نماز در آيات قرآندرباره اوقات نماز خداوند در آيه 114 هود و سوره 11 ميفرمايد:
نماز را در دو طرف روز و پاره اي از شب بر پا دار...
منظور از دو طرف روز ظاهراً قبل از طلوع و بعد از غروب خورشيد ميباشد. يعني نماز صبح و مغرب.
و در آيه 78 بني اسرائيل (اسراء) سوره 17 ميفرمايد:
نماز را از غروب خورشيد تا تاريكي شب و سپيده صبح بخوان...
در اين دو آيه نماز بصورت صلوة، آمده است.
آيه 130 طه سوره 20 ميفرمايد:
... قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و قسمتي از شب و اطراف روز با ستايش خداوندت او را تسبيح بگو ...
آيه 39 و 40 ق سوره 50 ميفرمايد:
... قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب و قسمتي از شب و بعد از سجده ها با ستايش خداوندت را تسبيح بگو.
آيه 40:55 سوره مومن (غافر) ميفرمايد:
... براي گناهت طلب آمرزش كن و شب و صبح با ستايش، خداوندت را به بزرگي ياد كن.
آيه 48 و 49 طور سوره 52 ميفرمايد:
... وقتي بلند ميشوي و قسمتي از شب و موقع ناپديد شدن ستارگان خداوندت را تسبيح بگو.
آيه 41 و 42 احزاب سوره 33 ميفرمايد:
اي افراد باايمان خدا را زياد ياد كنيد و صبح و شب او را بپاكي ستايش كنيد.
آيه 17 و 18 روم سوره 30 ميفرمايد:
خدا را موقعي كه روز را به شب و شب را به روز ميرسانيد بپاكي ياد كنيد
و شب و ظهر در آسمان ها و زمين ستايش به خدا اختصاص دارد.
منظور از تسبيح خداوند او را به بزرگي و پاكي ياد كردن است.
بعضي از اين تسبيح گفتن ها بعداً بصورت نماز درآمده است.
حمد يعني ستايش خدا در موقع ظهر هم بعداً بصورت نماز ظهر درآمده.
خداوند در آيه 103 نساء سوره 4 ميفرمايد:
...نماز در اوقات معيني بر افراد باايمان واجب شده.
نماز براي اين واجب شده كه انسان بياد خدا و روز قيامت (روز جزا) باشد و كار زشت و ناروا نكند.
چون خداوند در آيه 45 عنكبوت سوره 29 ميفرمايد:
آنچه از قرآن به تو وحي شده بخوان و نماز را بپا دار. چون نماز از كارهاي زشت و ناپسند جلوگيري ميكند. مسلماً ياد خدا بزرگتر است...
پس نماز براي اين واجب شده كه انسان بياد خدا و روز قيامت باشد و كار زشت و ناروا نكند.
بنابراين مسلمان بايد بداند كه براي اين منظور نماز ميخواند نه اينكه خدا به نماز او احتياج دارد و نماز براي انسان سازي است
و مطابق ابتداء آيه بهتر است فرد مسلمان قبل از نماز مقداري قرآن بخواند.
تا از دستورها و نظرهاي خداوند اطلاع پيدا كند.
اگر عربي نميداند بايد ترجمه قرآن را به اين منظور بخواند.
خداوند در آيه 20:14 طه به موسي (ع) ميفرمايد:
نماز را براي اينكه بياد من باشي بر پا دار.
درباره ذكر نماز خداوند در آيه 17:111 سوره اسراء (بني اسرائيل) ميفرمايد:
بگو ستايش (بزرگداشت) فقط براي خدائي است كه فرزندي ندارد و در فرمانروائي هم شريكي ندارد
و ضعيف نبوده كه احتياج به مددكاري داشته باشد و او را هرچه بيشتر بزرگ دار.
آيه 9 جمعه سوره 62 ميفرمايد:
اي افراد باايمان، وقتي نداي نماز جمعه داده شد به نماز بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد.
اگر علم داشته باشيد متوجه ميشويد كه اينكار بنفع شما است.
چنين تاكيدي در مورد نمازهاي ديگر نشده.
درباره نماز قصر: نماز شكسته آيه 4:101 سوره نساء ميفرمايد:
وقتي در سفر هستيد، اگر ميترسيد كه كافران صدمه اي به شما بزنند اشكالي ندارد كه از نماز خود كم كنيد (نماز را شكسته بخوانيد)
چون كافران دشمن آشكار شما هستند.
مي بينيم كه اين نماز، نماز خوف، نماز ترس از حمله دشمنان است نه نماز سفر كه بعد بخواهند مقدار مسافتي كه بايد طي شود محاسبه شود.
آيه 4:102 هم نماز پيغمبر (ص) را در موقع جنگ بيان ميكند.
آيه 43 بقره سوره 2 ميفرمايد: نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و با ركوع روندگان به ركوع برويد.
و آيه 77 حج سوره 22 ميفرمايد:
اي افراد باايمان ركوع و سجده كنيد و خداوندتان را بندگي (اطاعت محض) كنيد و كار خوب بكنيد تا رستگار شويد.
آيه 53:63 سوره نجم هم ميفرمايد:
خدا را سجده و عبادت كنيد.
آيه 98 حجر سوره 15 ميفرمايد:
با ستايش خداوندت او را تسبيح كن و از سجده كنندگان باش.
آيه 17:110 سوره اسراء (بني اسرائيل) ميفرمايد:
... نمازت را بلند نخوان آهسته هم نخوان، حالتي بين اين دو حالت را داشته باش.
ولي بجاي اجراء اين دستور بعضي نمازها را بلند ميخوانند و بعضي آهسته.
آيه 74 واقعه سوره 56 ميفرمايد:
بنام فرمانفرماي بزرگت تسبيح بگو.
كه در ركوع گفته ميشود و آيه اول سوره اعلي سوره 87 ميفرمايد:
بنام فرمانفرماي بلند مرتبه ات تسبيح بگو.
نام خداوندت را منزه و پاك ساز كه در سجده گفته ميشود.


تاریخ به روز رسانی:
1392/08/29
تعداد بازدید:
154218
۱۴۰۲/۱۲/۶
کانون مهدویت
کانون مهدویت
کانون عفاف و حجاب
کانون عفاف و حجاب
کانون جرعه نور
کانون جرعه نور
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
اطلاعیه ها
'NoData' not found in DataDic
Design by : Rasool Babaei
تعداد بازدیدکنندگان امروز 12
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 10
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 363359
تعداد کاربران بر خط 230
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal