"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اساسنامه

اساسنامه مركز تحقيقات بيوفوتونيك در دندانپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

با استناد به سياست­هاي كلي كشور، ظرفيت‌هاي موجود در استان و اهميت توسعه‌ كشور پيرامون بنيانگذاري مراكز پژوهشي در زمينه فناوريهاي نوين و كار بردي مانند علوم بيوفوتونيك ( ليزرواپتيك در علوم پزشكي و زيستي)، مركز تحقيقات بيوفوتونيك در دندانپزشكي زير نظر معاونت محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد واحداصفهان(خوراسگان) پيشنهاد مي گردد. اعضاي موسس مركز تحقيقات عبارتند از: مديريت مركز، معاونت پژوهشي و اجرايي مركز، متخصصين ليزر وبيوفوتونيك و اعضا هيئت علمي دندانپزشكي كه اين اعضا وظيفه سياستگزاري براي فعاليت هاي مستمر مركز تحقيقات را بر عهده دارند.  

امروزه ليزر و نور كاربردهاي زيادي در حيطه هاي مختلف دندانپزشكي از جمله جراحي هاي مختلف ، ترميم بافتي ، تراش دندان ، ترميم دندان، ضد عفوني كردن، سفيد كردن دندانها ، تستهاي تشخيصي  و غيره دارد

بيوفوتونيك در واقع تلفيقي از رشته هاي خاص فوتونيك )نور-ليزر و الكترونيك)، نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي است كه علاقه مندان به تحصيل در اين رشته با علم نور شناسي در حيطه پزشكي و بيولوژي و كار بردهاي آن، ساخت و توليد ادوات نوري در پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي و بيولوژي فعاليت كرده، در جهت رشد، پيشرفت و نيل به خودكفايي كشور گام بر خواهند داشت. با توجه به نقش حساس و تعيين كننده‌ي اين رشته نياز به متخصصيني كه پژوهش در علوم و فنون بيوفوتونيكي را به ‌عهده گيرند، به شدت احساس مي‌شود.

علم نورشناسي از دير باز پاسخگوي بسياري از سوالهاي انسان در رفع نياز هاي گوناگون بوده است، به ويژه كه در سالهاي اخير و در كشور هاي متمدن جايگزين بسياري از ادوات تمام الكترونيكي شده است. در واقع عصر گذار از الكترونيك به فوتونيك يا سامانه هاي نوري ايمن و مقرون به صرفه است. كاربردهاي روز افزون ليزر و ديگر چشمه هاي نوري در زمينه‌هاي مختلف تحقيقاتي، توسعه‌اي و كاربردي گواهي بر اين مدعا ست كه مي توان به نمونه آن در فلوسيتو متري در علوم زيستي و يا كاربرد چشمه هاي نوري همدوس (ليزر) و غير همدوس (LED ) در علوم مختلف اشاره نمود. بدين ترتيب تحقيق و بررسي در اين راستا نه تنها مي‌تواند نيازهاي كشور را برآورده سازد، بلكه به ياري خدا مي‌تواند كشور را در قله‌ي تحقيقاتي در زمينه‌ي برخي از كاربردهاي دست‌ نخورده در اين زمينه‌ قرار دهد. بنا بر همكاري، استقرار و عضويت پيشنهاد دهندگان مركز تحقيقات بيوفوتونيك در دندانپزشكي در اين واحد با مراكز رشد، شركت هاي دانش بنيان وهمچنين اعضا هيئت علمي مسلط به اين فناوري تسريع در راه اندازي اين مركز به ياري خدا بسيار آسان خواهد شد.

ضرورت استفاده از ليزر و ادوات نوري ( بيوفوتونيكي):

در جراحي هاي بافت نرم، چشمه هاي نوري و ليزر مانند چاقو عمل مي كنند، اما نسبت به چاقو داراي مزيت هايي هستند ، اول آنكه در مسير برش، فرايند آن به گونه اي است كه انعقاد مناسبي ايجاد مي كند. اين مسئله براي عده اي كه مشكلات انعقادي دارند، يك مزيت محسوب مي شود. همچنين با انعقاد حاصل شده جراح ديد بهتري نسبت به ناحيه جراحي پيدا مي كند. دوم اينكه با بسته شدن عروق لنفاوي ورم و التهاب ناشي از جراحي نيز كمتر شده، در نهايت بيمار ناراحتي هاي كمتري به دنبال اعمال جراحي خواهد داشت. همچنين ترميم ناحيه جراحي با سرعت بيشتري رخ مي دهد. در ضمن با منابع نوري و ليزر قادر مي توان برش هاي بسيار ريز، دقيق و كنترل شده اي داشت و زمان برش را در حد چند ميليونيوم ثانيه در ليزرهاي پالسي كاهش داد.

در برداشت بافت سخت، مسائل به گونه اي ديگر است. وقتي فرز دندانپزشكي بافت سخت دنداني را برش مي دهد، اين برش ها فشاري را روي پالپ دندان (محفظه اي كه در مركز دندان قرار گرفته و در آن عروق و اعصاب دندان قرار دارند)، وارد مي كند. اين فشار ها و لرزش ها در بيمار احساس درد ايجاد مي كند. بيشتر ليزرها بدون تماس، عمل كندگي را انجام مي دهند. زماني كه ليزر جايگزين فرز شود، دندانپزشك قادر خواهد بود بدون تماس و لرزش بسيار ظريف و در كسر ميليونيوم ثانيه با حداقل درد عمل جراحي خود را انجام دهد.

از طرف ديگر، در زمان تراش دندان با فرز براده هاي حاصل از تراش لايه اسمير سبب كاهش قدرت چسبندگي مواد ترميمي هم رنگ دندان با دندان تراش خورده مي شود. در حالي كه در روش ليزر، اين لايه ايجاد نمي شود و به اين ترتيب كيفيت چسبندگي مواد به دندان بهبود مي يابد. همچنين چون ماهيت برداشت بافت پوسيده توسط ليزر به روشي غير از تراش با فرز هاي معمول دندانپزشكي است (برهم كنش گرمايي نوري و كندگي نوري)، بافت بيشتري از دندان حفظ خواهد شد. ضربه فرز همچنين سبب ايجاد ترك هاي بسيار ريز ميكروسكوپي روي ميناي دندان مي شود كه به هنگام بهره گيري از ليزر چنين ترك هايي نيز به حداقل ممكن مي رسد.

همچنين ئر اين زمينه مي توان به حسگر هاي بيوفوتونيكي در علوم پزشكي، پيراپزشكي و دندانپزشكي اشاره كرد كه دقت و فشردگي محصولات از مزاياي انهاست و در تشخيص، درمان و آزمودن ادوات بكار رفته در بهبود و درمان مانند استحكام ايمپلنت و بيماريهاي دهان و دندان بسيار موثر هستند. شايد بتوان گفت با آمدن ايده درمان هاي با حداقل تهاجم كه در علوم پزشكي به سرعت در حال رواج است، ابزارهاي نوري (بيوفوتونيكي) بتوانند ما را به اين منظور نزديك تر كنند.

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal