1398/03/12
زمان حضور اساتيد تمام وقت گروه كامپيوتر در تابستان 98
         زمان حضور اساتيد تمام وقت گروه كامپيوتر در تابستان 98                       (تير و شهريور ماه 98) جهت مراجعه پروژه و كارآموزي

نام اساتيد

روز

ساعت

 دكتر محمد رضا سلطان آقايي
مدير گروه كارشناسي ارشد و دكتري
مراجعه به پروفايل شخصي

كليك بر روي لينك زير:
 دكتر زهرا حسيني
(مدير گروه كارشناسي كامپيوتر)
 مراجعه به سايت كارشناسي گروه كامپيوتر

 كليك بر روي لينك زير:
http://cg.khuisf.ac.ir

دكتر فرساد زماني

(مدير كل آموزش دانشگاه)

چهارشنبه

9-11

دكتر نرگس حبيبي

چهارشنبه

9-11

دكتر زهره فتوحي

چهارشنبه

9-11

دكتر محدثه همدانيان

چهارشنبه

9-11

دكتر مينا كيميايي

چهارشنبه

9-11

مهندس علي سليماني

سه شنبه

10-12

مديران گروه كامپيوتر طبق برنامه هفتگي اعلام شده،

 در سايت گروه و پروفايل شخصي دانشگاه حضور دارند.

 
 
 
دانشجويان گرامي خواهشمند است قبل از مراجعه به دانشگاه به دليل تغييرات احتمالي در برنامه، حضور اساتيد در تابستان كنترل نماييد.
 

 

تعداد بازدید:
746
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal