عکس روز
4
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
بررسي ميزان محاسبات درپرتكل هاي تصديقي RFID


نويسندگان
:
مهدي نظرنژاد، صادق مرادزاده

سيستم ارتباط نور مرئي: معرفي و كاربردها و چالش ها

نويسندگان:صادق مرادزاده ، مهدي نظر نژاد

يادگيري خط سيرهاي ريتميك با متد اسيلاتورهاي چندگانه­ي غيرخطي

نويسندگان:مليحه السادات ارشي ، كمال جمشيدي ، حامد شهبازي

پريز هوشمند جلوگيري از برق گرفتگي با تكنيك redray، نوسانات برق و ولتاژ متغير
نويسندگان
:
هادي محمودوند
مدلسازي ومحاسبه نرخ تبديل عفونت HIVبه بيماري ايدز در كودكان ومحاسبه درصد احتمال مرگ كودكان به كمك كنترل فازي


نويسندگان
:
محمد رضا سلطانپور ، محمد رضا شكوهي نيا

مقايسه عملكرد طبقه‌بندهاي متفاوت در تشخيص گفتار با استفاده از ثبت‌هاي درون قشر مغز

 
نويسندگان:ندا شعباني ، امين مهنام ، همايون مهدوي ‌نسب
مقايسه عملكرد تخمينگرهاي متفاوت نرخ‌آتش در پيشگويي 38 فونم انگليسي با استفاده از ثبت‌هاي درون قشر مغز
 
نويسندگان:ندا شعباني ، امين مهنام ، همايون مهدوي ‌نسب
تشخيص گفتار در سطح واج با استفاده از ثبت‌هاي درون قشر مغز و الگوريتم‌ پيشنهادي براي استخراج مشاهدات

نويسندگان
:
ندا شعباني ، امين مهنام ، همايون مهدوي ‌نسب

مروري بر محاسبات آناليز حساسيت مسير، روش­هاي حل و كاربردهاي آن در سيستم هاي قدرت

نويسندگان:سيد محمد حسيني رامشه ، بهادر فاني ، مجيد دلشاد

ارزيابي حساسيت پارامترهاي توربين بادي DFIG با استفاده از آناليز حساسيت مسير

 
نويسندگان:سيد محمد حسيني رامشه ، بهادر فاني ، مجيد دلشاد
نقش كاربردي كليدهاي SF6 در پست برق نيروگاه هاي اتمي

نويسندگان
:
عباس پرتوي سنگي ، جواد ظهوريان شهزادي
بررسي اثر مدل سازي ديناميكي منابع چندگانه انرژي بر الگوي مديريت انرژي در يك سيستم قدرت هايبريد

نويسندگان
:
روح اله شاه رجبيان ، جواد عسكري ، مريم ذكري
طراحي كنترل مقاوم H∞ براي بهبود عملكرد كنترلي مدل ژنراتور القايي سه فاز در نيروگاه هاي بادي

نويسندگان
:
امير امينيان ، سيد كمال الدين موسوي مشهدي

ارائه يك روش تركيبي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از پردازش فازي

 
نويسندگان:سميه علي اكبري دهكردي ، ولي درهمي ، علي محمد لطيف
بررسي و آناليز عملكرد بازياب ديناميكي ولتاژ (DVR) با حضور منبع توليد پراكنده جهت اصلاح كمبود ولتاژ در شبكه هاي توزيع برق

نويسندگان
:
حجت ناصري ، جمال بيضاء ، نويد تقي زادگان
Retinal identification system based on properties of image texture

نويسندگان
:
وجيهه آشتي جو ، حسين پورقاسم ، همايون مهدوي نسب
كاربرد سيستم فازي در پيش بيني سوخت مصرفي نيروگاه حرارتي

نويسندگان
:علي رضائي آغ اوغلان ، جعفر پور ارشدي كلوانق
تنظيم سطح گلوكز خون در بيماران ديابتي نوع1 با استفاده از كنترل پيش بين GPC

نويسندگان
:
اميد كيواني ، مهدي يعقوبي ، ريحانه كاردهي مقدم

Synchronization of Two Totally Different 4-D Chaotic Systems Using Finite Time Second Order Sliding Mode Control With Fully Unknown Parameter


نويسندگان
:
محمد رضا به جامه ، وحيد بهنام گل
تعيين بهينه مكان و ظرفيت منابع توليد پراكنده برق در شبكه هاي توزيع واقعي با هدف كاهش تلفات به كمك روندنماي GSO
نويسندگان:حيدر علي انصاري ، سعيد اباذري ، غضنفر شاهقليان
بررسي معايب ترانسفورماتورهاي توزيع و كاهش نرخ خرابي با تعميرات و نگهداري و طراحي MAINTENANCE EQUIPMENT CARD


نويسندگان
:
علي گودرزي املشي ، حسين افراخته ، مجيد آقابابايي ، سعيد حكيمي گيلاني

رديابي اهداف متحرك كوچك در دنباله ي تصاوير برفكدار ويدئويي


نويسندگان
:
شهرام محمدي ، ايوب موافقي

بررسي تاثير وجود خازن و زاويه آتش جبرانگرها بر هارمونيك شبكه در حضور مقاومتهاي ميرايي


نويسندگان
:
سيد علي دشتي ، مهدي قانع ، فتانه فلاحي

كنترل پيش بين ربات متحرك در دنباله روي مسير مطلوب


نويسندگان
:
مريم ساماني ، فريد شيخ الاسلام ، محمد دانش

تكنيك جديد شناسايي پلاك خودرو بر پايه بهبود تغييرات رنگ با استفاده از
فيلتر كالمن و تصميم گيري شبكه عصبي


نويسندگان
:
نعمت اله اسديان ، رامين شقاقي كندوان ، اميررضا مومن

كنترل پيش ربات متحرك بر اساس مدل ديناميكي


نويسندگان
:
مريم ساماني ، فريد شيخ الاسلام ، محمد دانش

بررسي تأثيرات سيستم‌هاي حفاظتي مختلف در اختلالات ناحيه گسترده سيستم‌هاي قدرت


نويسندگان
:محمدرضا جهانتاب ، بهادر فاني ، محمد روح‌اله يزداني

بررسي عملكرد نامناسب رله‌هاي ديستانس براي خطاهايي خارج از ناحيه عملكرد در اختلالات ناحيه گسترده سيستم‌هاي قدرت


نويسندگان
:
محمدرضا جهانتاب ، بهادر فاني ، محمد روح‌اله يزداني

تاثير حضور منابع توليد پراكنده بر روي كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ با استفاده از شاخص حساسيت ولتاژ و شبكه عصبي MLP مبتني بر تحليل ديناميكي


نويسندگان
:
علي كريم آبادي ، سپهرسلطاني ، رحيم ايلدرآبادي

تجديد آرايش چند هدفه شبكه­هاي توزيع با احتساب رفتار غير خطي بارها


نويسندگان
:
ابراهيم قندهاري ، شاهرخ شجاعيان ، جواد پورآباده

تاثير توليد توان واحدهاي بادي بر قيمت هاي حدي ناحيه اي در سيستم هاي قدرت


نويسندگان
:
مجتبي ابدي خواه صومعه سرايي ، حسين هارون آبادي ، پيمان نادري

كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور پنج فاز مغناطيس دائم از نوع داخلي روتور با استفاده ازكنترل لغزشي و مدولاسيون بردار فضايي

نويسندگان:جعفر شيشه گر ، جعفر سلطاني

يك روش بهبود يافته چند هدفه مبتني بر الگوريتم BPSO براي تجديد ساختار شبكه هاي توزيع شعاعي


نويسندگان
:
ابراهيم قندهاري ، شاهرخ شجاعيان ، جواد پورآباده

بررسي ساختار ترازهاي انرژي و مقاومت كوانتومي در گرافن نانو روبان دو لايه


نويسندگان
:
محمد ساريخاني ، محمود آل شمس ، محسن ايمانيه

بررسي ساختار ترازهاي انرژي و مقاومت كوانتومي در نقص به وجود آمده در ساخت گرافن نانو روبان


نويسندگان
:
محمد ساريخاني ، محمود آل شمس ، محسن ايمانيه

كنترل مقاوم يك مبدل رزونانسي سري dc-dcبا روش شيفت فاز گسسته


نويسندگان
:
عليرضا نظم الديني ، عليمراد خواجه زاده ، هادي زاينده رودي

بهبود شاخص هاي تلفات و انحراف ولتاژ با استفاده از مكان يابي بهينه TCSC در شبكه هاي انتقال


نويسندگان
:
ميلاد عسكري ، فرشيد كي نيا ، مهديه اسلامي

كنترل بهينه سطح قند خون با استفاده از الگوريتم PSO

نويسندگان:اميد كيواني ، اكرم سليماني ، ريحانه كاردهي مقدم ، مهدي يعقوبي

كنترل قند خون در بيماران ديابتي نوع يك با استفاده از سيستم فازي و Anfis


نويسندگان
:
اميد كيواني ، اكرم سليماني ، محمد مهدي كيان پور ، مهدي يعقوبي

شناسايي افراد بر اساس تصاوير شبكيه چشم با استفاده از فيلتر گابور


نويسندگان
:
وجيهه آشتي جو ، حسين پورقاسم ، همايون مهدوي نسب

كاهش هارمونيك در فيلترهاي هيبريدي به منظور بهبود كيفيت ولتاژ و جريان در سيستم هاي توزيع


نويسندگان
:
اميدمرادي ، محمدرضاعليزاده پهلواني

حفاظت فيوز ريكلوزر در شبكه‌هاي توزيع در حضور منابع پراكنده با استفاده از محدود‌كننده‌هاي جريان خطا


نويسندگان
:
قاسم سلطانپور ، غضنفر شاهقليان ، حسين قسوري

مزاياي استفاده از GaN و AlN در طراحي ترانزيستور HEMT


نويسندگان
:
سمانه پناهي ، كريم عباسيان ، غلامرضا كياني

استفاده از الگوريتم رقابت استعماري(ICA)در كاهش مرتبه سيستم­هاي چند متغيره


نويسندگان
:
اكرم سليماني ، اميد كيواني ، سيدمحمد علم الهدايي ، مهدي يعقوبي

Design of 3-Dimensional Nonlinear Optimal Robust Guidance Law for Homing Missiles against Maneuvering Targets Using Genetic Algorithm


نويسندگان
:
سيد حمزه موسي پور ، مصطفي اسداللهي

طراحي LNA در باند S با استفاده از استاب هاي چندتايي


نويسندگان
:
فاضل توكلي ، اميرحسِن نصراله براتي ، سجادتوكلي

كلاس بندي بسته هاي گمشده به كمك شبكه هاي عصبي


نويسندگان
:عباس پرتوي سنگي ، احمد كشاورز

ارائۀ الگوريتمي براي برآورد قابليت اطمينان سيستم‌هاي قدرت با احتساب رزرو گردان بهره برداري به روش بهينه سازي ازدحام ذرات


نويسندگان
:
وحيد كنزه قي ، شاهرخ شجاعيان ، جواد پورآباده

طراحي بهينه موتور DC بدون جاروبك با آهنرباي دائم با هدف كاهش حجم و هزينه ساخت موتور با استفاده از الگوريتم بهينه سازي رقابت استعماري


نويسندگان
:
ناصر عزيزي ، ريحانه كاردهي مقدم

پيش بيني ميان مدت بار در شبكه فوق توزيع سبزوار با استفاده از شبكه عصبي MLP


نويسندگان
:علي كريم آبادي ، سپهر سلطاني ، فرهاد كريم ابادي

بررسي ابعاد امنيت در شبكه هاي بيسيم موردي و برقراري سرويس هويت سنجي


نويسندگان
:
راضيه سلطان ابراهيمي ، سميه مرتضوي ، مينا رهبري

استفاده از تكنيك OFDM جهت از بين بردن تداخل بين سمبل ها


نويسندگان
:
مريم نعمتي

بهبود آزمون تورينگ با استفاده از اثبات تقابلي و بحث بعضي ايرادات آن


نويسندگان
:
عبدالاحد نوري زهمكان

روش كنترل مرتبه دوم لغزش يك DFIG متصل شده به توربين


نويسندگان
:
مهدي فولادگر ، غضنفر شاهقليان ، احسان اكبري عسگراني ، جواد كريمي

بهبود سيستم هاي خبره صنعتي در مقياس بزرگ با استفاده از اتوماتاي سلولي


نويسندگان
:
عبدالاحد نوري زهمكان

طراحي كنترل كننده مد لغزشي توان راكتورهاي هسته اي بر اساس مدل سه گروهي نوترونهاي تاخيري


نويسندگان
:
حميدرضا اخوان روفيگر ، غلامرضا انصاري فر

پياده سازي شبكه عصبي Hopfield مجتمع سازي گسترده ي (VSLI) ديجيتال، در آرايه هاي گيت قابل برنامه ريزي ميدان (FPGA) براي حل مسايل محدوديت رضايت


نويسندگان
:
مهيار عباسي ، حميد رضا سليماني

آشكارسازي چهره با استفاده از ضرايب همبستگي براساس انرژي فشرده‌سازي و موجك‌ها


نويسندگان
:بهزاد شيرازي ، سيد سعيداله مرتضوي ، عبداله آراسته

صرفه جويي در پهناي باند صوتي توسط VAD


نويسندگان
:
مريم نعمتي

ردگيري دقيق هدف با استفاده از رادار OFDM


نويسندگان
:
محبوبه اقتصاد

كنترل مقاوم تطبيقي مبتني بر روش خطي سازي با فيدبك براي رديابي مسير شناورهاي زير سطح خودگردان


نويسندگان
:زهرا شيرواني ، خوشنام شجاعي ، سعيد حسين نيا

بررسي تعيين دقيق مكان و اندازه بهينه SVC جهت كاهش تلفات در شبكه هاي انتقال توسط الگوريتم هاي هوشمند


نويسندگان
:ميلاد عسكري ، فرشيد كي نيا ، مهديه اسلامي

طراحي مدارهاي آنالوگ با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيك


نويسندگان
:
سحر حجتي

برنامه‌ريزي احداث و جايابي بهينه نيروگاه‌ها با لحاظ حد بارپذيري شبكه قدرت


نويسندگان
:
مصطفي ميرزاده ، سعيد خداپرست

كنترل پيشبين غيرخطي عصبي ربات اسكارا


نويسندگان
:
الهام محمدجاني ، محمد دانش ، حسين پورقاسم

تخصيص بهينه توان براي شبكه هاي مشاركتي تك رله اي با استفاده از الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:سحر سعيدي مجد ، رامين شقاقي كندوان ، علي شهزادي

مقايسه‌ي بين عملكرد مستقل سيستم توربين ژنراتور بادي مغناطيس دائم با سرعت متغيير با كنترل رزونانسي و بدون كنترل رزونانسي


نويسندگان
:
محمد رضا حجتي دانا ، مصطفي رضائي

كنترل بهينه آونگ معكوس مضاعف با استفاده ازكنترل كننده LQR


نويسندگان
:
محسن جمشيدي ، مسعود خاقاني

كنترل غير خطي UPFC با هدف بهبود پايداري گذرا در سيستم قدرت تك ماشينه


نويسندگان
:
احسان نصيري بابادگاني ، سعيد اباذري ، نويد رضا ابجدي

معرفي سيستم تحمل پذير خطاي NMR به صورت سيستم چند وضعيتي وزن دار و بررسي قابليت اعتماد آن


نويسندگان
:
الهام زارع زاده ، محسن سرداري ، مرضيه حجتي

ارائه الگوريتم كارآمد براي تعيين قابليت اعتماد در سيستم‌هاي k از n چند وضعيتي وزني


نويسندگان
:
الهام زارع زاده ، فاطمه سعادت جو ، مريم زارع زاده ، مرضيه حجتي

طراحي و كنترل توربين بادي سرعت متغير مجهز به ژنراتور القايي


نويسندگان
:
عليرضا نظم الديني ، فرشيد كي نيا ، حامد اكبري ، سامان افراسيابي

طراحي كنترل چند متغيره براي مدل برج تقطير پالايشگاه نفت


نويسندگان
:
امير امينيان ، محمد رضا يغمايي ، سيد كمال الدين موسوي مشهدي

همزمان سازي دو ژيروسكوپ متقارن آشوبناك با استفاده از منطق فازي تاكاگي سوگينو


نويسندگان
:مليحه سرگلزايي ، مهدي يعقوبي ، رجب اصغريان قناد يزدي

وزن دهي قواعد دسته بندي فازي با استفاده از تحليل ROC


نويسندگان
:
محيا معمار زاده كرماني ، فاطمه سعادت جو

طراحي كنترل‌كننده مد لغزشي تطبيقي براي كنترل رفتار آشوبناك موتور سنكرون مغناطيس دائم


نويسندگان
:سجاد عطريان ، حميدرضا كوفيگر ، مسعود عموهادي

كنترل ربات متحرك JOE با استفاده از منطق فازي و يادگيري تقويتي


نويسندگان
:
احمد رنجبر

بررسي روش‌هاي ارزيابي معماري نرم‌افزار


نويسندگان
:آزاده ضيايي جزي ، مينا رهبري ، طيبه حياتي

يك روش كنترلي مد لغزشي ترمينال براي رديابي حداكثر توان از سلول هاي خورشيدي


نويسندگان
:
حامد ملكيان ، محمد علي عباسيان ، مسعود جباري

انتخاب ژنراتورهاي توربين بادي بهينه در سيستم قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و هزينه


نويسندگان
:فرزاد رئيسي ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني محمد آبادي

تشخيص هوشمند دايره توسط الگوريتم رقابت استعماري


نويسندگان
:ژينا شهيدي زندي ، علي‌محمد لطيف

تعيين نوع و ظرفيت بهينه ژنراتورهاي توربين بادي در سيستم قدرت با در نظر گرفتن قابليت اطمينان و هزينه


نويسندگان
:فرزاد رئيسي ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني محمد آبادي

روشي جديد براي آشكارسازي مدولاسيون فاصله تكرار پالس مبتني بر تراشه هاي DSP


نويسندگان
:جواد شجاعي ، كامران كاظمي ، عباس كمالي

بهبود كيفيت پيشنهادات در سيستم‌هاي پيشنهادگر شخصي تركيبي با استفاده از الگوريتم خوشه بندي


نويسندگان
:فارس صيادي ، ندا فرج زاده

الگوريتم جديد رديابي نقطه­ي ماكزيمم توان (MPPT) براي سيستم توليد برق بادي


نويسندگان
:ابراهيم عرب ، محمدرضا عليزاده پهلواني ، پيمان نادري مي­آبادي

تخمين پارامتر سيستم آشوبي تاخيردار به كمك الگوريتم بهينه سازي توده ذرات توسعه يافته


نويسندگان
:سيد محمد علم الهدايي ، ريحانه كاردهي مقدم

دسته بندي و تشخيص نوع بيماري قلبي با استفاده از شبكه عصبي
و داده هاي دريافتي از بيماران


نويسندگان
:
عقيل نظامي ، مجيدآقابابايي

تحليل مغناطيسي و حرارتي ژنراتور خطي مغناطيس دائم هسته هوايي مورد استفاده در مبدل انرژي امواج دريا


نويسندگان
:
حسن حاجي زاده ، كوروش انصاري

 پياده‌سازي كم حجم تابع چكيده ساز KECCAK بر روي FPGA با استفاده از كاهش حجم IOTA و بهينه‌سازي FSM


نويسندگان
:نصور باقري ، حسين بوذرجمهري

 بهبود پايداري ولتاژ توسط UPFC با استفاده از الگوريتم پخش­بار پيوسته CPF


نويسندگان
:
بهجت اله ايران پور ، عليمراد خواجه زاده ، هادي زاينده رودي

بررسي حداكثر محدوده قابل قبول عدم قطعيت پارامتر هاي سيستم LVAD در
قلب مصنوعي در حالت بدون بهينه سازي


نويسندگان
:مجيد نشاط يزدي ، ريحانه كاردهي مقدم

بررسي كنترل كننده يكپارچه شارش توان UPFC


نويسندگان
:عليرضا باقري ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني

ارائه مدل تصادفي جهت تعيين پارامترهاي شماي تسهيم راز درMANET


نويسندگان
:
مريم زارع زاده ، محمد علي دوستاري ، حميد حاج سيد جوادي

جايابي بهينه ي واحدهاي اندازه گيري فازور با مشاهده­پذيري مستقيم و افرونگي دوبرابر شين هاي حساس در شبكه انتقال برق استان خوزستان


نويسندگان
:محمد ظهور­عطار ، فرهاد نامداري ، سعادت جمالي­آرند

مقايسۀ جايابي بهينۀ SVC بر روي سيستم قدرت 14 باسه IEEE به منظور بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از الگوريتم‌هاي GA وGPSO


نويسندگان
:آمنه باراني ، غضنفر شاهقليان

مقايسه عملكرد SSSC و STATCOMدر بهبود پايداري ولتاژ و افزايش قابليت بارگذاري سيستم­هاي قدرت


نويسندگان
:بهجت اله ايران پور ، عليمراد خواجه زاده ، هادي زاينده رودي

Design, Simulation and Fabrication of a Compact Size Wideband Microstrip Band-stop Filter


نويسندگان
:سپيده ابراهيمي ، علي شير مرادي كردعليوند

ارائه يك مبدل فلاي بك فوروارد جديدبا كليد زني ولتاژ صفر براي سوئيچ اصلي وكليد زني جريان صفربراي سوئيچ كمكي


نويسندگان
:مرضيه طاهرپور ، مجيد دلشاد

ارائه و شبيه سازي يك مبدل سوئيچ خازني فوق افزاينده با عملكرد لا به لا


نويسندگان
:
سجاد فتاحي ، محمد روح اله يزداني ، مهدي دولتشاهي

كاربردالگوريتم MOGA در بهينه سازي هزينه نيروگاه ها با در نظر گرفتن قيود عملكردي شبكه قدرت و زيست محيطي


نويسندگان
:مجتبي بناپور ، محسن صنيعي ، حسن براتي

كاهش نويز تصوير با استفاده از منطق فازي


نويسندگان
:زكيه سليماني ، علي محمد لطيف

شناسايي و رديابي انسان از روي تصاوير استريو


نويسندگان
:محمد ناظم جعفري ، محمد رضايي ، جواد حدادنيا

استفاده از مدلسازي اتوماتاي هايبريد در طراحي كنترل كننده نظارتي با حضور اغتشاش افزايش ناگهاني بار در شبكه قدرت


نويسندگان
:فريبا فروزش ، محمدرضا جاهد مطلق ، مجتبي برخورداري يزدي

كاربرد اينورترهاي چند سطحي با كاهش كليد در درايوها


نويسندگان
:علي رضائي آغ اوغلان ، محمد عباسزاده مشيزي

طرح تئوري پيش خور با كنترل كننده هاي صنعتي PI به منظور كاهش نوسانات حالت ماندگار ريز شبكه هاي بادي مجهز به ژنراتور القايي قفس سنجابي


نويسندگان
:محمد صادق كرمي زاده ، حمدي عبدي

كاربرد عناصر DFACTSدر شبكه عملي فوق توزيع در جهت بهبود پايداري گذرا با حضور منابع DG


نويسندگان
:حيدر مظفري ، سعيد اباذري ، عباس كارگر

بهبود رفتار ديناميكي حالت ماندگار نيروگاه‌هاي بادي سرعت متغير مجهز به ژنراتور هاي القايي دو تحريكه در اغتشاشات شبكه با تئوري كنترل پيش خور


نويسندگان
:محمد صادق كرمي زاده ، حمدي عبدي

روشي براي تركيب مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي به منظور بهبود پيش بيني سطح غلظت اوزون در هوا


نويسندگان
:جواد ملك زاده ، مجيد آقابابايي

بررسي محدوديت­هاي مخابراتي و رخداد خروج تكي خطوط اتصال در مشاهده­پذيري سيستم قدرت با واحدهاي اندازه­گيري فازور


نويسندگان
:محمد ظهور عطار ، فرهاد نامداري ، سعادت جمالي آرند

بهبود گذردهي با استفاده از كنترل توان و زمان بندي در شبكه هاي توري بي سيم


نويسندگان
:ابراهيم نيك ملكي ، قاسم ميرجليلي ، اسماعيل نيك ملكي ، كيارش ميزانيان

A channel shortening technique based on Neural Network with Perceptron Learning Rule for OFDM System in multipath fading channel


نويسندگان
:محمد عليزاده ، سعيد قاضي مغربي ، علي شهزادي

كنترل بهينه بارفركانس در سيستمهاي قدرت بهم پيوسته سه ناحيه اي با SSSC


نويسندگان
:
محمد فرجي ، سعيد قاسم زاده ، آيدين سخاوتي

بررسي ماتريس رؤيت پذيري شين در جايابي بهينه­ي واحدهاي اندازه گيري فازور با لحاظ كردن محدوديت نصب روي برخي شين هاي شبكه انتقال برق استان خوزستان


نويسندگان
:محمد ظهور­عطار ، فرهاد نامداري ، سعادت جمالي­آرند

عيب يابي بلبرينگ موتورهاي الكتريكي با استفاده از روش هاي تبديل فوريه سريع و آشكار سازي پوش و مقايسه روش هاي مذكور


نويسندگان
:محمدحسين رفان ، پرويز اميري ، جواد داودي

تخمين عمق تصاوير استريو با بهره‌گيري از روش بهينه‌سازي تابع انرژي


نويسندگان
:
محمدرضا دهقان ، جاسم جمالي ، علي هاشمي

استفاده از DVR و TCR/TSCبه منظور جبران سازي كمبود وبيشبود ولتاژ در شبكه توزيع با الگوريتم حداقل انرژي


نويسندگان
:عاطفه كياني هفت لنگ ، محسن صنيعي ، اميرحسين سالمي

كاهش ابعاد مدل 3-بعدي وسيله نقليه با استفاده از روش فاكتورگيري غيرمنفي ماتريس


نويسندگان
:محسن مرادي ، مجتبي حسيني

طراحي سيستم هوشمند گزارش‏دهي تصادف و علايم حياتي سرنشين
جهت كاهش تلفات انساني


نويسندگان
:
حميدرضا فيروزي نجف‏آبادي ، مهدي فرهاني

بررسي و مقايسه عملكرد دو الگوريتم همزمان سازي در سيستم هاي مخابراتي بي سيم فراپهن باند


نويسندگان
:امين ايزدي ، پرويز اميري ، حسين قرائي گركاني

كنترل بهينه رشد سرطان با استفاده از نانو ذرات خودگردان PID مبتني بر رهيافت تكاملي


نويسندگان
: بي بي فهيمه رزمي ، ريحانه كاردهي مقدم ، عليرضا روحاني منش

Improving Key Generation in matrix implementation of NTRU


نويسندگان
:
مسعود سكوتي ، علي ذاكرالحسيني ، بابك سكوتي 

كاهش نويز سيگنال به صورت وفقي توسط معادلات ديفرانسيلي


نويسندگان
:محمد شيخ بهايي ، حسين اقبالي بابادي

بررسي اجزاء سيستم تثبيت موقعيت ديناميكي و نحوه­ي عملكرد بخش كنترلي


نويسندگان
:حسين اقبالي بابادي ، ايرج حسيني ، ايرج بابايي

ميرايي رزنانس زيرسنكرون در خطوط انتقال جبران شده توسط جبران كننده سنكرون استاتيكي در باس مشترك


نويسندگان
:
محمد حجتي ، ابراهيم برزآبادي ، سعيد اباذري

طراحي مدار مرجع ولتاژ Bandgapبا ولتاژكمتر از يك ولت باPSRR بالا


نويسندگان
:سيمين سليمان منش ، محمد ياوري

تكنيك جديد تصحيح جبران سازي انحناي ولتاژ خروجي براي مدار مرجع ولتاژ زير يك ولت CMOS


نويسندگان
:
سيمين سليمان منش ، محمد ياوري

تحليل وارزيابي ميرايي رزنانس زير سنكرون با استفاده از جبران كننده موازي (STATCOM)


نويسندگان
:محمد حجتي ، ابراهيم برزآبادي ، سعيد اباذري

تحليل مغناطيسي و حرارتي ژنراتور خطي مغناطيس دائم هسته هوايي با روش تحليل المان محدود


نويسندگان
:
حسن حاجي زاده ، كوروش انصاري

شناسايي عنبيه به كمك شبكه‌هاي عصبي احتمالي


نويسندگان
:مريم سادات چاوشي مجرد

بررسي و شبيه سازي مدل پايه معادلات نرخ ليزر نيم­رسانا


نويسندگان
:محمد سروش ، محمد صبائيان ، افشين محموديه چم پيري

كنترل سينماتيكي ربات هاي متحرك غير هولونوميك با وجود محدوديت در سرعت هاي ورودي


نويسندگان
:
سهيلا مرادي ، خوشنام شجاعي اراني ، غضنفر شاهقليان

كنترل ديناميكي ربات هاي چرخ دار غير هولونوميك با وجود محدوديت در سرعت هاي ورودي


نويسندگان
:سهيلا مرادي ، خوشنام شجاعي اراني ، غضنفر شاهقليان

بهبود پيش بيني بار الكتريكي با استفاده از روش باقيمانده ها و بوت استرپ


نويسندگان
:
مرسل صالحي ، نصراله ايران پناه ، مسعود عموهادي

ارائه مدل بهينه سري زماني براي پيش بيني بار الكتريكي


نويسندگان
:مرسل صالحي ، نصراله ايران پناه ، مسعود عموهادي

سيستم نوين فوق هوشمند آبياري با استفاده از تكنولوژي


نويسندگان
:محمد رضايي ، جواد حداد نيا ، مجيد بقايي نژاد

كنترل بهينه IPFC و PSS در يك شبكه قدرت با هدف بهبود ميرايي نوسانات فركانس پايين بين ناحيه اي


نويسندگان
:حميدرضا رحيمي آدرگاني‌ ، شاهرخ شجاعيان ، غلامرضا عرب ماركده

مكان يابي بهينه و انتخاب سيگنال ورودي مناسب UPFC به منظور بهبود ميرايي نوسانات سيستم قدرت


نويسندگان
:عليرضا باقري ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني

محل يابي منابع صوتي فرومعين در شرايط انعكاس با تلفيق PARAFAC وGCC-PHAT


نويسندگان
:پريا اصلاحيان ، بهادر مكي آبادي ، حسن فشكي فراهاني

بهبود عملكرد DVR در جبرانسازي كمبود و بيشبود ولتاژ با استفاده از كنترلر PI تطبيقي مبتني بر فازي


نويسندگان
:
حميد كريمي ، ايوب خداپرست ، محسن زارع

FRT يك توربين بادي DFIG با استفاده از DVR در طي خطاي متقارن و نامتقارن شبكه


نويسندگان
:ميثم ايوبي ، محسن سيماب ، محمدمهدي عارفي ، حميد كريمي

مدلسازي و شبيه سازي يك سيستم توليد ميكروتوربيني


نويسندگان
:حميد كريمي ، سجاد گودرزي

جبرانساز استاتيكي سنكرون براي سيستم انرژي باد متصل به شبكه جهت بهبود كيفيت توان


نويسندگان
:حميد كريمي ، ميثم ايوبي ، عليرضا فرازمندنيا

طراحي و شبيه سازي شبكه حلقوي با سه گره ROADM


نويسندگان
:حديث محمودي گم يك ، سيد علي علويان ، اصغر ابراهيمي

 ارائه الگويي نو از اشتراك گذاري طيف در سيستم هاي هوشمند


نويسندگان
:مرتضي معمر ، اميرحسين هاشمي ، موسي محمد نيا ، ابراهيم شاماني

طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي بادگير مولد برق


نويسندگان
:اسماعيل روشن ، فرشيد كي نيا ، حسين اميري

Differential PSO for Production Reactive Scheduling of Manufacturing Systems


نويسندگان
:
مسعود باقرزاده ، S.Ghaemi 

طراحي بين لايه اي بين توابع صف و AMC جهت تعيين تقطه ي كار بهينه سيستم با كيفيت سرويس تضمين شده


نويسندگان
:زهرا استادرحيمي ، علي شهزادي ، رامين شقاقي كندوان

ارائه يك مبدل CUK PWM با تكنيك سوئيچينگ نرم بدون سوئيچ كمكي


نويسندگان
:
سارا تحويلي ناييني مجيد دلشاد همايون مهدي نسب

ارائه يك مبدل Zeta PWM با تكنيك سوئيچينگ نرم بدون سوئيچ كمكي


نويسندگان
:سارا تحويلي ناييني ، مجيد دلشاد ، همايون مهدي نسب

بهينه سازي مالتي پلكسر add/drop نوري قابل تنظيم


نويسندگان
:حديث محمودي گم يك ، سيد علي علويان ، اصغر ابراهيمي

مكان يابي بهينه نيروگاه هاي بادي در حضور عدم قطعيت بار به روش برآورد دو نقطه


نويسندگان
:محمد علي دوزنده ، امير حسين رحماني ، حسن براتي

مبدل اصلاح كننده ضريب توان موازي((PPFC بر اساس مبدل چوك ايزوله و فلاي بك


نويسندگان
:
هادي جعفرزاده ، احسان اديب

حذف نويز ضربه با چگالي بالا از تصاوير با استفاده از شبكه هاي عصبي بوسيله سطح بندي پيكسل هاي همسايه


نويسندگان
:حسين ابراهيم پوركومله ، علي توفيقي

 Nonlinear Control for an Uncertain Magnetic Ball Levitation System Via Super-Twisting Algorithm


نويسندگان
:
محمد رضا به جامه ، وحيد بهنام گل ، احمد رضا ولي 

استخراج ويژگي از تصاوير ماموگرافي با استفاده از آناليز بافت فراكتال بر اساس بخش‌بندي


نويسندگان
:سعيد عسگري طاقانكي ، محسن عشوريان ، بهزاد زماني ، سيد علي موسوي ، بهزاد بهرامي نژاد

بررسي انواع جديدي از مواد جاذب راداري metamaterial يا فرامواد


نويسندگان
:صابر شربتي ، سيدحسين صادقي طبري ، محمدكريمي ، كيوان رحيمي

A Low-Power, 2.5 Gb/S CMOS Optical Receiver


نويسندگان
:
رها پرندوار ، مهدي دولتشاهي

طراحي يك گيرنده مخابرات نوري با توان مصرفي كم براي نرخ داده Gb/S2.5


نويسندگان
:رها پرندوار ، مهدي دولتشاهي

 

طراحي و ساخت پردازشگر رادار آرايه فازي با استفاده از پردازنده هاي DSP سري TMS320C54X


نويسندگان
:صابر شربتي ، سيدحسين صادقي طبري ، محمدكريمي ، كيوان رحيمي

طراحي وتحليل موجبر نوري برپايه ساختار نانوذرات فلزي روي بسترSio2


نويسندگان
:محمود سامكن ، صابر شربتي ، سيدحسين صادقي ، محمدكريمي ، كيوان رحيمي

جايابي بهينه منابع توليد پراكنده در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن قيود حفاظتي


نويسندگان
:حسن فياضي بروجني ، محمد صادق پيام ، سعيد اباذري

ارائه روشي جديد در رفع كجي و پرسپكتيو تصاوير متني گرفته شده با دوربين


نويسندگان
:آرش رشيدفرخي ، احمد كشاورز ، حبيب رستمي

ارائه روشي نوين در رفع انحناي متون گرفته شده توسط دوربين


نويسندگان
:
درنا دهقان ، عليرضا ملاح زاده ، مسعود محزون

جايگاه مولدهاي مقياس كوچك توليد همزمان برق و حرارت در توسعه پايدار


نويسندگان
:امير حسين جعفري آزاد ، موسي زارع ثاني ، محمد رضا جعفري آزاد

استراتژي جديد در كنترل فركانس يك سيستم تركيبي ايزوله ورديابي نقطه حداكثرتوان (MPPT) در سيستم فتوولتائيك


نويسندگان
:الهام گنجي ، ريحانه كاردهي مقدم ، مهدي ظريف

افزايش سرعت انتقال داده در شبكه FTTH با EAM_SOA با نرم افزار Optisystem


نويسندگان
:بهرام پورحسن ، علي رستمي

استفاده از خطي سازي ورودي خروجي حالت در كنترل مستقيم شار و گشتاور موتور سنكرون مغناطيس دائم پنج­فاز از نوع دروني روتور


نويسندگان
:علي محمد تبريزچي ، جعفر سلطاني

تحليل و طراحي ديود آشكارساز بهمني مبتني بر نقطه كوانتومي با تكثير زيرنواري


نويسندگان
:امير يوسفلي ، مهدي زواري ، كامبيز عابدي

به‌كارگيري سيستم كنترل هوشمند مبتني‌بر يادگيري عاطفي مغز به‌منظور كنترل مبدل DC-DC تمام پل


نويسندگان
:رضا كرامت ، محمد حسين ارشادي ، شاهرخ شجاعيان

طراحي تقويت كننده فولدينگ ، ولتاژ پايين، توان پايين براي مبدل آنالوگ به ديجيتال فولدينگ با درون يابي


نويسندگان
:مهدي مدبر ، ابراهيم برز آبادي ، مهدي دولتشاهي

الگوريتم جديد براي طراحي كنترل كننده PID ديجيتال در رابط گرافيكي متلب


نويسندگان
:صادق بخشي ، فاطمه افقهي

ارتباط نقاط ارتباطي CAN مستقل از طريق لينك TDMA/CDMA


نويسندگان
:سيد علي احمدي

طراحي سيستم اندازه گيري نيرو در فك ربات چنگ زن


نويسندگان
:شهرام شمس الكتابي ، مجيد پولاديان ، مهدي علينقي زاده اردستاني

كاربرد الگوريتم كلوني مورچه در جايابي بهينه مزارع توربين بادي


نويسندگان
:عليمراد خواجه‌زاده ، هادي زاينده رودي ، ساره صانعي

ارائه ساختار جديد براي مبدل DC/DC ايزوله دوجهته


نويسندگان
:عظيم خدادادي ، ابراهيم بابائي ، مهران صباحي

كنترل ژنراتور القايي تغذيه دوبل در شرايط ولتاژ نامتعادل و هارمونيكي شبكه


نويسندگان
:محمود صادقي هفشجاني ، سجاد فرج زاده ، سعيد اباذري ، محمد صادق پيام

Vector Control of BDFM in Motoring Mode


نويسندگان
:
ميلاد عسكري ، فرشيد كي نيا ، مهديه اسلامي

A New Method of Filter Control Management for Power reduce in a Stand-alone WECS


نويسندگان
:اميد زيد آبادي نژاد ، سيد امير هاشمي زاده ، ميلاد عسكري

تشخيص بيماري پاركينسون با استفاده از شبكه عصبي خود سازمان ده و تركيب آن با سيستم منطق فازي و الگوريتم c-means فازي


نويسندگان
:
زهره اشرف گنجويي ، حميدرضا كبروي، مريم دانشفر

بهينه سازي روند طراحي تقويت كننده رامان فيبرنوري به وسيله الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
سيد مجتبي سيف محسن كاتبي جهرمي مهتاب ستوده

تخمين كانال در سيستم هاي MIMO-OFDM با در نظر گرفتن آفست فركانس حامل به كمك الگوريتم هاي تكرار EM و LMS


نويسندگان
:
نويد درياسفر ، رمضانعلي صادق زاده ، اميد برازجاني ، نوشين ربيعي

طراحي آنتن آرايه اي مايكرواستريپي براي درمان ساركوم اندام به روش Hyperthermia


نويسندگان
:
سروش آبيار ، عليرضا مناجاتي كاشاني ، مهناز رعايائي

پيش بيني تقاضاي مصرف كوتاه مدت بار الكتريكي مبتني بر روش ARX غير خطي


نويسندگان
:
محسن نظري ، شهرام كريمي آرش احمدي

مدل سازي و شبيه سازي يك ژنراتور 162 مگا واتي مبتني بر شبكه هاي عصبي MLP


نويسندگان
:
فرشاد اختري ، حمدي عبدي غلامحسين شيسي

تشخيص و ارزيابي امضاء در چك هاي فارسي مبتني بر الگوريتم تركيبي فوريه و ويولت


نويسندگان
:
سميرا سروي ، ريحانه كاردهي مقدم

بهبود پايداري ديناميكي سيستم قدرت توسط جبران كنندۀ TCSC


نويسندگان
:
مرتضي سعيدپور ، سعيد اباذري ، احمدي عبدي

توسعه مدل Photovoltaic تعميم يافته با استفاده از MATLAB/SIMULINK


نويسندگان
:
مهدي ظريف آذر خطيب ، مهدي كيانپور

تاثير منابع توليد پراكنده بر عملكرد و هماهنگي رله‌هاي حفاظتي جريان زياد در محيط نرم افزار PSCAD/EMTDC


نويسندگان
:
پيام رحيمي ، عبدالرضا توكلي صادق ربيعي لاكمه سري

بهبود پايداري سيستم قدرت توسط PSS بر اساس الگوريتمBF-PSO


نويسندگان
:
سعيد ايرانپور ، سعيد اباذري ، محمد دانش

مدل سازي تحليلي يك سيستم قدرت چند ماشينه شامل توربين بادي مبتني بر DFIG


نويسندگان
:
محمد هادي قرباني ، بهادر فاني ، مجتبي حسيني

پديده انشعابات در يك سيستم قدرت چند ماشينه شامل توربين بادي مبتني بر DFIG


نويسندگان
:
محمد هادي قرباني ، بهادر فاني ، مجتبي حسيني

كاهش صدا و افزايش شتاب در موتور BLDC براي كاربرد در موارد خاص


نويسندگان
:
ايمان دولتشاهي ، مهدي دولتشاهي

مبدل فوروارد ZCS با استرس جريان پايين


نويسندگان
:
هادي خسروي ، مجيد دلشاد ، محمد امين هنرور

سيستم ارتباط نور مرئي موازي براي كاربرد ارتباطي و موقعيت يابي زير سقف


نويسندگان
:
صادق مرادزاده غلامرضا عبائياني ، اميرهوشنگ مزينان

بررسي تاثير سايز ويژگي هاي انبار داده بر روش هاي طبقه بندي ايميل با استفاده ازدرخت هاي تصميم گيري


نويسندگان
:عنايت اله بياتي مهدي صادق زاده فرشاد كيومرثي

طراحي يك فيلترچندحالته با تكنولوژي CMOSبا رنج تنظيم‌پذيري وسيع فركانس مركزي


نويسندگان
:
ايمانه عسگري ، مهدي دولتشاهي ، محمد روح اله يزداني

طراحي يك شبكه عصبي مصنوعي آنالوگ CMOS با توان مصرفي پايين


نويسندگان
:
انديشه قمي ، مهدي دولتشاهي ، مهدي حبيبي

افزايش طول عمر شبكه هاي حسگر بي سيم بر مبناي آتاماتاي يادگير


نويسندگان
:
سميه نوري لنجان نوكابادي جواد اكبري تركستاني

آناليز حساسيت و بهبود پروفيل ولتاژ سيستم قدرت در حضور STATCOM


نويسندگان
:
محسن كلاوي ، صادق حامدي يگانه ، مجيد ولي زاده ، فارس صيادي

صفحه نمايش نشان دهنده خط بريل از طريق امواج مغناطيسي


نويسندگان
:
مجيد قلي پور ، هدايت اله سليمي ، معين سليمي

كنترل سيستم هاي آشوبي با استفاده از روش خطي سازي فيدبك تطبيقي


نويسندگان
:اكرم سليماني ، آتيكه رضااهرابي ، اميد كيواني ، مهدي يعقوبي

بهبود زمان نشست سيستم تله اپراتوري دوجانبه با تاخير زماني ثابت توسط الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
سحر سادات وكيلي ، محمد اسمعيل اكبري عليرضا غفاري كاشاني

بررسي اجمالي خطرات برق گرفتگي و راهكارهاي نوين حفاظت جان و ارائه شيوه جديد براي پيشگيري از برق گرفتگي


نويسندگان
:
مجيد قلي پور ، سيد ميلاد غفارپور موسوي ، رسول گذشتي

تشخيص جزيره الكتريكي با استفاده از الگوريتم هوشمند مبتني بر تبديل موجك


نويسندگان
:
امين غلامنژاد ، هادي زاينده رودي ، عليمراد خواجه زاده

جايابي بهينه ي سيستم‏هاي فتوولتائيك در ميكروگريد با در نظر گرفتن توان اكتيو و راكتيو توليدي با استفاده از الگوريتم pso


نويسندگان
:
حسين فلاح پيشه حسن فاتحي مرج ، سعيد اسماعيلي

مبدل چندحالت براي بهبود عملكرد سيستم فتوولتائيك


نويسندگان
:
جواد شهرياري ديزج يكان محمدرضا عليزاده پهلواني پيمان نادري مي­آبادي

ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي Cascade و شاخص هاي پيشنهادي


نويسندگان
:
انيسه سلاجقه ، هادي زاينده رودي ، فرشيد كي نيا ، مهران رباني

ارائه روشهاي مختلف به منظور كاهش ريپل شار و گشتاور موتور القايي كنترل شده به روش DTC


نويسندگان
:
مسعود اسكندري ، مجيد ولي زاده

ساختمان،ويژگيها و استراتژي هاي توربين بادي PMSG


نويسندگان
:
اصغر ايران پور ، سعيد ايران پور سعيد اباذري

كنترل توربين بادي PMSG به روش OOP


نويسندگان
:
اصغر ايران پور سعيد اباذري ، غضنفر شاهقليان

مبدل آنالوگ به ديجيتال فولدينگ با درون يابي بدون ولتاژ بافر


نويسندگان
:
مهدي مدبر ، ابراهيم برز آبادي مهدي دولتشاهي

بازآرايي شبكه هاي توزيع همراه با جايابي UPQC به منظور كاهش تلفات و بهبود سطح ولتاژ


نويسندگان
:
امين آقايي ، محسن گيتي زاده ، مجيد سعيدي

جايابي و اندازه يابي بهينه سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت توسط الگوريتم رقابت استعماري

نويسندگان
:
حميدرضارجبي ، حسن رستگار ، محمودقنبري

تشخيص خودكار آريتمي هاي قلبي به كمك شبكه هاي عصبي


نويسندگان
:
مائده بهرامي

طراحي و شبيه سازي يك لينك براي ارسال و دريافت بي رنگ همه سويه


نويسندگان
:
حديث محمودي گم يك ، سيد علي علويان ، اصغر ابراهيمي

قابليت اطمينان و دسترس‌پذيري انواع سيستم‌هاي رانش الكتريكي


نويسندگان
:
علي گودرزي املشي مجيد آقابابايي ، عبدالرضا توكلي ، و عليرضا ظهيرنيا

مكان يابي خودرو الكتريكي به عنوان منبع انرژي پراكنده با هدف بهينه سازي تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ به كمك تركيب الگوريتم ژنتيك وPSO


نويسندگان
:
آزيتا فردوسي معيني ، مهدي يعقوبي

روشي نوين براي تجديد آرايش چند منظوره ي سيستم توزيع با استفاده از الگوريتم اجتماع پرندگان باينري


نويسندگان
:
اسماعيل كشاورزي ، محسن سيماب محمد صادق جوادي اصطهباناتي

كاهش زمان پردازش به كمك تبديل كسينوسي گسسته دو بعدي جهت مكان يابي چهره


نويسندگان
:
بهزاد شيرازي ، سيد سعيداله مرتضوي محمودرضا فرشاد

طراحي و بهينه‌سازي موتور القايي شش‌فازه


نويسندگان
:
زهرا فضلي‌پور ، رضا كياني‌نژاد مرتضي رزاز

انتخاب ناحيه مركزي سينه در تصاوير ماموگرافي به وسيله بزرگ‌ترين دايره مماس بر كانتور باهدف تشخيص درهم ريختگي ساختاري


نويسندگان
:
سعيد عسگري طاقانكي ، محسن عشوريان ، بهزاد زماني ، سيد علي موسوي ، بهزاد بهرامي نژاد

طراحي و ساخت سيستم نوين كنترل توان راكتيو توسط خازن در سيستم توزيع


نويسندگان
:
ابوالحسن قاسمي زردخانه ، نويد تقي زادگان كلانتري ، اكبر عليزاده

Performance Analysis of Distributed Incremental LMS Algorithm in Non-stationary Environment


نويسندگان
:
محمد شمس اسفند آبادي ، افشين نيك پي

جذب توان ماكزيمم از پيل سوختي پليمري با استفاده از كنترل كننده فازي


نويسندگان
:
زهرا نجاتي ، فريد شيخ الاسلام ، حميد محموديان

مقايسه كنترل كننده PID و Fuzzy-PID به منظور جذب توان ماكزيمم از پيل سوختي پليمري


نويسندگان
:
زهرا نجاتي ، فريد شيخ الاسلام ، حميد محموديان

بخش بندي تصاوير SAR‌ با استفاده از تركيب شبكه عصبي و الگوريتم تركيبي ژنتيك و كلوني زنبورهاي عسل


نويسندگان
:
محسن شهاب پور ، مهران يزدي

توسعه خلاصه سازي اتوماتيك مقالات علمي


نويسندگان
:
علي عليزاده  ، حسن رشيدي 

Wireless Pulse Oximeter with High Battery Life, High Performance and Cheap for Use In a Clinical Diagnostic System


نويسندگان
:
مهدي اسلاميان كوهپايه ، محمد هادي كريمي تفتي ، محمد رضا اسفندياري

 طراحي وساخت سامانه قرائت ازراه دوركنتور از طريق شبكه هاي بيسيم بااستفاده ازتكنولوژي زيگ بي


نويسندگان
:
حبيب بهبودي يوسف سرافراز ، بابك ادهم

كاربرد داد ه كاوي در تشخيص الگوي جرم و شناسايي جرايم


نويسندگان
:
احمد عربزاده كوپايي

به كارگيري عامل براي اتصال سيستم هاي جديد به سيتم هاي قديمي


نويسندگان
:
احمد عربزاده كوپايي

 مُدل سازي، آناليز و جايابي بهينه ادوات FACTSجهت افزايش پايداري استاتيكي ولتاژ با استفاده از الگوريتم CPF


نويسندگان
:
بهجت اله ايران پور

سنكرون سازي تطبيقي سيستم آشوبي Lu با پارامترهاي نامشخص


نويسندگان
:
صادق بخشي ، مهدي يعقوبي

طراحي يك كنترلر تركيبي از كنترلرهاي فازي و PID


نويسندگان
:
محمد خورسند ، فريد شيخ الاسلام

مدلسازي و جانمايي آنتن VHF بر روي پلتفرم هواپيماي تجاري و بررسي كوپلينگ آن با آنتن ELT


نويسندگان
:
سيد مصطفي نرگسي ، تورج صنيعي ، سعيد وحيد ستجردي

كاربرد الگوريتم آشكارسازي CFARدوبعدي در رادارهاي پسيو مبتني بر سيگنال OFDM


نويسندگان
:
شهريار شكرزاده محمد رضا منيري ، عباس شيخي ، سعيد قاضي مغربي

بررسي سيستم جستجوگر آشيانه ياب هاي دوگان راداري باند ka با قابليت احتمال شنود كم و مادون قرمز براي موشكهاي كروز


نويسندگان
:
شهريار شكرزاده ، محمد رضا منيري ، عباس شيخي ، سعيد قاضي مغربي

برنامه ريزي بهينه توليد انرژي برق در نيروگاه حرارتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي


نويسندگان
:
هدي كاظمي ، مجيد آقابابايي

ضرب كننده چهار ربعي آنالوگ با خروجي تك سر و توان مصرفي پايين


نويسندگان
:
انديشه قمي ، مهدي دولتشاهي ، مهدي حبيبي

Design of Two Low-Power, 2.5Gb/s CMOS Transimpedance Amplifiers for Optical Communication Systems


نويسندگان
:
سورنا ظهوري ، مهدي دو لت شاهي ناصر پرهيزگار

مدلسازي عدم قطعيت ها و تحليل رباستنس بيماري ام اس با استفاده از منطق فازي


نويسندگان
:
گلاره اميري زاده ، رجب اصغريان قناد يزدي ، و عليرضا روحاني منش ، اسد عازمي

طراحي يك چارچوب براي محاسباتِ ابريِ همراه


نويسندگان
:
فرهاد كريم خاني ، اكبر آقازاده

بررسي متدهاي جريان سازي ويدئو در شبكه هاي نظير به نظير وارائه پروتكل لايه ايي جديد


نويسندگان
:
ميترا دادگر ، محمدرضا سلطان آقايي

بررسي استفاده از هادي هاي پرظرفيت در افزايش ظرفيت انتقال توان خطوط


نويسندگان
:شيما رحماني ، محسن نياستي

اصلاح اثر مخرب مژه‌ها بر تصاوير عنبيه به كمك فيلتر ميانه با قاب افقي


نويسندگان
:
محمد مهدي ابراهيمي ناصر قاسم آقايي ، حسين ابراهيم پور

روش نوين قطعه‌بندي‌ ‌در سامانه‌هاي شناسايي عنبيه‌ي چشم انسان


نويسندگان
:
مريم سادات چاوشي مجرد محمود محلوجي

بررسي و بهبود تقويت كننده سه طبقه جبران سازي شده به شيوه كسكود دوگانه


نويسندگان
:
حسين صادقي ، محمود آل شمس ، محسن ايمانيه

بررسي يك روش كاهش اثر خازن گرماگير جهت بهبود سازگاري الكترومغناطيسي در مبدل سوئيچينگ فوروارد


نويسندگان
:محمد روح اله يزداني ، مريم فاضل

يك روش كنترلي جديد براي بازياب ديناميكي ولتاژ
( DVR ) به منظور جبران سازي كمبود و بيشبود ولتاژ


نويسندگان
:عبداله محمدي ، محسن گيتي زاده ، سيروس محمدي

روش هاي كاهش تشعشعات خارج از باند در سيستم هاي راديوشناختگر مبتني بر OFDM


نويسندگان
:
فاطمه عرفاني راد ، محمد فرزان صباحي ، فرهاد فغاني

طراحي كنترل كننده­ي سيستم تحريك با روش خطي سازي فيدبك براي بهبود تنظيم ولتاژ و ميراسازي نوسانات ژنراتور قدرت


نويسندگان
:
ابراهيم محققيان گورتاني ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني

قطعه‌بندي تصاوير ماموگرافي با استفاده از نروفازي براي تشخيص خودكار سرطان سينه


نويسندگان
:
مريم فلاح نژاد ناييني ، روح اله ديانت ، باقر باباعلي

استخراج نرخ تنفس از سيگنال ECG براساس ويژگي‏هاي كمپلكس QRS


نويسندگان
:
الهام مسعودي نژاد ، ناصر صفدريان

بررسي و تحليل عملكرد ميكروفون خازني با استفاده از تكنولوژي MEMS


نويسندگان
:
جواد احمدنژاد ، بهرام عزيزالله گنجي ، آرش نعمتي

بررسي پتانسيل انرژي باد در شهرستان نجف آباد به منظور امكان سنجي تأسيس نيروگاه بادي


نويسندگان
:
احمدرضا جمشيدي ، ابراهيم برزآبادي ، مجيد دلشاد

طراحي و ساخت سنسورهاي بادسنج و بادنما


نويسندگان
:
احمدرضا جمشيدي ، ابراهيم برزآبادي ، مجيد دلشاد

A New Idea in Cryptography for Information Security


نويسندگان
:
زهرا حيدران داروقه امنيه

Analysis of Different Attacks on Cryptography Algorithm


نويسندگان
:
زهرا حيدران داروقه امنيه

بهبود الگوريتم كرم شب تاب توسط تئوري آشوب و روش جستجوي ممنوعه و مقايسه آنها


نويسندگان
:
سميرا جوهري ، مهدي يعقوبي

كنترل تطبيقي فازي با استفاده از الگوريتم پسگام سطح پويا مبتني بر مشاهده گر فيلتر براي سيستم هاي نامعين غير خطي


نويسندگان
:
جلال الدين شيخي ، غضنفر شاهقليان ، خوشنام شجاعي

حذف هارمونيك هاي فركانس پايين در اينورتر چندسطحي CHB با روش مدولاسيون SHE


نويسندگان
:
محبوب رضايي ، مهدي رادمهر ، توحيد نوري

كاهش فعال نويز صوتي در صنايع با استفاده از الگوريتم FXLMS براي نويزهاي پريوديك


نويسندگان
:
قاسم روايي ، شاپور خورشيدي ، جاسم جمالي

قطعه بندي عنبيه بر اساس ميانگين شدت نور پيكسل ‌ها


نويسندگان
:
مريم سادات چاوشي مجرد

شناسايي عنبيه‌ي چشم انسان با استفاده از فيلترهاي گابور


نويسندگان
:
مريم سادات چاوشي مجرد ، محمود محلوجي

مدلسازي و بررسي تداخل الكترومغناطيسي در يك مبدل تصحيح ضريب توان سوئيچينگ نرم با عملكرد متقارن


نويسندگان
:
احمدرضا بني شريف ، محمد روح اله يزداني ، ابراهيم برزآبادي

ارزيابي كاهش تداخل الكترو مغناطيسي در مبدل اصلاح ضريب توان (PFC) به كمك متقارن سازي


نويسندگان
:
احمدرضا بني شريف ، محمد روح اله يزداني

تاثير نويز بر الگوريتم هاي يادگيري با نظارت


نويسندگان
:
حميدرضا طهماسبي ، مليحه آموزگار

طراحي و ساخت دستكش ثبت حركت به صورت بي سيم و چالش هاي پيش رو


نويسندگان
:
مسعود رياحي نسب ، مجيد پولاديان

بهبود عملكرد مبدل اصلاح كننده ضريب توان با تغيير سطح لغزش


نويسندگان
:
امير آرش نيا ، حميدرضا كوفيگر ، سيد محمد مدني

طراحي و ساخت يك مبدل باك جديد با كليدزني نرم در ولتاژ صفر


نويسندگان
:
رضا سميعي ، مجيد دلشاد ، محمد روح اله يزداني

بررسي مبدلهاي باك غير ايزوله با كليدزني نرم


نويسندگان
:
رضا سميعي ، مجيد دلشاد ، محمد روح اله يزداني

تاثير محدود‌ساز جريان خطا حالت جامد(SSFCL) مبتني بر IGBT برعملكرد و هماهنگي رله‌هاي جريان زياد در حضور منابع توليد پراكنده


نويسندگان
:
پيام رحيمي ، عبدالرضا توكلي ، حسين مهدي نيا رودسري

مدلسازي و بررسي روش هاي پخش بار در شبكه توزيع سه- فاز در حضور منابع توليدات پراكنده با نرم افزار DIgSILENT


نويسندگان
:
عاطفه كياني هفت لنگ ، محسن صنيعي ، اميرحسين سالمي

تحليل و شبيه سازي ماشين القايي سنكرون متصل به شين بي نهايت


نويسندگان
:
عاطفه كياني هفت لنگ ، محسن صنيعي ، اميرحسين سالمي

درايور وكسل بر اساس تكنيك افزايش پهناي باند Capacitive Degeneration در تكنولوژي 0.18um CMOS


نويسندگان
:
مهسا ابراهيمي ، عباس مختاري

Automatic Design and Analysis of CMOS Digital Integrated Circuits Using Genetic algorithm


نويسندگان
:
يحيي مشايي نژاد ، مهدي دولت شاهي

A CMOS tunable wide-band mixed-mode low-power OTA-C universal Filter


نويسندگان
:
علي نظارتي زاده ، مهدي دولت شاهي ، ونوس مسلمي

طراحي و بهينه سازي تقسيم كننده مد جريان ديجيتال CMOS


نويسندگان
:
يحيي مشايي نژاد ، مهدي دولتشاهي

فرستنده مخابراتي 3~5GHz CMOS با پيچيدگي كم و پهناي باند وسيع و توان مصرفي 18pJ/Pulse


نويسندگان
:
علي نظارتي‌زاده ، آزين توسّلي ، مهدي دولتشاهي

بررسي و مقايسه مدارات ضرب كننده در منطق برگشت پذير


نويسندگان
:
يحيي مشايي نژاد ، آروين حجت پناه منتظري ، مهدي دولتشاهي ، ونوس مسلمي

بهينه سازي در طراحي مدارات مجتمع ديجيتال CMOS مد جريان توسط الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
يحيي مشايي نژاد ، مهدي دولتشاهي

طراحي بهينه يك كنترل‌كننده فازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
علي نظارتي زاده ، مهدي كوهي حبيبي ، مهدي نظارتي زاده

بررسي پايداري گذراي ژنراتور سنكرون مقياس كوچك در شبكه ي توزيع و ارائه ي روشي براي حفاظت آن در مقابل ناپايداري گذرا


نويسندگان
:
زينت خسروي ، مرتضي رزاز ، سيّد قدرت الله سيف السادات

Security and Speed Improvement of GGH based on polynomial rings, quaternion algebra and Gaussian method


نويسندگان
:
مسعود سكوتي ، علي ذاكرالحسيني ، بابك سكوتي

طراحي كدهاي گسترش طيف توسط آشوب در مخابرات


نويسندگان
:
محمد شيخ بهايي ، هادي زماني پزوه

راه اندازي نرم موتور القايي با استفاده از روش كنترل گشتاور جهت بهبود عملكرد موتور القاي سه فاز


نويسندگان
:
مهيار عباسي ، حميدرضا سليماني

تشخيص هوشمند خطاي ترانسفورماتور قدرت، با استفاده از سيستم فازي نوع-2


نويسندگان
:
جواد سرگلزايي ، مهدي يعقوبي

استفاده از روشWaveform Synthesis براي كاهش نويزهاي صوتي باند باريك متناوب (پريوديك) در صنايع


نويسندگان
:قاسم روايي ، شاپور خورشيدي ، جاسم جمالي

بررسي كاهش تداخل الكترومغناطيسي در مبدل اصلاح ضريب توان نوع بوست بدون پل به كمك يك روش حذف پسيو


نويسندگان
:
محمد روح اله يزداني ، پريناز بياني پور

سنتز آرايه خطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
قاسم روايي ، مريم رحيمي كازروني ، ومرجان رحيمي كازروني

طراحي آنتن مايكرواستريپ با پچ دايروي براي عملكرد درماهواره مسيرياب


نويسندگان
:
آناهيتا معارفي ، مسعود محزون ، رحيم غيور

تفكيك افراد مبتلا به بيماري پاركينسون از افراد سالم بوسيله آناليز غيرخطي تغييرات موقعيت مركز فشار، شبكه هاي عصبي فازي تطبيقي ANFIS و ماشينهاي بردار پشتيبان SVM


نويسندگان
:
مريم دانشفر ، حميدرضاكبروي ، زهره اشرف گنجويي

كاربرد روش هاي كلاسترگرام و آماري در بدست آوردن تعداد خوشه بهينه در داده هاي غير سلسله مراتبي مربوط به زلزله تبريز


نويسندگان
:
نگار سادات سليماني ذاكري ، سعيد پاشازاده

مقايسه و شبيه سازي سيستم تعيين هوشمند Bipolar Disorder توسط EEG


نويسندگان
:
فريد خيري ، سيد علي حسيني

طبقه بندي سيگنال‌هاي الكتروانسفالوگرام براساس شبكه عصبي شعاع مبنا ( RBF)


نويسندگان
:
فريد خيري ، سيد علي حسيني

طراحي كنترل كننده مد لغزشي در سيستم ترمز ضد قفل به منظور كنترل لغزش چرخ ها و كاهش پديده چترينگ


نويسندگان
:
مژگان اثني عشري ، امين كاوه ، مريم سميع زاده

استفاده از اينورتر شبه منبع امپدانس ترانسفورماتوري در سيستم فتوولتاييك


نويسندگان
:
عبدالحسين رجبي ، محسن سيماب ، جمشيد آقايي

مبدل برق شهر به ولتاژ ثابت تك مرحله اي با ضريب بهره بالا و خاصيت سلفي


نويسندگان
:
محمد جواد نوروزي ، فريد خيري

كنترل مستقيم گشتاور و شار موتور القايي سه فاز بر پايه مد لغزشي مرتبه دوم


نويسندگان
:
سيد محمد رضا سيد عطار ، جعفر سلطاني ، حميدرضا كوفيگر

پياده سازي شبكه عصبي بر پايه SVM


نويسندگان
:
بهمن اماني

پيش بيني كوتاه مدت قيمت برق بر پايه الگوريتم بهينه‎سازي ازدحام ذرات


نويسندگان
:
سوگند حيدري ، عبدالرضا توكلي ، آلفرد باغراميان

بررسي رسانايي انواع نانو روبان گرافني ريك زاك با استفاده از تقريب اتصالات تنگ


نويسندگان
:
حسين منتصري ، محمود آل شمس ، محسن ايمانيه

برنامه ‎ريزي مشاركت واحد هاي توليد با قيد رزرو قطعي درصد معيني از بار


نويسندگان
:
نويد گرامي‎پور ، عبدالرضا توكلي ، آلفرد باغراميان

ارزيابي هزينه توان راكتيو در يك شبكه توزيع قدرت در حضور واحدهاي DG و تجهيز D-STATCOM


نويسندگان
:
صادق ربيعي لاكمه‌سري ، پيام رحيمي ، نويد گرامي‌پور ، سوگند حيدري ، محمود طالبيان‌صفت

طراحي كنترل كننده­ي سيستم تحريك ژنراتور سنكرون با روش H∞


نويسندگان
:
ابراهيم محققيان گورتاني ، غضنفر شاهقليان ، بهادر فاني

طراحي وشبيه سازي ساختارهاي فرامواد براي پنهان سازي اهداف


نويسندگان
:
سيداكبرترابي ، مهدي تركماني

نهان نگاري ويدئو در ضرايب DCT سطح بندي شده با استخراج از ويدئو كدگشايي شده


نويسندگان
:
مريم يوسف زاده ، رقيه الهياري ، حميد دهقاني 

حذف تداخل جهتي براي موقعيت يابي منابع صوتي زير آب


نويسندگان
:
مهدي قيصري ، ياشار زهفروش 

بررسي روش‌هاي صورت گرفته به منظور تقسيم‌بندي و شناسايي سلول‌هاي پوستي ملانوسيت


نويسندگان
:سيده اكرم حسينيان ، حسين پورقاسم

كاهش اغتشاشات كوره قوس الكتريكي به وسيله كنترل SVC با استفاده از الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:
داريوش نورزاده ، محمد علي عباسيان ، جهانگير باقري

ارائه يك مبدل بوست اينترليود بسيار افزاينده جديد سوئيچينگ نرم با اندوكتانس كوپل شده


نويسندگان
:
مرضيه طاهرپور ، مجيد دلشاد

بررسي تداخل الكترومغناطيسي ناشي از تلفن همراه بر روي ضربان ساز مصنوعي قلب


نويسندگان
:
مهرنوش زنگنه ، محمدروح اله يزداني ، محمدرضا سميعي نسب 

جبران سازي ميلر تك خازني با مقاومت خنثي ساز براي تقويت كننده هاي سه طبقه


نويسندگان
:رضا اسمعيلي مزيدي ، حسين صادقي ، ناصر برمن

كاهش تداخل الكترومغناطيسي با ايجاد بالانس در تقويت كننده كلاس E


نويسندگان
:فهيمه اماني ، محمد روح اله يزداني

روشهاي جذب حداكثر توان انتقالي در سلول هاي خورشيدي


نويسندگان
:حامد عزيزيان

ارائه يك روش كنترلي جديد براي ساختار توربين بادي


نويسندگان
:حامد عزيزيان ، مائده امين الرعايا

بررسي و بهبود عملكرد مبدل سپيك براي كاربرد بهره بالا


نويسندگان
:احسان موحدي ، احسان اديب ، مجيد دلشاد

بررسي برد استاندارد ساسبو براي تست حملات سخت افزاري بر روي كارت هاي هوشمند


نويسندگان
:مرتضي معمر ، موسي محمدنيا ، ابراهيم شاماني ، حسين علمداري

Design and optimization of a CMOS comparator using genetic algorithm


نويسندگان
:مهدي دولت شاهي ، آروين حجت پناه منتظري ، ونوس مسلمي

طراحي يك نوسان ساز انتقال فاز با استفاده از الگوريتم ژنتيك


نويسندگان
:آروين حجت پناه منتظري ، مهدي دولتشاهي

بررسي الگوريتم تشخيص شرايط جزيره اي در سيستم هاي توزيع در حضور منابع پراكنده


نويسندگان
:مينا سلطاني ، بهادر فاني ، مجيد دلشاد

تشخيص شرايط جزيره اي در سيستم هاي توزيع با استفاده از روش حساسيت مسير


نويسندگان
:مينا سلطاني ، بهادر فاني ، مجيد دلشاد

ارائه يك مدل مبتني بر كاربر جهت ارزيابي قابليت اطمينان سرويس‌ها در معماري سرويس‌گرا با استفاده از زنجيره‌هاي ماركوف


نويسندگان
:بهزاد علي پور ، علي هارون آبادي

بررسي مسيريابي IP Anycast و ارائه روشهاي مختلف جهت رفع مشكلات آدرس دهي در پروتكل IP نسخه 6


نويسندگان
:آرمان نجاحي ، محمد رضا سلطان آقايي

اولويت بندي عوامل موثر در استقرار دولت الكترونيك در ايران


نويسندگان
:علي محبي پور فرد ، محمدرضا سلطان آقايي

بررسي پروتكل‌هاي مسيريابي در شبكه‌هاي حسگر بي سيم و مقايسه با روشهاي سلسله مراتبي


نويسندگان
:مهدي اشراقي ، محمدرضا سلطان‌آقايي

افزايش تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم


نويسندگان
:راضيه بقولي ، محمدرضا خيامباشي ، محمدرضا سلطان آقايي

يك تكنيك MPPT با پيچيدگي كم براي تخمين مكان MPP ماژول PV، بوسيله تقريب خطي مكان MPP


نويسندگان
:
مجيد دهقاني ، محمدصادق عسكري ، ابراهيم برزآبادي

يك روش سريع ارزان و قابل اطمينان براي رديابي نقطه ماكزيمم توان به روش آنالوگ براي توانهاي پايين در سيستمهاي فتوولتاييك


نويسندگان
:مجيد دهقاني ، محمدصادق عسكري ، ابراهيم برزآبادي

تحليل عملكرد و بهينه سازي تقويت كننده هاي نوري هيبريد بوسيله تغيير در طول EDFAو تنظيم جريان SOAدر سيستم هاي مخابرات نوري WDM


نويسندگان
:
عليرضا روستائي ، سيد علي حسيني

بررسي EMI هدايتي در يك مبدل سوئيچينگ بوست با گذار نرم جريان


نويسندگان
: محمد پهلوان دوست ، پوريا همتي ، روح اله يزداني

يك مبدل بوست PWM با كليدزني در جريان صفر


نويسندگان
:مجيد دلشاد ، زهرااكبريان ، مريم خدادادي ، گلنازتاجميررياحي ، پگاه طحاني ، فائزه نصراصفهاني

ارايه ي يك مدلPWM بوست باكليد زني در ولتاژ صفر


نويسندگان
:مجيد دلشاد ، پگاه طحاني ، فائزه نصراصفهاني ، زهرا اكبريان ، مريم خدادادي ، گلنازتاجميررياحي

مطالعه اي بر روش هاي حذف افزونگي داده ها در سيستم هاي ذخيره سازي


نويسندگان
:
مهشاد دلشاد ، جواد اكبري تركستاني ، پروانه منصوري

بررسي انتقال توان برق به صورت Wireless


نويسندگان
:
ميلاد نوريان ، مسعود بهمن پور

كنترل كننده موقعيت نيروي موازي براي ربات جراح قلب D2M2


نويسندگان
:
ستاره رضاخاني ، مهدي علياري شوره دلي ، اعظم قاسمي

بررسي انواع مبدل بهره بالاي سپيك


نويسندگان
:
احسان موحدي ، احسان اديب

بهبود عملكرد دائمي و گذرا در مبدل باك با استفاده از كنترل مد لغزشي


نويسندگان
:
مهرنوش شريفيان ، مجيد دلشاد

مدلسازي تداخل الكترومغناطيسي هدايتي در يك مبدل سوئيچينگ پوش پول با گذار نرم ولتاژ


نويسندگان
:
جليل جليلي ، محمد روح اله يزداني ، سعيد حسين نيا

مروري بر مبدل هاي اصلاح ضريب توان بدون پل


نويسندگان
:
پريسا مهدوي مزده ، حسين فرزانه فرد ، احسان اديب

مبدل باك بوست اصلاح ضريب توان رزونانسي بدون پل جديد


نويسندگان
:
پريسا مهدوي مزده ، حسين فرزانه فرد ، احسان اديب

 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal