1397/12/15
كد پروژه و كارآموزي بدون نام
بدينوسيله به اطلاع مي رساند :
كد پروژه 553052 با آقاي دكتر يوسفي
و  
كد كار آموزي 154091 با آقاي دكتر سلطان آقايي است.
بقيه دانشجويان از طريق پروفايل ثبت نام خود و يا بررسي استاد مقابل كد ثبت نام خود در بخش دروس ارائه شده (ورود بدون شماره دانشجويي و رمز) سامانه register و انتخاب گروه كامپيوتر، گرايش مربوطه، مي توانند استاد خود را مشاهده كنند.
 
تعداد بازدید:
307
Islamic Azad University Khorasgan Branch Computer Group
Powered by DorsaPortal