"
پزشكان مغز بيمارستان هستند و پرستاران قلب بيمارستان...... اگر مغز از كار بيفتد قلب مي تواند به تنهايي كار كند. ولي اگر قلب از كار بيفتد ، مغز نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد
عکس روز
1
اصطلاحات خون
اصطلاحات سيستم خون ساز
و بيماريهاي آن

⭕️Erythrocyte
گلبول قرمز
⭕️White cell
گلبول سفيد
⭕️Anemia
كم خوني
⭕️Thalassemia
تالاسمي  
⭕️Anoxia
كمي اكسيژن خون
⭕️Acidosis
اسيدوز . خون بيشترازحالت طبيعي اسيدي است
⭕️Alkalosis
آلكالوز . خون بيش از حالت طبيعي قليايي است .
⭕️Erythrocytosis
افزايش اريتروسيتها .افزايش گلبول هاي قرمز خون
⭕️Erythropenia
كاهش اريتروسيتها .كاهش گلبول هاي قرمز خون
⭕️Hemophilia
هموفيلي
⭕️Hemostasis
هموستاز . ركود خون در اثر كندي جريان خون
⭕️Hyperglycemia
هيپرگليسمي . افزايش قند خون
⭕️Hypoglycemia
هيپوگليسمي . كاهش قند خون
⭕️Hypoxia
هيپوكسي . كاهش اكسيژن خون
⭕️Leukemia
افزايش سلول هاي سفيد خون
⭕️Leucopenia
لكوپني . كاهش سلول هاي سفيد خون
⭕️Pancytopenia
پان سيتوپني . كاهش تعداد تمام سلول هاي خوني
⭕️Polycythemia
پلي سيتمي . افزايش سلول هاي قرمز
⭕️Cepticemia
سپتي سمي . تهاجم مواد بيماريزا به داخل خون
⭕️Thrombocythemia
ترومبوسيتمي . افزايش پلاكت هاي خون
⭕️Thrombocytopenia
ترومبوسيتوپني . كاهش پلاكت هاي خون
⭕️Thrombosis
ترومبوز . لخته شدن خون در درون رگ

۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
تعداد بازدیدکنندگان امروز 25
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 8
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 103971
تعداد کاربران بر خط 257
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal