"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اعضاي علمي مركز تحقيقات گياهان دارويي

ليست اعضاي علمي مركز تحقيقات گياهان دارويي

 

آدرس ايميل

سمت

مدرك تحصيلي

نام و نام خانوادگي

رديف

payam.najafi@gmail.com

معاونت پژوهشي دانشگاه خوراسگان- مدير عامل پژوهشكده طب الصادق

دكتري آبياري و زراعت

پيام نجفي

1

mortazaeinezhad@khuisf.ac.ir

دكتري - استاديار

دكتري فيزيولوژي گياهي

فروغ مرتضايي نژاد

2

loghmani_sh@hotmail.com

دكتري تخصصي - استاد

دكتري تخصصي شيمي دارويي

سيدحسين لقماني

3

a.tabibian@yahoo.com

دكتري - استاد

دكتري ميكروب شناسي

سيداكبر طبيبيان

4

hoszeinali@yahoo.com

استاد يار

دكتري اصلاح نباتات،گياهان دارويي

حسين زينلي

5

dr_faghihi2001@yahoo.com

مدرس

دكتري تخصصي طب سنتي

محمودرضا فقيهي

6

hoo_ataei@yahoo.com

استاديار

دكتري تخصصي اقليم شناسي

هوشمند عطايي

7

taba805@gmail.com

دكتري - استاديار

دكتري زراعت

جواد طباطبائيان

8

rafieian@yahoo.com

دكتري - استاد

دكتري فارماكولوژي

محمود رفيعيان

9

armitanooien2012@gmail.com

مدرس

دكتري تخصصي روانشناسي- دانشجوي فوق دكتري

آرميتا نوئين اصفهاني

10

drhabedi@gmail.com

معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزادخوراسگان

دكتري

حيدرعلي عابدي

11

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal