"
 پيام تبريك
 
رييس انجمن ليزر پزشكي  ايران
به مناسبت مركز تحقيقاتي
بيوفوتونيك و ليزر در دندانپزشكي اصفهان(خوراسگان)
معاونت

بسمه تعالي

خلاصه وضعيت فعاليت هاي مديريتي ، علمي ، پژوهشي ، دكتر حيدرعلي عابدي CV

مشخصات فردي :

نام : حيدرعلي

فاميل : عابدي

   

متولد: 1334

فرزند : خسرو

 

تلفن همراه: 09113148231

تلفن محل كار 35354061-0311

 

آدرس: اصفهان – خ جي – ارغوانيه، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان ؛ دانشكده پرستاري و مامايي، ص پ158 - 81595

 

Email habedi@khuisf.ac.ir

Email drabediedu@yahoo.com

 
 

خلاصه فعاليتها:

تعداد مقالات: 156 مقاله ( 56 مقاله به زبان انگليسي و 100 مقاله به زبان فارسي)

كتاب: 7 كتاب.

همايش: 89 ( 35بين الملي و 54 داخلي).

سر پرستي پايان نامه ها 121 مورد (مقطع دكتري 25اتمام يافته و 9 تا در حال اجرا و مقطع كارشناسي ارشد 75 مورد اتمام يافته 13 مورد درحال اجرا). .

نظريه: (پرستاري اعتقادي (يقين) - با الهام از فلسفه اسلامي در فرهنگ ايران)

ثبت اختراع: 1 اختراع (بالابر بيمار: جهت كمك به بيمار و كادر درماني)

 

فعاليتهاي برجسته:

 

1- راه اندازي مركز رسيدگي به مصدومين شيمايي استان اصفهان ( بعنوان مسئول )

2- راه اندازي PhD پرستاري در اصفهان (بعنوان رييس دانشكده)

3- راه اندازي دوره مشترك PhD پرستاري با دانشگاه كارولينسكا و اصفهان (بعنوان رييس دانشكده)

4- تدوين برنامه هاي 5 ساله دانشكده

5- اقدامات كشوري بعنوان قائم مقام اداره كل پرستاري كشور در سال 1368

a. طراحي سيستم بازديد و ارزشيابي خدمات پرستاري در جهت ارتقاء خدمات

b. ارائه طرح اصلاح قانون خدمات پرستاري و جذب پرستاران مورد نيازو تدوين و تصويب قانون شمول قرار گرفتن پرستاري جز مشاغل سخت و زيان آور و بازنشستگي 25 سال با 5 سال ارفاق

c. پيگيري تصويب قانون حق صعوبت پرستاري در سال

d. تاسيس انجمن پرستاري بعنوان يكي از موسسين و با همكار تيم دفتر پرستاري (آقايان محمد رضا تفاق؛ فضل الله غفراني پور، حسن ناوي پور، و خانم ها طلوعي، خوش طينت و بختياري) و حمايت معاون درمان وزارت وقت آقاي دكتر نور بالا .

6- فوكال پوينت كميته پيگيري تشكيل نظام پرستاري و پيگيري تصويب قانون نظام پرستاري در مجلس جمهوري اسلامي در دوره ششم در سال 1376 به بعد با همكاري تيم دانشجويان پرستاري

7- بنيانگزاري آموزش روش تحقيق كيفي در پرستاري و سازماندهي و آموزش يك تيم مجرب و اجراي كارگاه هاي روش تحقيق كيفي در حد اقل 30 دانشگاه كشور با همكاري تيم (آقايان دكتر عيسي محمدي، دكتر فضل الله احمدي و دكتر مسعمد فلاحي)

8- تلاش براي ارتقاء آموزش پرستاري بطوريكه در سال 1378 در هنگام رتبه بندي دانشگاههاي كشور، كسب رتبه اول دانشكده در آموزش پرستاري در در رتبه بندي دانشكده هاي كشوري در زمان تصدي اينجانب بعنوان رييس دانشكده (با همكاري اعضاي هيت علمي، معاونين دانشكده و حمايت هاي هيات رييسه دانشگاه)

9- همچنين تلاش براي ارتقاء آموزش مامايي كسب رتبه اول دانشكده در آموزش مامايي در در رتبه بندي دانشكده هاي كشوري در زمان تصدي اينجانب بعنوان رييس دانشكده (با همكاري اعضاي هيت علمي، معاونين دانشكده و حمايت هاي هيات رييسه دانشگاه)

10- طراحي سيستم بهداشتي درماني منطقه باميان افغانستان سال 76؛ جهت گسترش برنامه هاي ايمن سازي و كنترل بيمار التور در شهر باميان، قبل از اشغال ان توسط گروه طالبان.

11- راه اندازي كارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خوراسگان

12- راهنمايي اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري پرستاري ايران (آقاي دكتر عيسي محمدي) در بهمن ماه 1380 از دانشگاه تربيت مدرس و (سركار خانم دكتر حسني) با دفاع از اولين رساله دكتري پرستاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اسفندماه سال 1380 از دانشگاه علوم پزشكي تبريز.

         

شرح فعاليت ها:

سوابق علمي

1

1370

1/9/75

مربي آموزش پرستاري و عضو هيأت علمي

دانشكده پرستاري و مامايي

2

1/9/75

1/7/84

عضو هيأت علمي – استاديار – دانشيار

دانشكده پرستاري و مامايي

3

1/7/84

30/11/85

دانشيار

توسعه آموزش پزشكي

4

1/7/85

1/6/87

دانشيار

دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

5

1/6/87

31/5/88

دانشيار و عضوهيت علمي دانشگاه UCSI University

Malaysia

6

1/6/88

تاكنون

دانشيار

دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

: مقاطع تحصيلي:

سال شروع

محل تحصيلي

مدرك تحصيلي

سال اخذ

1356

دانشگاه آزاد

علوم تندرستي – انتقال به رشته پرستاري

تعطيلي دانشگاه

1362

مجتمع آموزشي بهداري اصفهان

ليسانس پرستاري

15/1/1365

1/7/1365

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران

فوق ليسانس پرستاري بهداشت جامعه

30/1/1368

1/4/71

University of Wales

دكتري تخصصي پرستاري

(Ph.D Nursing)

1374- (5/9/1995م)

(96) 1374

Staffordshire University

(Post Doc) فوق دكتري

1375 ( 1996 م)

سوابق مديريتي حرفه اي:

1

مسئول واحد ريشه كني مالاريا و مبارزه با بيماريهاي واگير

سازمان منطقه بهداري استان اصفهان

1357 - 1362

2

معاونت مسئول واحد ريشه كني مالاريا و مبارزه با بيماريهاي واگير استان اصفهان

سازمان منطقه بهداري استان اصفهان

1368- 1365

3

قائم مقام اداره كل

معاونت درمان وزارت بهدشت درمان تهران

1368-1370

4

مدير گروه بهداشت

دانشكده پرستاري و مامايي

26/10/1376

5

رييس دانشكده

دانشكده پرستاري و مامايياصفهان

مدت 8 سال

6

استاد مشاور برنامه آموزش Ph.D و عضو شوراي تحصيلاتي تكميلي

دانشكده پرستاري و مامايي تبريز

1ز سال 1376

7

مسئول راه اندازي

Ph.D پرستاري و مامايي نامة

شمارة 12846 مورخه 12/3/1380

8

دانشيار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و مسئول راه اندازي

كارشناسي ارشد پرستاري

دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1386

9

مدير گروه كارشناسي ارشد

كارشناسي ارشد پرستاري

دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان 1388

مسئوليتهاي دانشگاهي

- مشاور رئيس دانشگاه و مسئول رسيدگي به امور ايثارگران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

- نماينده رئيس دانشگاه در كار گروه ستاد حوادث استان 18/12/1381 و سرپرست ستاد امداد و درمان جنگ احتمالي آمريكا عليه عراق 11/12/81

- عضويت در شوراي دانشگاه 17/3/1376 ، هيأت گزينش استاد ، هيأت مميزه كارشناسي و كميسيون موارد خاص دانشگاه 1371

- عضو هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ابلاغ شماره 39626 مورخه 8/7/1382

- مدير گروه و دانشيار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)1388

-عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)

- عضو شوراي فرهنگي دانشكده پرستاري و مامايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

-معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان)

عضويت در كميته هاي كشوري و دانشگاهي

نام كميته

حوزه

از سال

سر دبير مجله انگليسي زبان

Journal of Nursing and Midwifery Research (IJNMR),

از سال 1377 تا كنون

گروه برنامه ريزي پرستاري ( برد پرستاري كشور 10 سال )

كشوري

1376 تا 1386

عضو موسس انجمن پرستاري ايران

كشوري

از سال 68

عضو شوراي پرستاري

كشوري

از سال 1376- 1384

عضو كميته تحقيقات پرستاري

كشوري

از سال 1379- 1384-

عضو هيأت تحريريه

مجله طب و تزكيه

مجله پژوهش دانشگاه

مجله دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان

مجلة آموزش در علوم پزشكي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي تبريز

سالهاي 1376 تا 1378

سالهاي (76 تا 78 ) و (82-81 )

از سال 1369 تا كنون

1379

1384

عضو كميته برنامه ريزي دوره هاي مشترك آموزشي با خارج از كشور

دانشگاه نامه شمارة 77216

رئيس دانشگاه

25/10/79

عضو شوراي صنفي دانشكده ها

دانشگاه

5286 مورخ 9/8/80 معاونت دانشجويي

عضو كميته ارتقاء كيفيت دانشگاه

دانشگاه

54996مورخ 15/8/80 رئيس دانشگاه

مسئول شوراي تشويق فعاليتهاي دانشجويي دانشكده

دانشكده

54966 مورخ 15/8/80 رئيس دانشگاه

عضو شوراي انتشارات

دانشگاه

76-77

موفقيت ها وتشويقها

1- معرف روش تحقيق كيفي، تشكيل تيم و اجراي كارگاه هاي روش تحقيق كيفي در حد اقل 23 دانشگاه كشور با همكاري تيم (آقايان دكتر عيسي محمدي، دكتر فضل الله احمدي و دكتر مسعمد فلاحي)

2- كسب رتبه اول دانشكده در آموزش پرستاري در در رتبه بندي دانشكده هاي كشوري در زمان تصدي اينجانب بعنوان رييس دانشكده سال 137

3- كسب رتبه اول دانشكده در آموزش مامايي در در رتبه بندي دانشكده هاي كشوري در زمان تصدي اينجانب بعنوان رييس دانشكده 137

4- راه اندازي كارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خوراسگان

5- پژوهشگر بر گزيده دانشگاه آزاد اسلامي – واحد خوراسگان سال 1389

6- پژوهشگر بر گزيده استان تشويق از طرق استانداري 1389.

7- تدوين و ارائه نظريه: پرستاري اعتقادي (يقين) - با الهام از فلسفه اسلامي در فرهنگ ايران

Articles:{in English language}

1. Ravanipour M. , Salehi S. , Taleghani F. , Abedi H.A. , Ishaghi S.R. ,Schuurmans M. J . & De Jong A. (2012) Power resources of older people in Iran. International Journal of Older People Nursing, doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00335.x

2. Ghani- DehkordiF, Kooshesh, F, Alinajad, H, Malekpour, P, Abedi, H, Esmaeili-Vardanjani, S. 2012, Epidemiologic of Winter Sports Injuries in the Tube Riding Track of Kohrang City, Shahrekord, Iran, Life Science Journal;9(4) 2202-2205.

3. Salehi, Sh., Abedi, HA. & Ghasemi, T., 2012, Achieving the standard of the school health nursing process in elementary schools of Kerman, Iran, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research (IJNMR), 17 (3): 200 – 204.

4. Ziaei, Sh., Abedi, HA. & Arbaban, M., 2011, Situation of children's rights in Isfahan city, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 16 (2): http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/38

5. Yousefi, H. Abedi, HA., 2011, Spiritual care in hospitalized patients, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, IJNMR 2011; 16(1): 125-132.

6. Moeini. M., MomeniGhale- Ghasemi, T, Yousefi, H., Abedi,H. 2012, The effect of spiritual care on spiritual health of patients with cardiac ischemia, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 17(3): 195-199.

7. Sarrafzadegan, N., Kelishadi, R., Rabiei, K., Abedi, HA. Fereydoun Kh., Azaripour H., Alavi, M., Heidari, Gh., Ghaffari, M., & O'Loughlin, J. , 2011, A Comprehensive Model to Evaluate Implementation of the World Health Organization Framework Convention of Tobacco Control, IJNMR 17 (3): 1-13.

8. Sarafzadegan, Rabiei, Alavi, Abedi H, Zarafshan, 2011 How can the results of a qualitative process evaluation be applied, Archives of Public Health, 69: 1-9,

9. Rohani, C. Abedi, HA. Langius-Eklö, A., 2011, The Iranian SF-12 Health Survey Version 2 (SF-12v2): Factorial andConvergent Validity, Internal Consistency and Test-retest in a Healthy Sample, Iranian Rehabilitation Journal, 9 (12): 4-14.

10. Rohani, C. Khanjari, S., Abedi, HA., Oskouie, F. & Langius-Eklö, A., 2010, Health index, sense of coherence scale, brief religious coping scale and spiritual perspective scale: psychometric properties, Journal of Advanced Nursing, 66 (12): 2796–2806.

11. Ravanipour, M., Salehi, Sh. Taleghani, F. Abedi, HA, .2010, Elderly self-management: a qualitative study, IJNMR, 15(2): 60-65.

12. Mostafavidarani, F., Haliza MR., Abedi, HA., Ahmad, Sh., & Latiffah L., 2010, How Iranian Families Response to the Conditions Affecting Elderly Primary Health Care, Research Journal of Biological Sciences, 5 (6): 420-429.URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=rjbsci.2010.420.429

13. Kheradmand, A, Banazadeh, N and Abedi, HA., 2010, Physical Effects of Methadone Maintenance Treatment from the Standpoint of Clients, Addiction and Health, 2 (3-4): 66-73.

14. Abedi, HA., Mostafavidarani, F., & Haliza MR., 2010, The elderly perception and views on their health -Facilitating and inhibiting factors in elderly health care in Iran: a qualitative study, Procedia Social and Behavioral Sciences, 5: 2222–2226

15. Yousefi, H. Abedi, HA., Yarmoammadiyan, H. & Elliott, D., 2009, Comfort as a basic need in hospitalized patients in Iran: a hermeneutic phenomenology study, Journal of Advanced Nursing, 65, : (9): 1891–1898.

16. Ravanipour M., Ravanipour M., Pouladi Sh., Vahedparast H. Yazdankhahfard M. Hajinejad F. and Abedi HA., 2009, Culture of Food Preservation among Bushehrian People in Iran, Pakistan Journal of Nutrition 8 (8): 1212-1217.

17. Payamibousari, M., Ebrahimi, H. Ahmadi, F., Abedi HA. & Kennedy, N., 2009, The Process of Nurses Interpersonal Conflict: Qualitative Study, Research Journal of Biological Sciences, 4 (2): 236-243.

18. Mostafavidarani, F., Abedi, HA., & Haliza MR., 2009, Conditions Affecting the Elderly Primary Health Care in Urban Health Care Centers of Iran, Research Journal of Medical Sciences, 3 (4): 202-213.

19. Irajpour, A.; Barr, H. ; Abedi. HA. ;Salehi, Sh. & Changiz, T., 2009, Shared learning in Medical Science Education in the Islamic Republic of Iran: An investigation, Journal of Interprofessional Care, 11 (1): 1-11.

20. Banazadeh, N. Kheradmand, A and Abedi, HA., 2009, Opiate Dependents' Experiences of the Therapeutic, Relationship in Methadone Centers; A Qualitative Study, Addiction and Health, 1 (1): 12-19.

21. Banazadeh, N. Kheradmand, A and Abedi, HA., 2009, Experiences of Opium Dependents from Performance of Methadone Centers of Kerman, Iran, Addiction and Health, 1 (2): 74-80.

22. Rabiei1, K., Kelishadi, R., Sarrafzadegan, N., Abedi, HA., 2009, Process evaluation of a community-based program for prevention and control of non-communicable disease in a developing country: The Isfahan Healthy Heart Program, Iran, BMC Public Health, 9 (57):10.1186/1471-2458-9-57.at: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/57

23. Valizadeh, S., Abedi, HA., Zamanzadeh, V. and Fathizadeh, E., 2008, Challenges of nursing students during their study, A qualitative study, Research Journal of Biological Sciences, 3 (1): 94-108.

24. Valizadeh, L., Abedi, HA. and , Zamanzadeh, V. and Fathi-Auzar, E. 2008, The Process of Profession’s Image Among Nursing Students of Bachelor’s Degree: A Grounded Theory Study, Research Journal of Biological Sciences,-3 (9): 1079-1089.

25. Tayebi, Z., & Abedi, HA. 2008, The lived experiences of liver transplant patients IJNMR, 13 (2): 73-80.

26. Salarvand, Sh., Abedi, HA. and Karimollahi, M ., 2008, The Final Sign of Failure of Older People Living in Nursing Homes, Research Journal of Medical Sciences, 2 (1): 27-23.

27. Ravanipour; M Salehi; S Taleghani, F. Abedi, HA. Marieke J. Schuurmans, MJ. And de Jong, A., 2008, Sense of Power Among Older People in Iran Educational Gerontology, 34, (10): 923 – 938.

28. Ravanipour M1, Salehi S1, Taleghani F1, Abedi HA1, Schuurmans MJ2, 2008, Power in Iranian Elders: Barriers and Facilitators, PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(3):114-121.

29. Karimollahi, M. Abedi, HA. and Yousefi, A., 2008, Antecedents of Spiritual Distress Experienced by Iranian Muslim Patients, Research Journal of Biological Sciences, 3 (5): 491-499.

30. Ghiyasvandian, Sh., Abedi, HA., Zamanzadeh, V and Navali, M.., 2008, An Exploring on the Behavioral Principles and the Values elated to Human Care:, Heideggerian Hermeneutic Analysis of the Clinical Nurses Living Experiences, The Social Sciences, 3 (6): 473- 483.

31. Karimollahi, M. Abedi, HA. and Yousefi, A., 2007, Spiritual Needs as Experienced by 2007 Muslim Patients in Iran: A Qualitative Study; Research Journal of Medical Sciences 1 (3): 183-190,.

32. Hasanzahraei, R, Mehran, R. Fathizadeh, N. Abedi, H.A., 2007, Epidural Painless Delivery: A Phenomenology Research, IJNMR 2007; 12(1): 25-31

33. Abedi HA, Eslamian J, Salehi, Sh Alame M., 2007, Delegation as Experienced by Nurse Managers, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 12 (2): 12-18.

34. Norozi, K., Abedi, HA., Maddah, S. Mohammadi, E. and Babaee, Gh., 2006, Development of a community - based care system model for senior citizen in Tehran. Family Medicine, 4(5): 20-27.URL: http://www.mejfm.com/journal/Sep2006/Development_Community.htm

35. Mohamadi,E. Abedi,H.A. GhfranipourmF. Jalali,F., 2006, Evaluation of "partnership caring model" in the Iranian of hypertensive International Journal of Nursing Practice. 2006, 12: 153-159.

36. Mohamadi,E. Abedi,H.A. GhfranipourmF. Jalali,F., 2002, Partnership caring: a theory of high blood pressure control in Iranian hypertensive individuals International Journal of Nursing Practice. 2002, 8: 324–329. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1440-172X.2002.00386.x/full

37. Maggs, C and Abedi,H A,. 1996, Identifying the health needs of elderly people using the Omaha Classification Scheme Journal of Advanced Nursing.26(4): 698-703.

38. Ali Beigi NM., Broumandfar Kh., Bahadoran P. and Abedi, H, 2010, Women's experience of pain during childbirth, IJNMR 15(2): 72-77.

39. Abedi, H., Salimi, S., Feizi, A. and Safari S., 201, Effect of self-efficacy enhancement program on self-care behaviours in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), IJNMR 18 ( 5) : 421- 424.

40. Abedi1, Ghani, Hajinezhad, Najafi, Ghezelsefli, Esmaeili 2012; Living ups and down: The Life Experiences of the Spinal Cord Injured in Winter Sport of Tube-riding: A Qualitative Phenomenology Research, Life Science Journal, 9(4), 5529 – 5535.

41. Abedi, H. Lali, M. Keyvanniya, Sh. & Nikbakht, A. 2014, A study of elderly life experiences as potential conditions for reducing risk factors of chronic diseases..Jundishapur JCDC, underpress.

42. Abedi, H. Javadi, A. & Naji, S. 2013, An exploration of health, family and economic experiences of leprosy patients, Iran. Pakistan Journal Biological Science, 16(18), p:927-932.

43. Arghavan Afra ,, Heidar Ali Abedi, , Arash Ghodousi, Sakineh Farhadi, , Hamid Hojjati , 2013, The study of physical and psychological complaints and their related factors in computer users of an oil company in Abadan Life Science Journal, 2s(10;):132-138.

44. Sasani, L. , Naji, S. & Abedi, H. 2013. Psychic and psychological experiences of AIDS patients, Jundishapur JCDC, 1(4): 9-17.

45. Monemiyan, M, Abedi, H. & Naji, S. 2012, The support experiences of heart transplant recipients, Jundishapur JCDC, (3)1, :8- 16.

46. Masoudi, R. Abedi, H. Abedi, P. & Mohammadnejad, 2013, Experiences of Iranian Multiple Sclerosis patients regarding care, Jundishapur JCDC, (2)2, :21-31.

47. Salehi, Sh. Karbalae, A. & Abedi, H. 2013, Iranian nurses’ experiences of brain dead donors care in intensive care units: A phenomenological study, IJNMR, (6)18, :475- 482.

مقالات فارسي:

1. عابدي، سميرا قويمي، و كريم الهي تجربه عدم وجود حامي در زندگي والدين كودكان مبتلا به تالاسمي سلامت و مراقبت

2. محمد رضا قوي، حيدرعلي عابدي و رضا مناني توانمند سازي محاسبات دارويي پرستاران پژوهش پرستاري ايران

3. مهمدي كربلايي آ.، صالحي ش.، عابدي ح ، تابش ح 1392، بررسي ميزان اجراي پرستاري مبتني بر شواهدتوسط پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي اهواز، مجله مراقبت مبتني بر شواهد مشهد (6)3، 7-16

4. ساساني، ل. ، ناجي، س. و عابدي ح، 1392، تجربه زيسته بيماران مبتلا به ايذ از انگ اجتماعي، مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار36، (4) 20،

5. صديقه فرضي، حيدرعلي عابدي، قدوسي و قدوسي، يزدان نيك، 1392، تجارب پرستاران از خطاهاي دارويي يك مطالعه كيفي، تحقيقات كيفي در علوم سلامت، (4) 2،:ص 310- 318.

6. عابدي، حيدرعلي ، لعلي، مريم، كيوان نيا، شميم و نيك بخت، اكرم، 1392، اوقات فراغت تجارب زندگي روز مره سالمندان، تحقيقات كيفي در علوم سلامت، (2) 2، 184 – 193.

7. افرا، ا. عابدي، ح و حجتي 1392، فراواني عوارض رواني اجتماعي كاربران رايانه در شركت نفت آبادان مجله اموزش و ارتقاسلامت (1) 1: ص 5-12.

8. ساساني، ل. ، ناجي، س. و عابدي ح، 1392، توسل نيازي تجربه شده در بيماران مبتلا به ايدز (يك مطالعه پديدار شناسي)، طب و تزكيه، 22(1)، 33-40.

9. موسي علوي، دكتر عليرضا ايرج پور، دكتر حيدرعلي عابدي، كتايون ربيعي، دكتر محبوبه كريمي، دكتر نضال صراف زادگان 1390، مفهوم كيفيت خدمات آموزشي در بازتواني قلبي مجله پژوهش پرستاري ايران 6 (20)؛ 6-16.

Musa Alavi, Dr. A. I. M., Dr. Heidar Ali Abedi, K. Rabie, M. Karimi, Dr. Nidal Sarrafzadegan Quality of educational services concept for cardiac rehabilitation, Journal of Nursing Research.

10. قدوسي آ، عابدي ح، منصوري ا، رياضيات ا، 1391، مطالعه موارد مغاير با ضوابط و مقررات سازمان بيمه خدمات درماني طرف قرارداد بيمه خدمات درماني استان اصفهان طي سال هاي 1389 - 1379 مديريت اطلاعات سلامت 9(3): 9-1.

11. عابدي ح، منعميان ش، ناجي س 1391. تجارب روحي- رواني دريافت كنندگان پيوند قلب، مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت 1(1): 58 – 52.

12. عابدي ح، محمدي خشويي ر، صالحي ش، 1391، خواستها و تمايلات رواني اجتماعي اولين كودك در خانواده : يك مطالعه كيفي، مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت، 1(1): 1-7.

13. عابدي، محمدي م، عبديزدان غ؛ 1391، تجارب خانواده هاي بيماران مرگ مغزي از ارتباط و آشنايي با خانواده و فرد گيرندة عضو؛ دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي ايران47 (1): 90-98.

14. عابدي، سليمي، فيضي، صفري 1391، بررسي ارتباط بين خودكارآمدي و خود مراقبتي در بيماران مبتلا به COPD ، دوماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، ايران، 36 (12): 68-74

15. عابدي ح. ، ناجي س.، مظهري آزاد، ف. 1390، پيامد هاي اجتماعي اقتصادي در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك (يك مطالعه كيفي)، مجله دانشكده پرستاري كرمان

16. عابدي حيدر علي ، ياسمن عليپور مهديه ، عبد يزدان غلامحسين، 1390، مقايسه ابعاد كيفيت زندگي مردان و زنان مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مراكز سرپايي شهر كرمان، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، (13)5, ص 55-63.

17. عابدي حيدرعلي، 1389، كاربرد روش تحقيق پديده شناسي در علوم باليني، راهبرد،19 (54) 207-224.

18. صراف زادگان، ن. علوي، م. ربيعي، ك. عابدي، ح. باهنر، ا. و زرفشاني، س. 1389، مديريت يك برنامه ي مداخلاتي مبتني بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشيابي فرايند: برنامه ي قلب سالم اصفهان ، مديريت اطلاعات سلامت، 3 (7): ‏293-303.

19. سالاروند، ش. و عابدي، ح.، 1386، تجربه بي قدرتي در سالمندان مقيم سراي سالمندان، فصلنامه پرستاري ايران، 20 (50): 61-69.

20. كريم الهي، م. و عابدي، ح. 1387، تجربه نماز در بيمارستان، پژوهش پرستاري، 3 (11): 63-73.

21. علوي م .، ايرج پور، ع.، نصيري، ا، عابدي ح.، 1388، تجارب دانشجويان پرستاري از موانع آموزش باليني، فصلنامه دانشكده پرستاري بيرجند، 6 (4): 5-11.

22. پيامي بوساري، م.، ابراهيمي، ح.، احمدي، ف. و عابدي، ح.،1387، تبيين تجارب پرستاران از علل و عوامل موثر بر تعارضات شغلي: مطالعه كيفي، مجـله‌ي علمي، پژوهشي دانشگاه علـوم پزشكـي زنجـان 16 (65): 1 - 9

23. بنا زاده، عابدي و خردمند، 1388، تجارب افراد افيوني از رابطه درماني ايجاد شده در مراكز توزيع متادون شهر كرمان، مجـله‌ي علمي، پژوهشي دانشگاه علـوم كرمان، 16 (2): 144- 154.

24. علوي م. و عابدي ح.، 1386، تجارب و درك دانشجويان پرستاري از مفهوم مربي اثربخش در آموزش باليني، ؛ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / پاييز و زمستان، 7 (2): 325-334.

25. عابدي حيدرعلي، 1385، تحقيقات كيفي، روش شناسي علوم انساني فصلنامه حوزه و دانشگاه سال دوازدهم شماره 47،.

26. ولي زاده س. عابدي ح. زمانزاده و. فتحي آذر ا.1386، چالش هاي دوران تحصيل دانشجويان پرستاري: يك مطالعه كيفي، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 7 (2): 379-407.

27. خادمي م. عليمحمدي ن. عابدي ح. و دهقان اناري د.، 1385، عشق انساني يا دانش حرفه اي، مجله پژوهش پرستاري،. 1(3): 29-23.

28. عابدي حيدرعلي، 1371، بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم در پيشگيري از سالك جلدي تحقيقات پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري اصفهان.‏ 13:‏2-8.

29. عابدي ح. نيكبخت پ. صالحي ك.، 1380، تأثير تامين نيازهاي عاطفي توسط ماماها بر سير باليني زايمان، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره سوم / شماره : 1-6.

30. علوي م.، آيرج پور ع. و عابدي م.، 1386، مفاهيمي در ارزشيابي آموزش باليني: مطالعه كيفي تجارب دانشجويان و مربيان پرستاري، گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي كرما، 4 (1): 10-18.

31. علوي م.، ربيعي ك.، عابدي ح.، زرفشاني س. و صرافزادگان، نو، 1387، مفاهيمي از ارزشيابي كيفي يك برنامه سلامت مبتني بر جامعه، مجله دانشكده پزشكي، 529-539.

32. عابدي ح. و علوي م.، 1386، تجارب تيم مراقبت و بيماران سالمند از مفهوم آموزش بيماران سالمند بستري در بيمارستا نهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / بهار و تابستان، 7(1): 93-100.

33. نوروزي تبريزي كيان, عابدي حيدرعلي,سادات مداح سيدباقر,محمدي عيسي,بابايي ‌روچي غلام رضا، 1384، ارزشيابي مدل سيستم مراقبتي جامعه نگر طراحي شده براي سالمندان شهر تهران توانبخشي تابستان; 6(2 (مسلسل 21)):36-42.

34. معطري م.، و عابدي، ح.، 1387، تجارب دانشجويان پرستاري در مورد بازانديشي: يك مطالعه كيفي، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، 8(1): 101-112.

35. سالاروند شهين و,عابدي حيدرعلي، 1386، تجارب سالمندان از حمايت اجتماعي در سراي سالمندان: يك مطالعه كيفي، نشريه پرستاري ايران; 20(52):39-50.

36. رواني پور ، م.، صالحي ش.، طالقاني ف.، و عابدي، ح. 1387، توانمندي در دوران سالمندي: يك بررسي كيفي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 4: 447 -453.

37. امين الرعايا مهين، عطاري عباس, و عابدي حيدرعلي، 1388، رضايت مندي مراجعان به كلينيك مشاوره كودكان و نوجوانان و ارايه راهكارها: يك مطالعه كيفي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار، 15(3) (پياپي 58): 258-264..

38. نادي سخويدي محمد، مالك ايوب, عابدي حيدرعلي, و رنجبركوچك سرايي فاطمه. ، 1389، رويدادهاي تنش زاي كودكان سن دبستان: يك بررسي كيفي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) پاييز 1389; 16(3 (پياپي 62): 257-261.

39. سالاروند شهين و عابدي حيدرعلي، 1387، علل و انگيزه هاي اقامت در سراي سالمندان از ديدگاه سالمندان اسكان يافته فيض، 12(2 (پي در پي 46)) 55-61.

40. محسني مريم ,بهادران پروين, و عابدي حيدرعلي، 1388، كيفيت مراقبتهاي پس از زايمان از ديد مادران، حكيم، 12(1):27-34.

41. تاشي شهر ,فتحي زاده ناهيد, عابدي حيدرعلي, وكاظمي اشرف‌، انگيزه زنان جوان در پيشگيري از بارداري در سال هاي اول زندگي مشترك ، مجله دانشگاه علوم پزشكي قم، 1389; 4(2 (پي در پي 14)):39-44

42. صديقياني آفاق ، عابدي حيدر علي و آراكس مارلين،1382، بررسي ميزان بكارگيري عوامل مرتبط با افزايش بهره وري نيروي انساني توسط مديران در مراكز آموزشي درماني تبريز، فصلنامه پرستاري و مامايي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 13(43): 14- 30 .

43. غياثونديان ش.، عابدي ح.، زمان زاده و.، و نوالي م.، 1387، كاوش مباني رفتار و ارزش هاي مرتبط با مراقبت انساني: تحليل هرمنوتيك هايدگري از تجارب زيسته پرستاران باليني فصلنامه پرستاري و مامايي تبريز، شماره 10 : 11-27.

44. نورزوي مهناز ، بايرامپور حميده و ، عابدي حيدرعلي، 1385، تصوير ذهني زنان از بدنشان در دوران بارداري، مجله تحقيقات پرستاري و مامايي، شماره 31: 45-53..

45. Tavakol, Kh.; Abedi, HA.; Saberi, N. and Mohamadhoseinzadeh, S., 2005, Parental attitude of female students on child-parent behavior in Flavarjan Isfahan Nursing & Midwifery Scientific Journal (INMSJ), 27: 55-60. [in Persian: نگرش والديني دانش آموزان دختر نسبت به رفتار متقابل كودك و والد].

46. Abedi,HA. Nasiri,M. Safari,F., 2005, Spiritual care of patients – a phenomenological research Tebh & Tazkiyeh. [in Persian بررسي موانع مراقبت هاي معنوي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي طب و تزكيه.‏ 1384].

47. Ahmadi, F Ghofranipour, HA. Abedi, SH. Aurefi and S. Fghihzedeh. The effect of continuous consultation care re-hospitalization and chest pain in patients with coronary artery disease The Journal of Qazvin Univ. of Med. Sci. 2005 [in Persian تاثير مشاوره مراقبت پيگير بر بستري مجدد و درد قفسه سينه مبتلايان به اختلال عروق كرونر].

48. Abedi H.A., Khademi M., Daryabeagi R. & Alimohammadi N., 2005, The educational needs of care giver of elderly people hospitalized in the Isfahan hospitals – A basic concept for nursing education. Iranian Journal of Medical Education. 15: 76-84 [in Persian نيازهاي همراهان بيماران سالمند بستري در بيمارستان : زير بنايي جهت آموزش پرستاري].

49. Abedi HA, Heydari A, Salsali M., 2004, New Graduate Nurses? Experiences of their Professional Readiness During Transition to Professional Roles Iranian Journal of Medical Education (IJME), 12: 69-78 [in Persian, 1383 تجارب دانش‌آموختگان پرستاري از آمادگي حرفه‌اي در جريان گذر به نقش باليني خود ].

50. Noroozi M.; Abedi HA.; and Farahani M., 2004, Factors affecting choice of contraceptive method in lactating mothers, Nursing & Midwifery Research – Isfahan, 23: 53-63. [in Persian عوامل مرتبط با تمايلات مادران شير ده درانتخاب روش پيشگيري از بارداري].

51. Abedi, HA. Abolfathy Y. Tavakol Kh. And Naseeri M. Crisis experiences in homeless people Nursing and Midwifery Research, 21: 25-32. [in Persian تجارب بحران در افراد بي خانمان].

52. Mohammadi, E. Abedi, HA. and Ghofranipoor F., 2002, A study of cardiovascular risk factors in patients with high blood pressure in an Iranian rural population Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 16 (1):13-17. [in Persian طراحي و ارزشيابي مراقبت مشاركتي براي كنترل فشار خون بالا].

53. Noroozi M.; Abedi HA.; and Farahani M., 2002, A study of different justification of mother selecting their favourite postpartum contraceptive methods Research and scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2 (5): 48-55. [in Persian بررسي تمايلات مادران در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان در مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان 1380].

54. Ahmadi, F., Ghofranipor, F., Aurefi, Abedi, HA and Faghyzadeh, 2002, A survey of an effective counseling the patient for continues care after discharging from hospital Psychiatric Journal,6: 85-94 [in Persian: بررسي تاثير الگوي مشاوره مراقبت مداوم].

55. Fallahi, M. Maddah,S. Shamloo,S. Abedi,HA. Babaiee,G., 2002, Design and evaluation of multidimensional psychiatric rehabilitation nursing model in the care of schizophrenic patients Yazd Medical Journal, 10 (3): 29-35. [in Persian طراحي مدل پرستاري توانبخشي چند بعدي در مراقبت از بيماران اسكيزو فرني ].

56. Abbasszadeh, M. Abedi,HA. Ghofrani,F. Sharif,F., 2002, Designing and evaluating of an ethical nursing model Teb & Tazkeyeh (1381), 47: 59-67. [in Persian طراحي و ارزيابي مدل عملكرد اخلاقي پرستاران].

57. Ahmadi,F. Ghofranipour,F. Abedi,HA. Arefi, H., 2001, Faghihzadeh,S. Designing the continuous care model for controlling the Coronary Artery Disease, Modarres Journal of Medical sciences, 4 (2): 86-94. [in Persian طراحي مدل مراقبت پيگيري بر كنترل اختلال عروق كرونر].

58. Hasani,P. Abedi,HA. Mohammad,K. Fathi Azar,E., 2002, Efficacy of nursing Intervention Based on Trans-theoretical model change of smoking cessation in Tabriz city Journal of Geylan Medical University, 42: 33-41. [in Persian بررسي كار آتي مداخله پرستاري بر پايه فراتئوري تغيير در ترك سيگار دبيران آموزش و پرورش شهر تبريز].

59. Abedi HA., Rezazadeh M. & Dabeerzadeh Sh., 2002, The effect of community health nurse education in prevention of occupational accidents Iranian Journal of Medical Education, 6: 43-47. [in Persian تاثير آموزش برپيشگيرِي از حوادث محيط كار].

60. Moattari,M., Abedi,HA., Fathi Azar, A., 2002, The effect of reflection on cognitive style, critical thinking skills and thinking strategies of nursing students in Tabriz Medical Sciences University (2001) Iranian Journal of Medical Education, 4 (5): 58-63. [in Persian تاثير بازانديشي بر مهارت هاي تفكر انتقادي دنشجويان پرستاري شهرستان تبريز 1380].

61. Abedi,HA. Gorbani,L. Zandeah,Z., 2001, A study of organizational readiness on performing the participative management in a selected college in Isfahan Medical Sciences University Nursing and Midwifery Research, 18: 65-74. [in Persian آمادگي يك سازمان در اجراي مديريت مشاركتي تحقيقات پرستاري و مامايي].

62. Abedi, HA., 2001, An analysis of nurses population as a community Isfahan Nursing & Midwifery Scientific Journal (INMSJ), 16: 95-100. [in Persian تحليل جامعه پرستاري در آستانه اولين انتخابات نظام پرستاري كشور].

63. Salehi, S, Abedi, HA. and Aulipor, L., 2001, Learning activities and clinical nursing services gap and the related factors: a comparative study Iranian Journal for Medical Education, 3: 43-48. [in Persian فاصله يادگيري نظري و خدمات باليني].

64. Abedi H.A., Nekbakht P. and Salehi, K., 2001, The outcome of midwives providing emotional support for women during delivery Journal of Sharekord University, 3 (1): 1-6. [in Persian تاثيرتامين نيازهاي عاطفي توسط ماما بر سير باليني زايمان].

65. Abedi H.A., Nekbakht P. and Salehi, K. 2000, A comparative survey of quality of life of elderly people living in their homes and in the community center in Isfahan Scientific Journal of Nursing & Midwifery Faculty. [in Persian].

66. Salehi Sh.; Rahimi M.; Abedi HA.; and Bahrami M. 2003, Student’s experiences with the hidden curriculum Journal of the Research in Medical Sciences, 217-223. [in Persian 1380از برنامه درسي مستتر تجارب دانشجويان].

67. Abedi, HA., Hoseini SZ. and Rastegari M. Comparison Job satisfaction and effective factors in nursing management in governmental hospitals and private hospital in Isfahan. Hamadan Nursing Faculty Journal. 703;11(21):1-10, 2000. [in Persian, 1382 رضايتمندي شغلي و عوامل مؤثر بر آن در مديران پرستاري بيمارستانهاي =].

68. Abedi,HA. Mohammdi,M. A study of daily living situation after retirement, Isfahan,2000 . Shahrekord University of Medical Sciences' journal. 2000 [in Persian بررسي وضعيت بازنشستگي].

69. Tavacol,KH. Abedi,HA. Amini, S. A survey of child abuse among the families who refer to Navab Safavi Health Centre in Isfahan city in 1999 Nursing & Midwifery Research. 2000 [in Persian رفتار با كودك در خانواده ها بررسي اشكال سو ].

70. Abedi,AH. Mohammade,M. Alimohammadi,N., 1999, An evaluation of educational activities of nursing education centers Nursing & Midwifery Research. [in Persian آموزش پرستاري در واحدهاي اقماري مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان].

71. Maghsodi,J. Nasiri,M. Abedi,HA. Parents – children communication nursing & midwifery research. Nursing & Midwifery Research 1998 [in Persian].

72. Abedi,HA. And Salahshoriyan , A KAP survey regarding Skin Leshmania nursing & midwifery research. Nursing & Midwifery Research 1992 [in Persian].

73. Mohammadi,M. Behzadnejad,M. Abedi,HA. Najee, 1999, Skin cancer care Nursing and Midwifery Research. Nursing & Midwifery Research [in Persian].

74. Mohammadi,M. Behzadnejad,M. Abedi,HA. Najee,A. Comparison Job satisfaction and effective factors in nursing management in governmental hospitals and private hospital in Isfahan. Hamadan Nursing Faculty Journal. 703 [in Persian].

75. Golchin, M., Karimi, M., & Abedi, HA., 2004, Physical effects of thalassemia on adolescents, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 9 (4): 25-32. [in Persian].

76. Abedi, HA., Alavi, M., Asemanrafat, N. & Yazdani M., 2005, Communication of nurses and elder patients in hospital wards: a qualitative study, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 10 (4): [in Persian]. http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/13

77. Boroumandfar, Kh., Saghafi, S. Abedi, HA. & Bahadoran P., 2005, Unwanted pregnancy outcomes, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 10 (4): [in Persian]. http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/17

78. Bahadoran, P., Mohseni, M. & Abedi HA., 2008, Mothers experiences of postpartum period: a phenomenological study, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 13(3): 110-115. [in Persian]. http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/issue/view/8

79. Taheri, P., Alizadeh, N., Abedi HA., 2008, Self-care to prevent infections of the urinary tract in children, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 13 (3): 26-33. [in Persian].

80. Aarabi, A., Tavakol, Kh. & Abedi HA., 2006, Mechanically ventilated patients' experiences, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 11 (1): 14-22. [in Persian].

81. Fathizadeh, N. Tashi, S. Abedi, HA. & Kazemi A., 2006, Experiences of young women in using contraception in their first few years of marriage, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 11 (2): 17-25. [in Persian].

82. Karimi, M., Golchin, M., & Abedi, HA., 2006, Survey of spiritual and mental experiences of thalassemic teenagers, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 11 (4):85-93. [in Persian].

83. Khademi M, Abedi HA, Daryabeigi R, Alimahamadi N, Nature and structure of sources of suffering in family caregivers of hospitalized elderly patients, Arak Medical University Journal, 10 (1): 1-11. [in Persian ماهيت و ساختار منابع رنج در همراهان سالمند ان بستري، مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 1386].

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي: در 4 سال اخير

رديف

عنوان مقاله

مشخصات نشريه

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

نام نشريه

نوع امتياز

سال

شماره


1

Why is Care Unstable in Nursing Homes? A Qualitative Study

Iran Red Crescent Med J

ISI

JCR Impact= 0.333 0.333

پذيرش

Rahimi, Fadayevatan , Abedi

2

Assessment of nursing student’s professionalization before and after practices

NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal)

Nationalpark-Forschung In Der Schweiz

ISI

JCR

2014

44 (1)

Abedi H. , Darougheha Sh , Naji S, Manani R.

3

Evaluation of health promotion activities in Diabetic Patients type ΙΙ admitted to Clinics in

Najaf Abad

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care

ISC

2014

(3) 4

Abedi H. Shafiee A. , Ghoddosi A.

4

A study of elderly life experiences as potential conditions for reducing risk factors of chronic diseases..

Jundishapur JCDC

ISC

2014

(3) 2

Abedi

Lali, keyvan

Nikbakhat

5

What are the people’s attitudes toward spinal cord

injury victims (from common to elite)

IJNMR

Pub med

ISI

2014

(3)19

Hosseinigolafshani, Abedi, Ahmadi

6

Using the Hidden Curriculum to Teach Professionalism in Nursing Students,

Iran Red Crescent Med J

ISI

JCR Impact= 0.333 0.333

2014

16(3)

Karimi; Ashktorab; Mohammadi; Abedi

7

فرياد خاموش : تجربه رنج مراقبتي والدين كودكان تالاسمي: يك مطالعه كيف

فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1393

(3)3

عابدي، عباس زاده ، پورابولي شرف آبادي

8

تجارب زنان شاغل پيرامون نقش مادري: يك پژوهش كيفي پديدار شناسي

فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1393

(2)3

احمدي فراز، عابدي ، آذربرزين

9

Influential factors on learning through the hidden curriculum in the perspective of undergraduate baccalaureate nursing students

J. Adv Med&Prof

ISC

Index Copernicus

2014

2(2)

Karimi, Ashktorab, Mohammadi, Abedi

10

Effect of self-efficacy enhancement program on self-care behaviors in chronic obstructive pulmonary disease,

IJNMR

ISI

Pubmed

2013

18 (5)

Abedi, H., Salimi, S., Feizi, A. and Safari S.,

11

An exploration of health, family and economic experiences of leprosy patients, Iran.

Pakistan Journal Biological Science

ISI

2013

16(18

Abedi, Javadi,Naji,

12

بررسي سبك زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقي پس از ترخيص از مركز آموزشي درماني قلب و عروق سيدالشهدا اروميه

ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

ISC

1392

(12)11

عابدي، بيك محمدي، عبديزدان

13

تجارب روحي و رواني بيماران پيوند شده از ارتباط با خانواده هاي بيماران مرگ مغزي اهدا كننده عضو به آن

تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1392

(4) 1

محمدي م. عابدي ح. , عبديزدان

14

Psychic and psychological experiences of AIDS patients

JCDC

ISC

2013

(1)4

Sasani

Naji

Abedi

15

The study of physical and psychological complaints and their related factors in computer users of an oil

company in Abadan

http://www.lifesciencesite.com/lsj/life1002s/022_16002life1002s_132_138.pdf

Life Science Journal

ISI

PubMed

JCR

2013

2s(10;

Arghavan,, Abedi, , Ghodousi, Farhadi, , Hojjati

16

فراواني عوارض رواني اجتماعي كاربران رايانه در شركت نفت آبادان

مجله اموزش و ارتقاسلامت

ISC

1392

(1) 1

افرا. عابدي

حجتي , رفيع زاده

17

تاملي بر تجارب معلولان،

تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1392

(3) 2

حسيني, عابدي ,احمدي

18

تجارب گذران زندگي روزمره در سالمندان مراجعه كننده به پارك هاي اصفهان

تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1392

(2) 2

عابدي، لعلي، كيوان نيا، و نيك بخت

19

تجارب پرستاران از خطاهاي دارويي يك مطالعه كيفي

تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1392

(4) 2

فرضي، عابدي، قدوسي و يزدان نيك

20

Iranian nurses’ experiences of brain dead donors care in intensive care units: A phenomenological study

IJNMR

ISI

2013

(6) 18

Salehi, Karbalae

Abedi

21

تجربه زيسته بيماران مبتلا به ايذ از انگ اجتماعي

مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار36

ISC

1392

(4) 20

ساساني

ناجي عابدي

22

Anxiety of Women Employees and The Process of Maternal Role

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3678229/?report=classic

Int J Prev Med

Pub med

ISI

2013

(2) 4

Ahmadifaraz, M, Foroughipour, Abedi,H Azarbarzin,M, Dehghani,L, and Meamar R.

23

تكريم مراقبتي و اخلاق محوري، تسهيل گرهاي رضايتمندي بيماران مولتيپل اسكلروزيس

فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاري

ISC

92

(4)2

مسعودي، عابدي، پروين عابدي ، محمدياني نژاد

24

شكايات چشمي كاربران در محيط كار اداري

نشريه پرستاري ايران

ISC

1392

(82) 26

افرا، عابدي ، طاهري

25

فراواني عوارض رواني اجتماعي كاربران رايانه در شركت نفت آبادان

مجله آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران

ISC

1392

1

افرا، عابدي، حجتي، رفيع زاده

26

ميزان و منابع عوامل استرس زا در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

فصلنامه تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي

ISC

1392

(2) 1

عابدي، توحيدي، خاتوني

27

Living ups and down: The Life Experiences of the Spinal Cord Injured in Winter Sport of Tube-riding: A Qualitative Phenomenology Research

http://www.lifesciencesite.com

Life Science Journal

ISI

JCR

2012;

9(4)

Abedi, Ghani, Hajinezhad, Najafi, Ghezelsefli, Esmaeili

28

Power resources of older people in Iran. International

, doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00335.x

Journal of Older People Nursing

ISI

Pub med

2012

10

Ravanipour, Salehi , Taleghani , Abedi . , Ishaghi ,Schuurmans & De Jong

29

بررسي ارتباط بين خودكارآمدي و خود مراقبتي در بيماران مبتلا به COPD

دوماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه

ISC

1391

(12)36

عابدي، سليمي، فيضي، صفري

30

خواستها و تمايلات رواني اجتماعي اولين كودك در خانواده : يك مطالعه كيفي،

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1391

(1)1

عابدي ح، محمدي خشويي ر، صالحي ش،

31

تجارب روحي- رواني دريافت كنندگان پيوند قلب

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1391

(1)1

عابدي ح، منعميان ش، ناجي س

32

تجارب خانواده هاي بيماران مرگ مغزي از ارتباط و آشنايي با خانواده و فرد گيرندة عضو : 90-98.

دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي ايران

ISC

1391

(1) 47

عابدي، محمدي م، عبديزدان غ؛

33

Epidemiologic of Winter Sports Injuries in the Tube Riding Track of Koohrang City, Shahrekord, Iran,;9(4) 2202-2205.

Life Science Journal

ISI

PubMed

JCR

2012,

9(4)

Ghani- DehkordiF, Kooshesh, F, Alinajad, H, Malekpour, P, Abedi, H, Esmaeili-Vardanjani, S.

34

The effect of spiritual care on spiritual health of patients with cardiac ischemia, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 195-199.

IJNMR

ISI

PubMed

2012

17(3):

Moeini. M., MomeniGhale- Ghasemi, T, Yousefi, H., Abedi,H.

35

Achieving the standard of School Health Nursing Process in Kerman Elementary School.

IJNMR

Pub med

ISI

2012

17(3

Salehi, Sh.

Abedi, HA

Ghasemi, T.

36

توسعه فرآيند آموزش باليني اصول و فنون پرستاري با رويكرد مشاركتي – اقدام پژوهي

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1393

(2) 3

اسدي ذاكر

عابد سعيدي

عابدي

37

A Comprehensive Model to Evaluate Implementation of the World Health Organization Framework Convention of Tobacco Control

IJNMR

ISI

Pubmed

2012

(3)17

Sarrafzadega Kelishadi,., Rabiei,., Abedi, HA. Fereydoun., Azaripour, Alavi, M., Heidari, Ghaffari,, & O'Loughlin,

38

بررسي ميزان اجراي پرستاري مبتني بر شواهدتوسط پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي اهواز

مجله مراقبت مبتني بر شواهد مشهد

ISC

1392

(6)3

مهمدي كربلايي آ.، صالحي ، عابدي ، تابش

39

توسل نيازي تجربه شده در بيماران مبتلا به ايدز (يك مطالعه پديدار شناسي)

طب و تزكيه

ISC

1392

(1) 22

ساساني

ناجي

عابدي

40

The support experiences of heart transplant recipients

Jundishapur JCDC

ISC

2012

(3)1

Monemiyan

Abedi

Naji

41

Experiences of Iranian Multiple Sclerosis patients regarding care

Jundishapur JCDC

ISC

2013

(2)2

مسعودي, عابدي

پروين عابدي , محمد نژاد

42

مطالعه موارد مغاير با ضوابط و مقررات سازمان بيمه خدمات درماني طرف قرارداد بيمه خدمات درماني استان اصفهان طي سال هاي 1389 - 1379

مديريت اطلاعات سلامت

ISC

1391

(3) 9

قدوسي آ، عابدي ح، منصوري ا، رياضيات ا

43

How can the results of a qualitative process evaluation be applied

Archives of Public Health

ISI

PubMed

JCR

2011

69

Sarafzade, Rabie, Alavi, Abedi, Zarafshan

44

The Iranian SF-12 Health Survey Version 2 (SF-12v2): Factorial and
Convergent Validity, Internal Consistency and Test-retest in a Healthy
Sample

Iranian Rehabilitation Journal

ISC IndexCopernicus

2011

(8) 12

Rohani, C. Abedi, HA. Langius-Eklö, A.,

45

Spiritual care in hospitalized patients

IJNMR,

Pub med

ISI

2011

(1)16

Yousefi & Abedi

46

Situation of children's rights in Isfahan city,

IJNMR

Pub med

ISI

2011

(2)16

Ziaei,., Abedi, HA. & Arbaban.,

47

تجارب روحي – رواني دريافت كنندگان پيوند قلب

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1391

1

منعميان

عابدي

ناجي

48

مقايسه ابعاد كيفيت زندگي مردان و زنان مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مراكز سرپايي شهر كرمان

شهركرد

ISC

1390

13(5)

عابدي ، ياسمن عليپور ، عبد يزدان

49

مديريت يك برنامه ي مداخلاتي مبتني بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشيابي فرايند: برنامه ي قلب سالم اصفهان

مديريت اطلاعات سلامت

ISC

1389

7:(3) ؛

صراف زادگان ، علوي ، ربيعي ، عابدي ، باهنر ، زرفشاني

50

Women's experience of pain during childbirth

IJNMR/

Pub med

ISI

2010

15 (2)

Ali Beigi*, Broumand

Bahadoran Abedi

51

The elderly perception and views on their health -Facilitating and
inhibiting factors in elderly health care in Iran: a qualitative study

Procedia Social and Behavioral Sciences

ISI

2010

5

Abedi, HA., Mostafavidarani, F., & Haliza MR.,

52

Health index, sense of coherence scale, brief religious coping scale and

spiritual perspective scale: psychometric properties

Journal of Advanced Nursing

ISI

PubMed

JCR

2010

66 (12)

Rohani, C. Khanjari, S., Abedi, HA., Oskouie, F. & Langius-Eklö,A.,

53

How Iranian Families Response to the Conditions Affecting Elderly Primary Health Care

Research Journal of Biological Sciences

Index Copernicus

2010

6 (5)

Mostafavidarani, F., Haliza MR., Abedi, HA., Ahmad, Sh., & Latiffah L

54

Physical Effects of Methadone Maintenance Treatment from the Standpoint of Clients, ,

Addiction and Health

PubMed

2010

(3-4)

Kheradmand, A, Banazadeh, N and Abedi, HA.,

55

Elderly self-management: a qualitative study

IJNMR

Pub med

ISI

2010

15 (2)

Ravanipour, M., Salehi, Sh. Taleghani, F. Abedi, HA

56

رويدادهاي تنش زاي كودكان سن دبستان: يك بررسي كيفي

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

ISC

1389

16 (3)

سخويدي، مالك عابدي، رنجبر

57

كاربرد روش تحقيق پديده شناسي در علوم باليني

راهبرد

ISC

1389

54

عابدي

58

پيامد هاي اجتماعي اقتصادي در بيماران مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميك (يك مطالعه كيفي)

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

ISC

1389

19

مظهري آزاد، عابدي

ناجي،

59

تبيين تجارب پرستاران از تعارضات درون گروهي

مجله مراقبت هاي پرستاري و مامايي

ISC

1390

1

پيامي

ابراهيمي

عابدي

60

انگيزه جوانان از پيشگيري از بارداري در سالهاي اول ازدواج

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

ISC

1389

(2) 4

تاشي – فتحي زاده

عابدي - كاظمي

61

مفهوم كيفيت خدمات آموزشي در باز تواني قلبي

پژوهش پرستاري

ISC

1390

(20) 6

علوي- ايرج پور

عابدي- ربيعي

كريمي- صراف زادگان

62

مديريت پسماندهاي پزشكي توسط كادر پرستاري

Reza, HeidarAli, , Seyed Ehsan

مديريت اطلاعات سلامت

ISC

1393

(3) 11

مولادوست

عابدي

عادل مهربان

متقي

63

بررسي مصاديق سالمند آزاري و ارتباط آن با سن وجنس سالمندان بستري

مجله علمي پزشكي قانوني

ISC

93

(4) 19

قدوسي

فلاح

عابدي

64

Iranian family caregivers’ challenges and issues in caring of multiple sclerosis patients: A descriptive explorative qualitative study

IJNMR

ISI

PubMed

2014

(4) 19

Masoudi

Abedi2

Parvin Abedi Mohammadianinejad4

3

3-2) مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:4 سال اخير

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

(شامل نام متقاضي)

نام همايش

سطح*

محل برگزاري

سال

1

Lived experiences of Pre-hospital Emergency personnel of expecting time for mission.

International Conference on Recent Advanced in Health Sciences

International

Malaysia

2014

Abedi,,

Fattahysedeh,

2

A study of lived experiences of runaway girls and the role of their vulnerable families

International Conference on Recent Advanced in Health Sciences

International

Malaysia

2014

Abedi,,

3

Maternal employment and children's psychosocial adjustment

25th international Congress of Pediatrics

Int.

Tehran

2012

11-12 October

Ahamdifraz, Abedi, Auzarbarzin

4

الويت بندي علل افزايش هزينه هاي دارويي در بيمه هاي خدمات دارويي

چهارمي كنگره دو سالانه پيشگيري از خطاهاي پزشكي

ملي

دانشگا علوم پزشكي لرستان

1391

27-29 ارديبهشت

عابدي و منصوري

5

طراحي مدل مراقبتي سالمندان در ايران

سازمان بهزيستي با همكاري وزارت كار و دانشگاه علوم بهزيستي

كنگره توانبخشي مبتني بر خانواده

ملي

تهران

تيرماه 93

عابدي

6

فرايند پرستاري از خانواده فرزند مبتلا به سندروم داون

سازمان بهزيستي با همكاري وزارت كار و دانشگاه علوم بهزيستي

كنگره توانبخشي مبتني بر خانواده

ملي

تهران

تيرماه 93

افسر

متقي

عابدي

7

Dignity patients status in Isfahan hospitals

1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing

بين المللي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2014

Abedi,,

Raee

Shariyarih

8

Living in a foggy lagoon, suffering from Thalassemia

1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing

بين المللي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2014

Puraboli

Abedi,,

Abaszadeh

Kazemi

9

Analysis the effect of spiritual care on General health

1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing

بين المللي

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

2014

Laali

Abedi,,

Ziaerad

Hazini

10

ميزان اجراي مراقبت مبتني بر شواهد توسط پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي اهواز

نخستين همايش دانشجويي حاكميت باليني و ارتقاي مستمر كيفيت

ملي

دانشگا علوم پزشكي تبريز

1391

27-28 ارديبهشت

كربلايي؛ صالحي و عابدي

11

اشتغال و بارداري در زنان شاغل

همايش ملي بهداشت باروري و ناباروري

ملي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

1391

26-27مهر

عابدي، احمدي فراز و آذربرزين

12

Social Stigma, a fact experienced by women affected by AIDS

International Congress on HIV/AIDS Women and Children

Int

Shiraz

2-4 May

2012

Sasani, Naji

Abedi

13

خطاي سيستم بهداشت و درمان بعد از پيوند عضو از بيماران مرگ مغزي

چهارمي كنگره دو سالانه پيشگيري از خطاهاي پزشكي

ملي

دانشگا علوم پزشكي لرستان

1391

27-29 ارديبهشت

محمدي و عابدي

14

An exploration of experiences of leprosy patients in Nourabad City, Iran.

1st Regional Health Sciences and Nursing Conference

Int.

Kuala Lumpur Malaysia

2011

Abedi, Javadi and Naji

15

An exploration of patients’ psychological and emotional experiences living with systemic Lupus Erythematosus Diseases In

1st Regional Health Sciences and Nursing Conference

Int.

Kuala Lumpur Malaysia

2011

Abedi, Mazhariazad and Naji

16

دانش و نگرش پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دولتي اهواز نسبت به عملكرد مبتني بر شواهد 1390

هشتمين همايش دانشجويان پزشكي كشور

ملي

دانشگا علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

3-4 اسفند

كربلايي؛ صالحي و عابدي

17

موانع و تسهيل كننده هاي سازماني اجراي مرقبت مبتني بر شواهد از ديدگاه پرستاران شاغل اهواز

اولين همايش مميزي باليني و ارتقاي كيفيت

دانشگا علوم پزشكي تبريز

26-28 مهر 1390

كربلايي؛ صالحي و عابدي و تابش

18

تصميم گيري پرستاران اورژانس پيش بيمارستاني ورزشهاي زمستاني : يك پژوهش كيفي

به همايش سراسرس دستاورد هاي مداخلات بومي در پرستاري ومامايي مكان: دانشگا علوم پزشكي اراك

ملي

1390اراك

عابدي، اسماعيلي وردنجاني, رضا مسعودي و ليلا ربيعي

19

مفهوم ايفاي نقش از ديد گاه سالمندان

به همايش سراسرس دستاورد هاي مداخلات بومي در پرستاري ومامايي مكان: دانشگا علوم پزشكي اراك

ملي

اراك1390

رواني پور، صالحي، طالقاني و

عابدي

20

بررسي ميزان دستيابي به استاندارد فرايند پرستاري سلامت مدارس در مدارس ابتدائي شهر كرمان از ديدگاه مربيان سلامت وكاركنان مدارس در سال تحصيلي

به همايش سراسرس دستاورد هاي مداخلات بومي در پرستاري ومامايي

ملي

دانشگا علوم پزشكي اراك

1390

صالحي، عابدي و قاسمي

21

نكات خصوصي در رعايت حريم خصوصي بيماران توسط پرسنل بهداشتي - درماني

دومين كنگره ساليانه اخلاق در پزشكي كشور

ملي

دانشگا علوم پزشكي اصفهان

1390

3-5 اسفند

عابدي و احمدي فراز

22

ضرورت اجراي احكام ديني بيماران در بيمارستان

اولين كنگره سراسري پزشكي حج و زيارت

ملي

تهران

1390

يوسفي ح.و عابدي،

23

انگ اجتماعي حقيقتي تجربه

شده در زنان مبتلا به ايدز

كنگره بين المللي

اچ آي وي /ايدز زنان و كودكان

بين المللي داخلي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

1391

ليدا ساساني، سيد علي ناجي،حيدر علي عابدي،

24

تبعيض تجربه ناخوشايند بيماران مبتلا به ايدز

اولين كنگره بين المللي و پنجمين همايش ملي اچ آي وي / ايدز

بين المللي داخلي

مركز تحقيقات ايدز ايران (تهران)

1391

ليدا ساساني، سيد علي ناجي،حيدر علي عابدي،كتايون طايري

25

زندگي تاريك بيماران مبتلا به ايدز

پنجمين همايش

سراسري پر­ستار ماما و

پژ وهش

سراسري

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه گلستان (گرگان)

1391

سيد علي ناجي، ليدا ساساني، ،حيدر علي عابدي،

26

تجارب روحي رواني مردان مبتلا به ايدز

چهارمين سمينار سراسري ايدز

سراسري

دانشگاه شهيد بهشتي

1391

ليدا ساساني، سيد علي ناجي،حيدر علي عابدي،كتايون طايري

27

آشفتگي خانوادگي و ايدز

همايش سراسري آسيب هاي اجتماعي

سراسري

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1391

ليدا ساساني، سيد علي ناجي،حيدر علي عابدي، زهرا قضاوي

28

چگونه مي توان استفاده از كلوز ساكشن را در بخش بهبود بخشيد

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

محبوبه محمدي ، دكترحيدرعلي عابدي،

29

آگاهي و نگرش دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان شهرستان بوشهر را در رابطه با بيماري ايدز در سال 1390

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

دكترشايسته صالحي، دكترحيدرعلي عابدي،

مصطفي محمدي

30

بررسي موارد شايع قصورحرفه اي در حرفه پرستاري و ارائه راهكارهايي

براي حل مشكل

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

داود رحيمي، سيد علي ناجي،

حيدر علي عابدي

31

برنامه هاي آشناسازي پرستاران مبتدي دربخش سي سي يوي يكي ازبيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

دكتر حيدرعلي عابدي، سهيلا شفيعي،

دكتر سيد علي ناجي

32

پورتفوليو بعنوان يك روش تدريس و ارزشيابي در آموزش پرستاري

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

طاهره رضايي، دكترشايسته صالحي،

دكتر حيدر علي عابدي

33

جايگاه اجتماعي بيماران پس از پيوند قلب

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

شريفه منعميان، حيدرعلي عابدي،

سيد علي ناجي

34

چالش هاي فرهنگ سازماني در پرستاري

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

دكتر سيد علي ناجي،

نجمه شفيعي خوزاني،

دكتر حيدرعلي عابدي

35

چالشهاي پرستاري مرتبط با تدارك اعضاي پيوندي

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

طاهره كنعاني، شايسته صالحي،

حيدرعلي عابدي

36

درك پرستاران از خطاهاي دارويي و عوامل مرتبط با آن

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

سيد علي ناجي، صديقه فرضي،

حيدرعلي عابدي

37

رعايت حريم خصوصي بيماران توسط پرسنل بهداشتي – درماني

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

دكتر حيدر علي عابدي،

منصوره احمدي فراز، دكتر سيدعلي ناجي، مهري نصيري ريزي

38

رفتارهاي آزار دهنده، تجربة ناخوشايند مبتلايان به ايدز (يك مطالعه پديدارشناسي)

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

ليدا­ ساساني، دكتر سيد علي ناجي،

دكترحيدرعلي عابدي، كتايون طائري

39

عوامل مرتبط با شأن بيمار در محيط هاي مراقبتي

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

زهرا راعي دهقي، دكتر حيدرعلي عابدي،

دكتر سيد علي ناجي

40

مطالعه تعهد سازماني پرستاران شاغل در اتاق عمل يكي از بيمارستانهاي

استان خوزستان

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

منطقه اي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

1391

3 و 4 خرداد

دكتر حيدرعلي عابدي، ارغوان افرا

دكتر سيد علي ناجي

                     

* منظور از سطح ، ملي و بين المللي است

3-3) طرحهاي پژوهشي پايان يافته داراي حسن انجام كار از كارفرما:

رديف

عنوان طرح

مسئوليت در طرح

سفارش دهنده

نوع طرح

(داخلي / ملي)

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

انفرادي

گروهي

مجري

همكار اصلي

ساير همكاران

1.

مطالعه تجارب گذران اوقات فراغت سالمندان در پارك هاي شهر اصفهان

كد طرح

51751900310001

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان

داخلي

1389

1391

2.

تجارب بيماران پس از پيوند قلب توسط (حيدرعلي عابدي، شريفه منعميان، سيد علي ناجي)

شماره طرح 290053

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با دانشگاه)

1390

1391

3.

بررسي وضعيت اشتغال و عوامل عدم اشتغال دانش آموختگان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

همكار اصلي

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان

داخلي

1389

1392

4.

مديريت يك برنامه ي مداخلاتي مبتني بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشيابي فرايند: برنامه ي قلب سالم اصفهان

طرح تحقيقاتي شماره 84123 مي باشد

همكار اصلي

مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با علوم پزشكي اصفهان

1387

1389

5.

بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي پزشكي توسط كادر پرستاري در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي شهر اصفهان

كد طرح 291031

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با علوم پزشكي اصفهان

91

1392

6.

تجارب پرستاران از خطاهاي دارويي يك مطالعه كيفي

كد طرح 291058

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با علوم پزشكي اصفهان

91

1392

7.

بررسي تجارب دعا در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني بستري در بيمارستان سيد الشهدا

كد طرح 290254

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با علوم پزشكي اصفهان

1390

1391

8.

بررسي وضعيت رعايت شان بيماران توسط كادر پرستاري در بيمارستانهاي شهر اصفهان

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و علوم پزشكي اصفهان

طرح مشترك با علوم پزشكي اصفهان

1391

1392

9.

بررسي تجارب همسران مصدومين شيمايي در توانمند سازي همسران خود

5250موافقت نامه

مجري

دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد خوراسگان اصفهان و بنياد شهيد و امور ايثارگران

طرح مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران

1390

1391

                       

3-6) تأليف يا تصنيف كتاب:

1- عابدي، حيدرعلي؛ مسعودي، رضا و حسيني گل افشاني، سيده زهرا؛ 1391، فرايند نقد تحقيقات كمي– كيفي و اعتبار سنجي تحقيقات تركيبي28 گام عملياتي تحقيق و راهبردهاي پروپوزال نويسي، انتشارات سالمي، تهران

2- حسنخاني، خسروان، راهزاني، زارع و عابدي 1388 مباني فلسفي پرستاري، انتشارات بشري.تهران

3- عابدي، ح؛ حسيني، ن؛ شهرياري، م؛ كاظمي، م؛ و كشوري،م؛ 1387؛ روش تحقيق در پرستاري و مامايي؛ دانشگاه اسلامي واحد خوراسگان، اصفهان

4- عابدي ح، يوسفي ح، رواني پور و كريم اللهي، 1385، روش تحقيق كيفي در پرستاري ، انتشارات بشرا، تهران

5- عابدي حيدرعلي ، حجت اله يوسفي ، محسن شهرياري ، يزدان نيك احمدرضا, و علي محمدي نصراله، 1389، پرستاري در سالمندان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، كلام حق - ، اصفهان

6- حسن زهرايي روشنك ، رحيمي مجيد ، صالحي شايسته ، توكل زهرا ، عابدي حيدرعلي ، 1383، مقدمه اي بر آموزش پرستاري، برنامه درسي مستتر، فرآيند آموزش باليني، ارزشيابي عملكرد، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

7- عاليه زرين كلاه، فروزنده دشتي و حيدر علي عابدي 1392، سلامت زن، سلامت جامعه: كتاب پنجم : بلوغ دختران، اتشارات كنكاش،

3-7) اكتشاف، ابتكار، نوآوري، اختراع، اثر بديع و ارزنده هنري (مورد تاييد مراجع علمي معتبر):

رديف

عــنوان ابتكار، نوآوري و اختراع، اثربديع و ارزنده هنري

محل ثبت

مرجع تاييد كننده

تاريخ ثبت

آيا به مرحله توليد رسيده است

1.

پرستاري اعتقادي - يك نظريه پرستاري با الهام از فلسفه اسلامي در فرهنگ ايران

معاونت محترم پژوهشي واحد نامه 146290/1 مورخه 3/5/90

1390

كپي نامه پيوست است

2.

طرح فرآيند آموزش مشاركتي و بازتابي شيوه اي نو در آموزش باليني اصول و فنون پرستاري

جشنواره آموزشي شهيد مطهري دانشگاه جندي شاپور

رياست جشنواره آموزشي شهيد مطهري و دانشگاه جندي شاپور

1393

كپي گواهي نامه پيوست است

3-8) سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، داوري مقالات:

رديف

سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، داوري مقالات

عنوان نشريه

1.

سر دبير مجله علمي http://www.ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/about/editorialTeam

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research,) *ISI

2.

عضويت در هيات تحريريه

مجله مراقبت از بيماريهاي مزمن دانشگاه جندي شاپور

3.

عضويت در هيات تحريريهhttp://jhpm.ir/find.php?item=1.41.16.fa

مديريت ارتقاي سلامتآنجمن علمي پرستاري ايران

4.

عضويت در هيات تحريريهhttp://ijn.tums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

نشريه پرستاري ايران

5.

عضويت در هيات تحريريهhttp://nmjournal.tbzmed.ac.ir/

فصلنامه پرستاري و مامايي تبريرز

6.

عضويت در هيات تحريريهhttp://osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/Njmsnm/index.php

مجله مراقبت مبتني بر شواهد

7.

عضويت در هيات تحريريهhttp://ijme.mui.ac.ir/page.php?slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa

هيات تحريريه - مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي -

8.

عضويت در هيات تحريريئ د http://ijcbnm.sums.ac.ir

International Journal of Community Based Nursing and Midwifery

3-9) جوائز دريافت شده از جشنواره ها يا ساير مراجع معتبر

رديف

مرجع اعطاي جايزه

عنوان دستاورد منجر به جايزه

نوع جايزه

سال دريافت جايزه

داخلي

بين المللي

1

معاونت محترم پژوهشي واحد

پرستاري اعتقادي - يك نظريه پرستاري با الهام از فلسفه اسلامي در فرهنگ ايران

معاونت محترم پژوهشي واحد نامه 146290/1 مورخه 3/5/90

1390

2

معاونت محترم فرهنگي

مسابقات فرهنگي

معاونت محترم فرهنگي واحد نامه مورخه 10/10/90 0414

1390

3

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه گلستان (گرگان) ارايه توسط خانم ساساني

همكاران سيد علي ناجي، ليدا ساساني، ،حيدر علي عابدي،

زندگي تاريك بيماران مبتلا به ايدز

( پوستر برتر همايش)

داخلي

1391

4

مركز تحقيقات ايدز ايران (تهران)

) ارايه توسط خانم ساساني

همكاران ليدا ساساني، سيد علي ناجي،حيدر علي عابدي،كتايون طايري

تبعيض تجربه ناخوشايند بيماران مبتلا به ايدز

( پوستر برتر همايش)

بين المللي داخلي

1391

5

بررسي كاربرد نكات ايمني حين كار با نانو توسط محققين اين رشته

خانم محمودي

عابدي

دكتر اميري

طرح پژوهشي نانو

ستاد نانو

1392

رياست واحد

پژوهشگر نمونه با رتبه ++A

گرانت

داخلي

1391

پژوهشگر برگزيده استان

لوح تقدير توسط استاندار محترم اصفهان

استاني

1389

           

 

معاونت علوم پزشكي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal