اطلاعیه تخفیف شهریه
اطلاعيه تخفيف شهريه

 

به اطلاع كليه دانشجويان متقاضي استفاده از تخفيف مي رساند كه اين فرم از تاريخ 97/12/15 لغايت 98/01/30 بابت نيمسال دوم 98-97 روي سايت اصلي دانشگاه مي باشد.

 

 

 

با توجه به زمان بندي فرم تخفيف دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به تكميل فرم مربوطه و چاپ آن اقدام نمايد و حداكثر تا پايان وقت اداري 98/01/30  همراه با مدارك لازم آن را به خانم يوسفي اتاق 122 واقع در ساختمان اداري طبقه اول تحويل دهد.  

 

 

لازم به تذكر است كه به فرمهاي ناقص و يا فرمهايي كه مدارك لازم را ضميمه نكرده اند تخفيف تعلق نمي گيرد.
 
شرايط تخفيف دانشجويي:
1- ممتازين علمي: ليست اين دسته از دانشجويان از طريق حوزه معاونت آموزشي و پس از تاييد رياست دانشگاه جهت اقدامات بعدي به كميته تخفيفات ارسال مي شود.
2- نفرات برترآزمون سراسري: ليست اين دانشجويان از طريق مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحد دانشگاهي ارسال و در كميته تخفيفات مطرح مي گردد.
3- ممتازين ورزشي : ليست اين دانشجويان پس از تاييد سازمان مركزي و اداره تربيت بدني دانشگاه به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
4- قاري و حافظ قرآن كريم: پس از تاييد كانون قرآن و عترت دانشگاه ليست مربوطه جهت انجام به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
5- نفرات برتر مسابقات فرهنگي و هنري:پس از تاييد معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي و تاييد رياست دانشگاه جهت انجام به كميته تخفيفات ارجاع مي شود.
6- باشگاه پژوهشگران جوان: از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي گردد.
7- عناوين علمي: از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي شود.
8- خانواده هايي كه بيش از يك فرزند در دانشگاه آزاد اسلامي دارند :
اين دانشجويان از تاريخ 97/8/1 لغايت 97/8/30 در نيمسال اول و در نيمسال دوم از تاريخ 97/12/15 لغايت 98/1/30 با مراجعه به سايت و ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ساير اعضاء خانواده و كپي شناسنامه فرد دانشجو و عضو ديگر دانشجو در صورت تحت تكفل بودن از تخفيف مربوط به اين بند برخوردار مي شوند.
9- طرح كارآفريني و اشتغالزايي: اين مورد از طريق حوزه معاونت محترم پژوهشي انجام مي شود.
10- بيماران خاص: با ارائه مدارك و مستندات پزشكي و يا معلوليت از سازمانهاي مرتبط و ذيصلاح اقدام مي گردد.
11- دانشجويان كم درآمد: با ارائه مستندات كافي و احراز واجدين توسط كميته تخفيفات انجام مي شود.
12- تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي: پيرو تفاهم نامه منعقد شده با نهادهاي ذيربط انجام مي گردد.
13- دانشجوياني كه در نيم سال دوم 97-98 (از تاريخ 97/7/1 به بعد) ازدواج نموده اند: (مدارك لازم: اصل و كپي سند ازدواج، اصل و كپي شناسنامه ها)
لازم به ذكر است موارد فوق نيازي به مراجعه حضوري نداشته و صرفاً از طريق تكميل فرم مربوطه در سايت حوزه دانشجويي انجام پذير مي باشد.
 
 
 
 
معاونت دانشجويي و فرهنگي
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 

 
 
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
 
 
 
ورود اعضا
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

Design by: Asgharzadeh & Mehrnazar
Powered by DorsaPortal