برنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال 1392
فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-

همايشهاي آينده دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)

كيفيت در نظام آموزش عالي-استانداردها و راهبردها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : آبان 1393

دبير همايش : احمدعلي فروغي ابري

وب سايت : http://icqhec.khuisf.ac.ir

سطح همايش : بين المللي

 

رسوب شناسي و چينه شناسي ايران

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 12-10 دي 1393

دبير همايش : سيد حسن حجازي

سطح همايش : ملي
 

پترولوژي كاربردي

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 20 اسفند 1393

دبير همايش : عليخان نصر اصفهاني

وبلاگ همايش: http://apetrology.blogfa.com  
سطح همايش : ملي
 

منابع معدني و محيط زيست

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

تاريخ برگزاري همايش : 21 اسفند 1393

دبير همايش : عليخان نصر اصفهاني

وبلاگ همايش: http://minenv.blogfa.com  
سطح همايش : ملي
 

نقاط اهرمي در اصلاح و تحول نظام اداري ايران

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

دبير همايش : اكبر اعتباريان

سطح همايش : ملي
 

همايش نقش توانمندسازي كاركنان در توسعه سازمان ها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

سطح همايش : ملي
 

همايش بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

سطح همايش : ملي
 

همايش فلسفه تعليم و تربيت

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

سطح همايش : ملي
 

همايش نرم افزار

مكان برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)

سطح همايش : منطقه اي
 
۱۳۹۳ چهارشنبه ۳۰ مهر
اوقات شرعی
لیست مقالات دانشگاه
 لیست همایشهای دانشگاه
Powered by DorsaPortal