"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
رسالت

رسالت


ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي سالمندان كشور با تمركز بر ابعاد جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي بر اساس دانش روز از طريق تحقيق، توليد و نشر دانش و همچنين ايجاد فرصت هاي آموزشي براي دانشجويان و ارائه كنندگان حرفه اي خدمات بهداشتي جامعه.

 
معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal