فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
گزارش همایش
 

اعضای هیئت علمی:
 1. دکتر مهدی ابزری
 2. دکتر اکبر اعتباریان
 3. دکتر حسین شریفی
 4. دکتر همایون رنجبر 
اعضای هیئت اجرایی:
 1. دکتر اکبر اعتباریان 
 2. ایرج شیران 
 3. زینب سمرانی
 4. زهرا ایوبی
 5. عباسعلی حبیبی
 6. مرتضی امینی
 7. حاج آقا قضاوی
 8. فاطمه دادرس 

 
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
اوقات شرعی
Powered by DorsaPortal