1398/03/20
دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند
قابل توجه  دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند و تا كنون براي تحويل آن اقدام ننموده اند:
با توجه به پايان مهلت تعيين شده توسط شوراي گروه دروس اين عزيزان حذف شده و نسبت به اخذ مجدد آن در تابستان اقدام نمايند.
تعداد بازدید:
812
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal