"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
برنامه استراتژيك

برنامه استراتژيك مركز تحقيقات :

 

برنامه پژوهشي 5- 3 ساله واحد تحقيقاتي
 

ايجاد گروه هاي آموزشي طب سنتي، واحد هاي كسب وكار و فرآوري گياهان دارويي؛

ايجاد گروه هاي علمي در راستاي راهنمايي علمي پژوهشگران جوان در داروسازي گياهي؛

ايجاد واحد راهنمايي سرمايه گذاران جهت تأمين سرمايه براي پژوهش و تحقيق در راستاي توسعه  صنايع دارويي و گياهان دارويي، سلامتكده هاي طب سنتي؛

نقش تغذيه سالم و ارگانيك در سبك زندگي مردم؛

ارائه كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان نخبه كه پايان نامه دانشگاهي خود را در زمينه هاي طب سنتي داروسازي گياهي، شيمي دارويي و... به اتمام برسانند.

تأسيس دانشكده پزشكي طب سنتي و دانشكده داروسازي گياهان دارويي. 
 
معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal