"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
چشم انداز

چشم انداز

 

گروه تحقيقـاتي ارتقاي سلامت سالمندان با اتكال به قدرت لايزال الهي تلاش مي كند به عنوان گروهي پويا و نو آور موجبات توليد و كاربرد دانش نوين را در زمينه سالمندي سالم و فعال از طريق تحقيق، خلاقيت و نوآوري در آموزش بين رشته اي  و مدل سازي در سيستم ارائه خدمات بهداشتي سالمندان را فراهم سازد.
 
معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal