سال 1398، رونق تولید

 
 
 
 
 

 
 
امتيازات ويژه فعالين درزمينه هاي مختلف فرهنگي

 
 
اهداء كارت هديه به نفرات برترشركت كننده درمسابقات
شركت دراردوي متخبين فرهنگي به صورت رايگان به مشهدمقدس
شركت دراردو هاي آموزشي فرهنگي
ارائه گواهي همكاري به فعالين فرهنگي 
 
 
 
 

كانون فيلم وعكس
كانون ققنوس

Powered by DorsaPortal