انگلیسیعربیفرانسه
آب وهوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 0 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 0 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 31698 تعداد کاربران بر خط 181 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پوستر

مفهوم شناسی
1-شهروند مسئول، آمر به معروف و ناهی از منکر ونظارت عامه وهمگانی
 
2-مفهوم‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم و سنت
 
3-نیازشناسی و تحولات مفهومی امر به معروف و واژگان مرتبط (انذار،

نظارت،
 تذکر، نصیحت، جهاد، موعظه، ...)
 
4-تحولات مفهومی امر به معروف نهی از منکر در فقه امامیه و فقه عامه
 
5-منطق حاکم بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه دینی
 
6-نقش امر به معروف و نهی از منکر در تبیین مفهوم شهروند اسلامی
 
7-باز تعریف امر به معروف و نهی از منکر در عصر رسانه‌ها و ارتباطات
 
8-امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه متفکران مسلمان
 
9-مفهوم‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر و نظارت در قوانین اساسی

کشورهای
اسلامی
 
10-آسیب‌شناسی مفهومی در امر به معروف و نهی از منکر
 
11-مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی در اقوام، ادیان و

ملل
جهان

 

مبانی نظری

1-مبانی نظری امر به معروف و نهی از منکر در اسلام

2-بنیان‌های نظری حقوق شهروندی و نظارت اجتماعی در متون دینی و اسناد بین‌المللی

3-امر به معروف و نهی از منکر و حریم خصوصی

4-نسبیت‌گرایی و امر به معروف و نهی از منکر

 
 
ابعاد قلمرو
   1- امر به معروف و نهی از منکر و تحقق صلح و امنیت جهانی
   2- امر به معروف و نهی از منکر و بهبود سرمایه‌های اجتماعی 
   3- مدل‌سازی مدیریت امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم
   4- امر به معروف و نهی از منکر و تعالی روابط بین‌المللی
   5- امر به معروف و نهی از منکر و نظارت
اجتماعی، امنیت اجتماعی و توسعه
۱۳۹۷ چهارم خرداد
Web Design by E.Khodadadi & R.Setayesh
Powered by DorsaPortal