فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر مهدی ابزری
 2. دکتر اکبر اعتباریان
 3. دکتر حسین شریفی
 4. دکتر همایون رنجبر 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. دکتر اکبر اعتباریان 
 2. ایرج شیران 
 3. زینب سمرانی
 4. زهرا ایوبی
 5. عباسعلی حبیبی
 6. مرتضی امینی
 7. حاج آقا قضاوی
 8. فاطمه دادرس 

 
۱۳۹۷ اول خرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal