فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی همایش:

1.دکتر اکبر قاضی فرد

2.دکتر صفایی

3.دکتر علیخان نصر اصفهانی

4.دکتر کنگازیان

5.دکتر وهابی مقدم

6.دکتر اسد الله گرانمایه

7.دکتر اصغر لادریان

8.دکتر مهدی خداپرست

9.دکتر ریتا سلیمی

10.دکتر شهریار اعتمادی

11.دکتر حمزه ساروئی

12.دکتر حمید ثمری

13.مهندس سید جواد طباطبایی

14.مهندس فرهاد چینایی

15.مهندس شهرام قائدی

اعضای هیئت اجرایی همایش:

1.آقای مهندس حیدری

2.آقای سید جواد طباطبای

3.آقای مهدی خداپرست

4.آقای علی فقیه حبیبی

 
۱۳۹۷ اول خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal