صفحه نخست |صفحه اصلی دانشگاه | ارتباط با حوزه فرهنگی |  

فراخوان جشنواره توليد محتوا براي فضاي مجازي
با موضوع: پيامد هاي كرونا در كليه ابعاد فرهنگي واجتماعي ويژه استادان، دانشجويان و كاركنان دانشگاه فراخوان جشنواره توليد محتوا براي فضاي مجازي

بسمه تعالي

فراخوان جشنواره توليد محتوا براي فضاي مجازي

با موضوع: پيامد هاي كرونا در كليه ابعاد فرهنگي واجتماعي

ويژه استادان، دانشجويان و كاركنان دانشگاه

موضوعات جشنواره

تدوين كتاب الكترونيكي ، مقاله و توليد محتواي فرهنگي در قالب: طراحي پوستر، نقاشي، عكس، خطاطي،كليپ 120 ثانيه اي، موشن گرافي و ...... درحوزه ابعاد اجتماعي و فرهنگي كرونا با تأكيد بر چالش ها و پيامدها و راهكارها جهت درج در فضاي مجازي :

 

موضوعات پيشنهادي: 

1 - كرونا و جامعه

-پيامدهاي كرونا بر ارزش هاي اجتماعي

-پيامدهاي كرونا بر هويت هاي اجتماعي/ قومي و ملي

-نقش كرونا در افزايش همبستگي اجتماعي و ترميم گسست‌ها

-حقوق شهروندي و مسئوليت شهروندي در مقابله با كرونا

-جامعه مدني و حركت‌هاي داوطلبانه در مهار كرونا

-كرونا و مناسبت‌هاي فرهنگي و مذهبي

2- كرونا و روان شناسي فردي اجتماعي

-تغييرات در سبك زندگي كرونايي

مسئله جنسيت در مواجهه با كرونا

-كرونا و واكنش جامعه ايراني: ميان رفتار عقلاني و رفتار هيجاني

-تأثير كرونا در استحكام‌بخشي به جايگاه خانواده

-مشكلات و آسيب‌هاي وارد بر خانواده‌هاي  درگير كرونا

-سالمندان و مسئله كرونا

-كرونا و تنوع اصناف و طبقات اجتماعي

-رويكرد رواني- اجتماعي به امكان بازگشت كرونا در آينده

-تاب‌آوري در شرايط كرونا: در قرنطينه و در زندگي شهري

-مسئله وسواس و مسئله كرونا

-آماده‌سازي و كنترل كودكان در شرايط كرونا

-آسيب هاي كرونا در خانواده‌ها و راهكارهاي التيام

-كرونا و اثرات تعطيل مدارس و دانشگاه‌ها

 3- كرونا و رسانه هاي جمعي و مجازي

-اخبار و آمار: از نقش هشدار دهي و آماده‌سازي تا تخريب رواني

-كاربست رسانه‌ها در راستاي تقويت همبستگي و بسيج عمومي

-نقش رسانه‌ها در مديريت‌ها عادات اجتماعي و رفتارهاي فرهنگ‌بنيان

-اينترنت، شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌هاي همراه در شرايط بحران

-شرايط بحران در رسانه‌هاي جمعي: صدا و سيما، مطبوعات، شبكه‌هاي فرامرزي

-تبليغات و آموزش‌هاي سطح شهر در شرايط بحران

- كرونا و سواد رسانه اي

- كرونا و گسترش آموزش از راه دور

تجارت تاريخي ايرانيان در مقابل كرونا

آسيب هاي اجتماعي در فضاي مجازي

 

 

4 - كرونا و سياست و بين الملل  

-مناسبات حاكميت و مردم در مواجهه با كرونا

-كرونا و ابعاد گوناگون امنيت كشور

-نقش كرونا در تعامل با تنش‌هاي سياسي- نظامي منطقه

-تأثير كرونا بر روابط  سياسي جمهوري اسلامي ايران

-مسئله كرونا آزموني براي كارآمدي نهادهاي ذي‌ربط

پيامدهاي كرونا بر نظم بين الملل

چالش هاي كرونا بر نظام ليبرال دموكراسي

-پيامدهاي كرونا بر جايگاه قدرت هاي بزرگ آمريكا و چين

-پيامدهاي كرونا بر همگرايي اتحاديه اروپا

-پيامدهاي كرونا بر نظم منطقه غرب آسيا

-پيامدهاي كرونا بر همگرايي يا واگرايي اتحاديه اروپا

-رويكردهاي مقايسه اي به مديريت كرونا در كشورهاي مختلف

جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد

۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
 
namaz
quran
کانون فوق برنامه
 
Powered by DorsaPortal