده كلينيكي از اين سلولها مي باشد. با بررسي روند انجام تحقيقات در زمينه سلولهاي بنيادي مي توان مشاهده نمود كه هرچند كشورهايي نظير ژاپن و سنگاپور مطالعات زيادي در زمينه سلولهاي بنيادي و يا مهندسي بافت انجام داده اند اما براساس آمار انستيتو بهداشت ملي آمريكا تعداد مطالعات كارآزمايي باليني اين كشورها در اين زمينه ها محدود مي باشد. آمريكا بيشترين مطالعات كارآزمايي باليني را در زمينه سلولهاي بنيادي به اجرا گذاشته است. چين، ،كانادا،آلمان، فرانسه ، استراليا، ايتاليا، كره جنوبي جزو ديگر كشورهاي پيشرو در اين زمينه مي باشند. براين اساس به نظر مي رسد ايران جزو كشورهاي پيشرو در خاورميانه بوده و فاصله زيادي با كشورهاي تراز اول در اين زمينه نداريم. هرچند بررسي روند اين مطالعات از سال 2010 تاكنون نشان مي دهد كشورهايي مانند آمريكا، چين و كره جنوبي تحقيقات خود را در اين زمينه به سرعت گسترش داده اند. جايگاه ايران ناشي از اتفاق نظر بين نخبگان علمي ، نهادهاي حاكميتي، مراجع مذهبي و توده مردم در اهميت اين شاخه از علم است. اين مساله يك فرصت استثتنايي براي كشور ما مي باشد. بايد توجه داشت كه حتي در كشوري مانند آمريكا كه يكي از پيشروان اين حيطه مي باشد به برخي دلايل سياسي و حقوقي انجام اين گونه تحقيقات با ملاحظه بسيار صورت مي گيرد. نگرشهاي كمتر منعطف مذهبي موجود در بسياري از كشورهاي همجوار از يكسو و قوانين سختگيرانه حقوقي در درمان بيماران در برخي ديگر از كشورها، از سوي ديگر ، اين مزيت نسبي را به ايران مي دهد تا بتواند به سرعت در زمينه سلول درماني به پيشرفتهاي چشمگيري دست يابد. عدم توجه به اين موضوع مي تواند فرصتها را براي رقيبهاي جهاني و حتي منطقه اي فراهم سازد. توجه به انيكه كه كشوري مانند قطر كه سابقه زيادي در زمينه سلولهاي بنيادي ندارد، در حال سرمايه گذاري عظيم در اين زمينه مي باشند موسساتي مانند انستيتو تحقيقاتي بيومديكال قطر و يا كالج ويل- كرنل از نمونه هاي اين سرمايه گذاريهاي عظيم مي باشند.

خوشبختانه سلول درماني در كشور ما جهت ضايعات چشمي، پوستي ، مفاصل و... شروع شده و انجام مي پذيرد. اما در زمينه بازسازيهاي فك وصورت هنوز بطور مدون روندي ايجاد نشده است. موسسات مختلفي در زمينه سلول درماني در كل كشور راه اندازي شده و يا در حال راه اندازي مي باشند. همچنين مراكز مختلفي در كشور در زمينه سلولهاي بنيادي دنداني و يا استفاده از سلولهاي بنيادي در ناحيه فك وصورت تحقيقات محدودي انجام داده اند. اما هنوز مركزي تخصصي در زمينه استفاده از سلولهاي بنيادي مستخرج از بافتهاي ناحيه فك وصورت، استفاده از سلولهاي بنيادي در درمانهاي مشكلات فك و صورت و يا استفاده از سلولهاي بنيادي ناحيه فك وصورت در درمان مشكلات ساير مناطق بدن راه اندازي نشده است.

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal