"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
تاريخچه


تاريخچه

 

مركز تحقيقاتي گياهان دارويي و طب سنتي طي صدور حكمي از طرف سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان به شماره 100/50275 مورخ 1390/06/13 و با انعقاد تفاهم نامه بين دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان، جهاد كشاورزي استان اصفهان و مجمع خيرين كارآفرين باقرالعلوم(ع)، فعاليتش را از سال 1390 شروع كرده است.

فعاليت رسمي خود را نيز در دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان) از سال 1391 با حضور 50 نفر هيات امناء، 12نفر عضو اصلي و علي البدل هيأت مديره و 3 نفر معاونت طرح و برنامه، آموزش، كارآفريني همراه با (5 نفرمديريت كارگروه ها) آغاز نموده است و طي حكم استانداري اصفهان به شماره 23876/1/20 در تاريخ 1392/03/19 مجوز فعاليت رسمي براي اين مؤسسه صادر گرديده است و با شماره ثبت 3726 مورخ 1392/04/16  در سازمان ثبت شركت ها فعاليت خويش را طبق اساسنامه اي آغاز نموده است.

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal