"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
اعضاي هيأت علمي

اعضاي شوراي پژوهشي

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

1         

دكتر حيدر علي عابدي

دكتري پرستاري

معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

2         

دكتر شايسته صالحي

دكتري مديريت آموزشي- گرايش پرستاري

معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

3         

دكتر سيد علي ناجي

دكتري پرستاري

رئيس دانشكده پرستاري و مامايي

4         

دكتر آرش قدوسي

متخصص پزشكي قانوني

معاون پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي

5         

دكتر مينو متقي

دانشجوي دكتري پرستاري

مديرگروه تحصيلات تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي

6         

دكتر نرگس صادقي

دانشجوي دكتري پرستاري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

7         

دكتر مرضيه ضيايي راد

دانشجوي دكتري پرستاري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

8         

دكتر ميترا ملايي نژاد

دكتراي تخصصي بهداشت باروري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

9         

دكتر مهسا السادات موسوي

دانشجوي دكتري تخصصي بهداشت باروري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

10    

غلامحسين عبديزدان

كارشناس ارشد پرستاري

مديرگروه كارشناسي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي

11    

فروزنده دشتي

كارشناس ارشد مامايي

مديرگروه كارشناسي مامايي دانشكده پرستاري و مامايي

12    

بهناز تركان

كارشناس ارشد مامايي

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

13    

نازي كريمي

كارشناس ارشد مامايي

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

14    

الهام داوري

كارشناس ارشد پرستاري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

15    

مينا محمدي

كارشناس ارشد پرستاري

عضو هيئت علمي گروه پرستاري و مامايي

16    

زهرا راعي

كارشناس ارشد پرستاري

عضو حق التدريس گروه پرستاري و مامايي

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal