1398/01/27
تاييد پروژه هاي ترم بهمن
دانشجويان گرامي
با توجه به اينكه جلسه بررسي پروژه هاي ترم بهمن دوشنبه 98/1/26 برگزار شد دانشجوياني كه پيش از اين تاريخ فرمهاي خود را تحويل داده اند جهت اطلاع از وضعيت مي توانند در ساعات حضور مدير گروه كه در همين سايت اعلام مي شود مراجعه كنند.
ساير دانشجويان فقط تا 15 ارديبهشت فرصت دارند كه فرم ها را تحويل دهند و پس از آن مشمول كسر نمره يا غيبت كلاسي خواهند شد. 
تعداد بازدید:
500
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal