"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
تاريخچه

تاريخچه 

 

دفتر مركز تحقيقات  پرستاري و مراقبت‌ سالمندي واقع در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در راستاي دستيابي به اهداف پژوهشي با تشكيل اولين جلسه با حضوراعضاي هيأت مؤسس به منظور چگونگي راه اندازي و نحوه اخذ مجوز تأسيس در تاريخ 15/11/1392 كار خود را به‌ صورت غيررسمي آغاز كرده است .

 پس از تكميل و ارسال مدارك مورد نياز جهت اخذ مجوز و پي‌گيري هاي لازم در تاريخ 7/7/1393 مراكز توسعه پژوهش و فناوري علوم پزشكي با تأسيس مركز به نام "مركز تحقيقات علوم پرستاري و مامايي" موافقت نمود.

 اعضاي هيأت مؤسس نيز جهت بسترسازي در راستاي اخذ مجوز اصولي با تشكيل جلسات متعدد اقدام به همكاري در كارشناسي و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك با معاونت پژوهشي دانشكده و اجراي سمينارها در سطح دانشگاه نمود.

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal