"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
ماه شعبان

احاديث درباره فضيلت ماه شعبان
امام صادق (ع) فرمود : روزه ماه رمضان ذخيره بنده براي روز قيامت است ، هيچ بنده اي در ماه شعبان روزه زياد نمي گيرد مگر اينكه خداوند امور معيشتي اش را اصلاح ميگرداند و شر دشمنش را بر طرف مي نمايد ، هركس يك روز از ماه شعبان را روزه بگيرد كمترين پاداشش اين است كه بهشت بر او واجب ميگردد.
فضايل ماه رجب ، شعبان رمضان ؛ صفحه

39

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal